Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Nederlandse vertalingen van Bach Cantates en andere vocale werken
Gesorteerd op BWV-nummer
Dutch Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works
Sorted by BWV Number
In Progress

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

BWV

Títel (Title)

Gebeurtenis (Event)

Vertaler (Translator)

11

Looft God om zijn Rijk [Hemelvaarts-oratorium]

Hemelvaart

Léon P. B. Habets

16

Heer God, u loven wij

Nieuwjaarsdag

Ria van Hengel

19

Er ontstond een gevecht

Michaelsdag (29 september)

Ria van Hengel

25

Niets is nog gezond aan mijn lichaam

14e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

28

Godlof! Nu loopt het jaar ten einde

1ste zondag na Kerstdag

Ria van Hengel

31

De hemel lacht, de aarde juicht

1e Paasdag

Ria van Hengel

34

O eeuwig vuur, o oorsprong van de liefde

1e Pinksterdag

Ria van Hengel

35

Geest en ziel raken in verwarring

12e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

41

Jezus, wij willen u prijzen

Nieuwjaarsdag

Ria van Hengel

52

Valse wereld, ik vertrouw je niet!

23e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

54

Weersta toch de zonde

7e Zondag na Trinitatis / 3e Zondag in Lent

Ria van Hengel

55

Ik armzalig mens, ik knecht van de zonde

22e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

58

Ach God, hoeveel harteleed

Zondag na Nieuwjaar

Ria van Hengel

63

Christenen, ets deze dag

1e Kerstdag

Ria van Hengel

65

Uit Scheba zullen zij allen komen

Feest van Driekoningen

Ria van Hengel

66

Verheugt u, o harten

2e Paasdag

Ria van Hengel

74

Wanneer iemand mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren

1e Pinksterdag

André Stuivenberg

77

Gij zult de Heer, uw God, liefhebben

13e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

80

Een vaste burcht is onze God

Reformatie (31 oktober)

Ria van Hengel

83

Blijde tijd in het nieuwe verbond

Maria Lichtmis (2 februari)

Ria van Hengel

84

Ik ben blij met het geluk

Septuagesima

Ria van Hengel

87

Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam

Rogate

Ria van Hengel

88

Zie, ik laat veel vissers komen

5e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

89

Hoe zou ik je kunnen prijsgeven, Efraïm?

22e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

90

Een verschrikkelijk einde

25e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

98

Wat God doet dat is welgedaan

21e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

99

Wat God doet dat is welgedaan

15e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

101

Ria van Hengel

114

Ria van Hengel

115

Ria van Hengel

116

Ria van Hengel

119

Ria van Hengel

120

Ria van Hengel

121

Ria van Hengel

122

Ria van Hengel

123

Feest van Driekoningen

Ria van Hengel

126

Ria van Hengel

128

Ria van Hengel

129

Ria van Hengel

130

Ria van Hengel

143

Ria van Hengel

145

Ria van Hengel

146

Ria van Hengel

149

Ria van Hengel

151

Ria van Hengel

152

Ria van Hengel

153

Ria van Hengel

155

Ria van Hengel

156

Ria van Hengel

157

Ria van Hengel

163

Ria van Hengel

164

Ria van Hengel

165

Ria van Hengel

167

Ria van Hengel

168

Ria van Hengel

170

Heerlijke rust, lieve lust voor de ziel !

6e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

170

Zalige vrede, waarnaar de ziel zozeer verlangt

6e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

171

Ria van Hengel

172

Ria van Hengel

173

Ria van Hengel

174

Ria van Hengel

175

Ria van Hengel

178

Ria van Hengel

183

Ria van Hengel

185

Ria van Hengel

186

Ria van Hengel

190

Ria van Hengel

191

Ria van Hengel

193

Ria van Hengel

195

Ria van Hengel

196

Ria van Hengel

197

Ria van Hengel

199

Ria van Hengel

1

Hoe schoon licht de Morgenster

Maria Boodschap (25 maart)

Léon P. B. Habets

2

Ach God, zie uit de hemel neer

2e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

2

O God, zie van de hemel neer

2e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

3

O God, hoeveel harteleed I

2e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

4

Christus lag in doodszwachtels

1e Paasdag

Léon P. B. Habets

5

Waarheen moet ik vluchten?

19e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

6

Blijf bij ons, want het zal avond worden

2e Paasdag

Léon P. B. Habets

6

Blijf bij ons, het zal avond worden

2e Paasdag

Jaap H. van der Laan

7

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Johannesdag (24 juni)

Léon P. B. Habets

7

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Johannesdag (24 juni)

Jaap H. van der Laan

8

Lieve God, wanneer zal ik sterven?

16e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

8

Liefste God, wanneer zal ik sterven?

16e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

9

Het heil is naar ons toegekomen

6e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

10

Mijn ziel verheft de Heer

Maria Bezoek (2 juli)

Léon P. B. Habets

12

Wenen, Klagen, Zorgen, Aarzelen

Jubilate

Léon P. B. Habets

13

Mijn zuchten, mijn tranen

2e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

14

Zou God in deze tijd niet bij ons zijn

4e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

17

Wie dank brengt, die prijst mij

14e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

18

Gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt

Sexagesima

Dick Wursten

20

O eeuwigheid, gij donderwoord

2e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

21

Ik had zo veel bekommernis

derde Zondag na Trinitatis
elke andere gelegenheid

Peter Bloemendal

22

Jezus nam de twaalven terzijde

Estomihi (Quinquagesima)

Henk Pijlman

22

Jezus nam de twaalven

Estomihi (Quinquagesima)

Jaap H. van der Laan

23

Gij ware God en Davids zoon

Estomihi (Quinquagesima)

Henk Pijlman

23

Gij ware God en Zoon van David

Estomihi (Quinquagesima)

Jaap H. van der Laan

24

Een zuivere gezindheid

4e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

26

Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig

24e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

27

Wie weet hoe dichtbij mijn einde is

16e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

29

Wij danken U, God, wij danken U

Raadswisseling

?

30

Verheug u, verloste schare

Johannesdag (24 juni)

Leo de Leeuw

32

Liefste Jezus, mijn verlangen

1e Zondag na Epifanie

Jaap H. van der Laan

33

Alleen op U, Heer Jezus Christus

13e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

36

Verhef u vol blijdschap

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

37

Wie gelooft en gedoopt wordt

Hemelvaart

Henk Pijlman

38

Uit diepe nood schreeuw ik tot U

21e Zondag na Trinitatis

Rob over de Linden.

39

Breek voor de hongerige uw brood

1e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

40

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard

2e Kerstdag

Leo de Leeuw

42

Op de avond echter van diezelfde sabbat

Quasimodogeniti

Leo de Leeuw

43

Ja, duizend maal duizenden begeleiden de zegewagen

Hemelvaart

Leo de Leeuw

44

Ze zullen u in de ban doen.

Exaudi

Leo de Leeuw

45

Er is U gezegd, mens

8e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

46

Kijk toch en zie, of ergens geleden wordt zoals ik lijd

10e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

47

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden

17e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

48

Wie zal mij, ongelukkig mens

19e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

49

Ik ga en zoek met verlangen

20e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

50

Nu is het heil en de kracht

Michaelsdag (29 september)

Eduard van Hengel

51

Laat de lof van God in elk land klinken

15e zondag na Trinitatis

Dick Wursten

51

Juich voor God in alle landen!

15e zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

56

Graag wil ik de kruisstaf dragen

19e zondag na Trinitatis

Dick Wursten

56

Ik ben bereid de kruisstaf te dragen

19e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

56

Graag wil ik de kruisstaf dragen

19e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

57

Zalig is de man

2e Kerstdag

Dick Wursten

59

Wie mij liefheeft zal mijn woord bewaren

1e Pinksterdag

Henk Beindorff

60

O eeuwigheid, woord als een donderslag

24e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

61

Kom toch, gij Heiland der heidenen

1e Zondag van Advent

Janny Kisteman

61

Kom nu, Heiland van de volken

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

62

Kom nu, verlosser van heidenen

1e Zondag van Advent

Leo de Leeuw

62

Kom nu, Heiland van de volken

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

64

Ziet, welke liefde ons de Vader heeft betoond

3e Kerstdag

Leo de Leeuw

67

Gedenk Jezus Christus

Quasimodogeniti

Henk Pijlman

68

Zo lief heeft God de wereld gehad

2e Pinksterdag

Henk Pijlman

69a

Loof de Heer, mijn ziel

12e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

70

Waak! bid! bid! waak!

2e Zondag van Advent

Tanja Luinge

71

God is mijn koning van oudsher

Raadswisseling

Alice Bij de Vaate

72

Alles slechts zoals God het wil

3e Zondag na Epifanie

Janny Kisteman

73

Heer, zo u wilt, wees goed voor mij

3e Zondag na Epifanie

Jaap H. van der Laan

75

De noodruftigen zullen eten en verzadigd worden

1e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

76

De hemelen verkondigen Gods glorie

2e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

78

Jezus, Gij die mijn ziel

14e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

79

God de Heer is zon en schild

Reformatie (31 oktober)

Leo de Leeuw

81

Jezus slaapt, wat moet ik hopen?

4e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

82

Het is genoeg

Maria Lichtmis (2 februari)

Dick Wursten

82

Ik heb genoeg

Maria Lichtmis (2 februari)

Jaap H. van der Laan

85

Ik ben een goede Herder

Misericordas Domini

Leo de Leeuw

86

Waarlijk, waarlijk ik zeg u

Rogate

Leo de Leeuw

91

Geprezen zijt gij, Jezus Christus

1e Kerstdag

Janny Kisteman

92

Ik heb naar Gods hart en in zijn geest

Septuagesima

Henk Pijlman

92

Ik heb aan Gods hart en ziel

Septuagesima

Jaap H. van der Laan

93

Wie maar de goede God laat zorgen

5e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

93

Wie maar de goede God laat zorgen

5e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

94

Wat zou ik naar de wereld vragen

9e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

95

Christus is mijn leven

16e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

96

Heer Christus, de enige Zoon van God

18e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

97

Ik laat in al mijn daden

ZB

?

99

Wat God doet, dat is welgedaan

15e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

100

Wat God doet, dat is welgedaan

ZB

Leo de Leeuw

102

Heer, Uw ogen zien toe op het geloof!

10e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

103

Gij zult schreien en weeklagen

Jubilate

Leo de Leeuw

104

Gij Herder Israels, luister

Misericordas Domini

Janny Kisteman

105

Heer, daag uw knecht niet voor het gerecht

9e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

105

Heer, ga niet in het gericht met Uw knecht

9e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

Dick Wursten

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

?

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

Jaap H. van der Laan

107

Wat zou je bedroefd zijn, mijn ziel

7e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

108

Het is goed voor u, dat ik heenga

Cantate

Henk Pijlman

109

Ik geloof, Heer

21e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

110

Moge onze mond vervuld zijn met lachen

1e Kerstdag

Leo de Leeuw

111

Wat mijn God wil, geschiede steeds

3e Zondag na Epifanie

Kees Boogaard en Rob over de Linden

112

De Heer is mijn getrouwe herder

Misericordas Domini

Janny Kisteman

112

De Heer is mijn getrouwe herder

Misericordas Domini

Jaap H. van der Laan

113

Christus, Heer, gij hoogste goed

11e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

113

Heer Jezus Christus, Gij hoogste goed

11e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

115

Maak je klaar, mijn ziel

22e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

11

Lof zij de Heer, ons hoogste goed

geen speciale gelegenheid bekend

Dick Wursten

118

O Jezus Christus, licht van mijn leven

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

124

Mijn Jezus laat ik niet los

1e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

125

In vrede en met vreugde ga ik heen

Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel) - 2 februari

Jaap H. van der Laan

127

Jezus Christus, waarachtig mens en God

Estomihi (Quinquagesima)

Dick Wursten

131

Uit de diepte roep ik tot u, Heer

Rouwplechtigheid

Eduard van Hengel

131

Uit de diepte roep ik tot U, Heer

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

132

Bereidt de wegen, bereidt de baan!

4e Zondag van Advent

Henk Pijlman

133

Ik verheug mij in u

3e Kerstdag

Janny Kisteman

134

Een hart, dat weet dat zijn Jezus leeft

3e Paasdag (dinsdag na Pasen)

Jaap H. van der Laan

135

Ach heer, straf mij, arme zondaar

3e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

136

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart

8e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

137

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

12e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

138

Waarom treur je, mijn hart

15e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

139

Gelukkig de mens, die zich als een kind

23e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

140

Op, waakt op! zo laat zich horen

27e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

140

Ontwaak, roept ons toe de stem

27e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

140

Ontwaakt, roept tot ons de stem

27e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

141

Dit is een waar woord

3e Zondag van Advent

Leo de Leeuw

144

Neem wat u behoort en ga heen.

Septuagesima

onbekend

147

Hart en mond en daad en leven

Maria Bezoek (2 juli)

Dick Wursten

147

Hart en mond en daad en levenswijze

Maria Bezoek (2 juli)

Henk Pijlman

148

Geeft de Heer de eer van zijn naam

17e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

150

Tot U, o Heer, hef ik mijn ziel op

ZB

Kees Boogaard en Rob over de Linden

154

Mijn liefste Jezus is verloren

1e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

158

Vrede zij met u

3e Paasdag (dinsdag na Pasen)

Henk Beindorff

159

Kijk! Wij gaan omhoog Naar Jeruzalem

Estomihi (Quinquagesima)

Leo de Leeuw

161

Kom, gij zoet uur van de dood

16e Zondag na Trinitatis
Maria Lichtmis (2 februari)

Henk Pijlman

162

Ach, ik zie, nu ik ter bruiloft ga

20e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

166

Waar gaat Gij heen?

Cantate

Leo de Leeuw

169

God alleen mag mijn hart bezitten!

18e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

169

Alleen aan God wil ik mijn hart geven

18e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

170

O blijde rust, geliefde lust voor de ziel

6e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

176

Het hart van alle mensen is

Trinitatis

Leo de Leeuw

177

Ik roep tot U, Heer Jezus Christus

4e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

177

Heer Jezus Christus, ’k roep u aan

4e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

179

Zie toe dat uw vroomheid geen huichelarij is

11e Zondag na Trinitatis

Bert Rooze

180

Tooi je feestelijk, o dierbare ziel

20e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

181

Lichtzinnige, wispelturige geesten

Sexagesima

Leo de Leeuw

182

Hemelkoning, wees welkom

Palmarum
Maria Boodschap (25 maart)

Léon P. B. Habets

182

Hemelvorst, wees welkom

Palmarum
Maria Boodschap (25 maart)

Henk Pijlman

184

Gewenste vreugde licht

3e Pinksterdag

Henk Beindorff

186a

Erger je er niet aan, mijn ziel

3e Zondag van Advent

Henk Beindorff

187

Zij allen wachten op U

7e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

188

Ik heb mijn vertrouwen

21e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

189

Mijn ziel roemt en prijst

Maria Bezoek (2 juli)

Henk Beindorff

192

Dankt, dankt nu allen God

Reformatie (31 oktober) ?

?

194

Wees welkom, vreugdefeest

Orgelweihe
Trinitatis

Henk Pijlman

198

Laat, vorstin, laat nog één straal

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

199

Mijn hart baadt in het bloed

11e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

211

Zwijgt stil, babbelt niet

Koffie-cantate

Léon P. B. Habets

249

Komt, loopt in ijltempo, gij vliegensvlugge voeten

1e Paasdag

Dick Wursten

252

Nu dankt allen God

Eduard van Hengel

--

Translations of J.S. Bach's works, whose Translator Name is coloured with Pink, are located at: Walter F. Bischof Website
All other translations are located at: Bach Cantatas Website

Prepared by Aryeh Oron (March 2003 - April 2014)

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: żApril 19, 2014 ż07:59:07