Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Magnificat in E flat major BWV 243a
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Magnificat Es-groot, BWV 243a

Gebeurtenis:

Originele Latijn/Duitse tekst [Original Latin/German Text]

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1. Coro

1. Koor [S, S, A, T, B]

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Magnificat anima mea Dominum.

Mijn ziel prijst de Heer,

 

2. Aria S.II

2. Aria [Sopraan II]

Violino I/II, Viola, Continuo

Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

en mijn geest heeft zich verblijd
over God, mijn Heiland;

 

2a. Coro

2a. Koor [S, S, A, T, B]

 

Vom Himmel hoch, da komm ich her,
Ich bring euch gute neue Mär;
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich sing'n und sagen will.

Uit hoge hemel daal ik af,
ik breng u goed nieuws;
zoveel goed nieuws breng ik
dat ik daarvan wil zingen en spreken.

 

3. Aria S.I

3. Aria [Sopraan I]

Oboe I, Continuo

Quia respexit humilitatem
ancillae suae;
ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes.

omdat Hij heeft omgezien naar de
lage stand van zijn dienstmaagd;
want zie, voortaan zullen
alle geslachten mij zalig prijzen,

 

4. Coro

4. Koor [S, S, A, T, B]

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Omnes generationes.

zalig prijzen.

 

5. Aria B

5. Aria [Bas]

Continuo

Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.

omdat Hij grote dingen voor mij heeft gedaan,
Hij die machtig is, en heilig is Zijn naam,

 

5a. Coro

5a. Koor [S, S, A, T, B]

Continuo

Freut euch und jubiliert;
Zu Bethlehem gefunden wird
Das herzeliebe Jesulein,
Das soll euer Freud und Wonne sein.

Weest blij en juicht;
in Bethlehem is te vinden
het lieve kindje Jezus
dat uw vreugde en geluk zal zijn.

 

6. Aria (Duetto) A T

6. Aria - Duet [Alt, Tenor]

Violino I/II, Viola, Continuo

Et misericordia a progenie
in progenies timentibus eum.

en Zijn barmhartigheid is van
geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen.

 

7. Coro

7. Koor [S, S, A, T, B]

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.

Hij heeft de kracht van Zijn arm getoond,
En hen die hoogmoedig zijn in de geest van hun hart uiteengejaagd.

 

7a. Coro

7a. Koor [S, S, A, T, B]

Violino I, Oboe I col Soprano I, Oboe II col Soprano II, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Gloria in excelsis Deo!
Et in terra pax hominibus,
bona voluntas!

Ere zij God in den hoge,
en vrede op aarde
voor mensen van goede wil.

 

8. Aria T

8. Aria [Tenor]

Violino I/II, Viola, Continuo

Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

Hij heeft machtigen van de troon gestoten
en eenvoudigen verhoogd.

 

9. Aria A

9. Aria [Alt]

Flauto dolce I/II, Continuo

Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.

Hij heeft hongerigen met gaven overladen,
en rijken met lege handen weggestuurd.

 

9a. Aria (Duetto) S.I B

9a. Aria - Duet [Sopraan I, Bas]

Continuo

Virga Jesse floruit,
Emmanuel noster apparuit;
Induit carnem hominis,
Fit puer delectabilis;
Alleluja.

De twijg van Jesse is gaan bloeien,
onze redder is verschenen,
Hij is lijfelijk mens geworden,
En een verrukkelijk kind. Halleluja.

 

10. Aria (Terzetto) S.I S.II A

10. Aria - Drietal [Sopraan I, Sopraan II, Alt]

Tromba, Violino I/II, Viola

Suscepit Israel puerum suum recordatus
misericordiae suae.

Hij heeft zich het lot van Israel, zijn dienaar, aangetrokken
Zich herinnerend zijn barmhartigheid,

 

11. Coro

11. Koor [S, S, A, T, B]

Continuo

Sicut locutus est ad Patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

zoals Hij tot onze vaderen heeft gesproken,
Tot Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.

 

12. Coro

12. Koor [S, S, A, T, B]

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Gloria Patri, gloria Filio,
gloria et Spiritui Sancto!

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

zoals het was in den beginne,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

--

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel

Contributed by Eduard van Hengel (June 2017)

Magnificats BWV 243 & BWV 243a: Details
BWV 243: Complete Recordings: 1900-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 | Recordings of Individual Movements
BWV 243a: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements
General Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8
Systematic Discussions: BWV 243 | BWV 243a
Individual Recordings: BWV 243 - E. Haïm | BWV 243 - N. Harnoncourt | BWV 243a - T. Hengelbrock | BWV 243 - P. McCreesh | BWV 243 - J. Rifkin | BWV 243 - H. Rilling | BWV 243 - R. Shaw | BWV 243 - M. Suzuki | BWV 243a - P. Herreweghe

BWV 243a: Text: Latin-1 | Latin-6 | Latin-7
Translations: English-1
Dutch-3 | French-6 | Russian-1

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Saturday, June 24, 2017 01:38