Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 158
Der Friede sei mit dir
Dutch Translation
Cantate BWV 158 - Vrede zij met u

Gebeurtenis: Pasen dinsdag

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Recitativo B

1

Recitatief + Arioso [Bas]

 

Continuo

   
 

Der Friede sei mit dir,
Du ängstliches Gewissen!
Dein Mittler stehet hier,
Der hat dein Schuldenbuch
Und des Gesetzes Fluch
Verglichen und zerrissen.

 

Vrede zij met u,
mijn angstig geweten!
Hier staat uw Middelaar:
die heeft het boek van uw zonden
vergeleken met de vloek van de wet,
en het verscheurd!

 

Der Friede sei mit dir,
Der Fürste dieser Welt,
Der deiner Seele nachgestellt,
Ist durch des Lammes Blut bezwungen und gefällt.
Mein Herz, was bist du so betrübt,
Da dich doch Gott durch Christum liebt!
Er selber spricht zu mir:
Der Friede sei mit dir!

 

Vrede zij met u!
De overste dezer wereld,
die het op uw ziel gemunt heeft,
is door het bloed van het Lam bedwongen en geveld.
Mijn hart, waarom zijt gij zo bedroefd?
God heeft u immers in Christus lief!
Hij zegt zelf tot mij:
Vrede zij met u!

       

2

Aria B e Choral S

2

Aria [Bas] + Koraal [Sopraan]

 

Violino solo, Oboe col Soprano, Continuo

   
 

Bass:
Welt, ade, ich bin dein müde,
Salems Hütten stehn mir an,

 

Bas:
Wereld, adieu! Ik heb genoeg van jou;
in de tenten van Salem hoor ik te zijn,

 

Sopran:
Welt, ade, ich bin dein müde,
Ich will nach dem Himmel zu,

 

Sopraan:
Wereld, adieu! Ik heb genoeg van jou,
ik wil naar de hemel toe;

 

Bass:
Wo ich Gott in Ruh und Friede
Ewig selig schauen kann.

 

Bas:
waar ik in vrede, rust en zaligheid
voor eeuwig God aanschouwen kan.

 

Sopran:
Da wird sein der rechte Friede
Und die ewig stolze Ruh.

 

Sopraan:
daar zal echte vrede zijn
en eeuwige rust voor de ziel.

 

Bass:
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,

 

Bas:
Daar blijf ik, daar woon ik met genoegen,

 

Sopran:
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
Nichts denn lauter Eitelkeit;

 

Sopraan:
Wereld, jij kent slechts oorlog en geweld,
niets dan louter ijdelheid.

 

Bass:
Da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.

 

Bas:
daar schitter ik, gesierd met hemelse kronen.

 

Sopran:
In dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

 

Sopraan:
In de hemel heerst altijd
vrede, rust en zaligheid.

       

3

Recitativo e Arioso B

3

Recitatief + Arioso [Bas]

 

Continuo

   
 

Nun, Herr, regiere meinen Sinn,
Damit ich auf der Welt,
So lang es dir, mich hier zu lassen, noch gefällt,
Ein Kind des Friedens bin,
Und lass mich zu dir aus meinen Leiden
Wie Simeon in Frieden scheiden!

 

Nu, Heer, regeer mijn leven,
opdat ik in de wereld,
zolang het u nog behaagt, mij hier te laten,
een kind van de vrede ben
en laat mij afscheid nemen van mijn lijden,
laat mij als Simeon in vrede tot u gaan.

 

Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,
Da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.

 

Daar blijf ik, daar woon ik met genoegen,
daar schitter ik, gesierd met hemelse kronen.

       

4

Choral

4

Koraal [S, A, T, B]

 

Instrumentierung nicht überliefert

   
 

Hier ist das rechte Osterlamm,
Davon Gott hat geboten;
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm
In heißer Lieb gebraten.
Des Blut zeichnet unsre Tür,
Das hält der Glaub dem Tode für;
Der Würger kann uns nicht rühren.
Alleluja!

 

Dit is het ware Paaslam,
dat God geboden heeft (te slachten),
dat hoog aan de stam van het kruis
in hete liefde werd gebraden,
wiens bloed een teken is aan onze deur,
dat het geloof aan de Dood voorhoudt:
de engel des doods kan ons niet treffen.
Halleluja!

       

--

Vertaling: Henk Beindorff

Contributed by Eduard van Hengel (July 2013)

Cantata BWV 158: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German Text | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-7 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Christ lag in Todesbanden

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: żAugust 17, 2013 ż02:14:28