Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Dutch Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works
Sorted by Event

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

BWV

Títel (Title)

Gebeurtenis (Event)

Vertaler (Translator)

32

Liefste Jezus, mijn verlangen

1e Zondag na Epifanie

Jaap H. van der Laan

124

Mijn Jezus laat ik niet los

1e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

154

Mijn liefste Jezus is verloren

1e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

3

O God, hoeveel harteleed I

2e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

13

Mijn zuchten, mijn tranen

2e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

72

Alles slechts zoals God het wil

3e Zondag na Epifanie

Janny Kisteman

73

Heer, zo u wilt, wees goed voor mij

3e Zondag na Epifanie

Jaap H. van der Laan

111

Wat mijn God wil, geschiede steeds

3e Zondag na Epifanie

Kees Boogaard en Rob over de Linden

81

Jezus slaapt, wat moet ik hopen?

4e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

14

Zou God in deze tijd niet bij ons zijn

4e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

92

Ik heb naar Gods hart en in zijn geest

Septuagesima

Henk Pijlman

92

Ik heb aan Gods hart en ziel

Septuagesima

Jaap H. van der Laan

144

Neem wat u behoort en ga heen.

Septuagesima

onbekend

18

Gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt

Sexagesima

Dick Wursten

181

Lichtzinnige, wispelturige geesten

Sexagesima

Leo de Leeuw

22

Jezus nam de twaalven terzijde

Estomihi (Quinquagesima)

Henk Pijlman

22

Jezus nam de twaalven

Estomihi (Quinquagesima)

Jaap H. van der Laan

23

Gij ware God en Davids zoon

Estomihi (Quinquagesima)

Henk Pijlman

23

Gij ware God en Zoon van David

Estomihi (Quinquagesima)

Jaap H. van der Laan

159

Kijk! Wij gaan omhoog Naar Jeruzalem

Estomihi (Quinquagesima)

Leo de Leeuw

127

Jezus Christus, waarachtig mens en God

Estomihi (Quinquagesima)

Dick Wursten

182

Hemelkoning, wees welkom

Palmarum

Léon P. B. Habets

182

Hemelvorst, wees welkom

Palmarum

Henk Pijlman

4

Christus lag in doodszwachtels

1e Paasdag

Léon P. B. Habets

249

Komt, loopt in ijltempo, gij vliegensvlugge voeten

1e Paasdag

Dick Wursten

6

Blijf bij ons, want het zal avond worden

2e Paasdag

Léon P. B. Habets

6

Blijf bij ons, het zal avond worden

2e Paasdag

Jaap H. van der Laan

134

Een hart, dat weet dat zijn Jezus leeft

3e Paasdag (dinsdag na Pasen)

Jaap H. van der Laan

158

Vrede zij met u

3e Paasdag (dinsdag na Pasen)

Henk Beindorff

42

Op de avond echter van diezelfde sabbat

Quasimodogeniti

Leo de Leeuw

67

Gedenk Jezus Christus

Quasimodogeniti

Henk Pijlman

85

Ik ben een goede Herder

Misericordas Domini

Leo de Leeuw

104

Gij Herder Israels, luister

Misericordas Domini

Janny Kisteman

112

De Heer is mijn getrouwe herder

Misericordas Domini

Janny Kisteman

112

De Heer is mijn getrouwe herder

Misericordia Domini

Jaap H. van der Laan

12

Wenen, Klagen, Zorgen, Aarzelen

Jubilate

Léon P. B. Habets

103

Gij zult schreien en weeklagen

Jubilate

Leo de Leeuw

108

Het is goed voor u, dat ik heenga

Cantate

Henk Pijlman

166

Waar gaat Gij heen?

Cantate

Leo de Leeuw

86

Waarlijk, waarlijk ik zeg u

Rogate

Leo de Leeuw

37

Wie gelooft en gedoopt wordt

Hemelvaart

Henk Pijlman

43

Ja, duizend maal duizenden begeleiden de zegewagen

Hemelvaart

Leo de Leeuw

44

Ze zullen u in de ban doen.

Exaudi

Leo de Leeuw

59

Wie mij liefheeft zal mijn woord bewaren

1e Pinksterdag

Henk Beindorff

68

Zo lief heeft God de wereld gehad

2e Pinksterdag

Henk Pijlman

184

Gewenste vreugde licht

3e Pinksterdag

Henk Beindorff

176

Het hart van alle mensen is

Trinitatis

Leo de Leeuw

194

Wees welkom, vreugdefeest

Trinitatis

Henk Pijlman

39

Breek voor de hongerige uw brood

1e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

75

De noodruftigen zullen eten en verzadigd worden

1e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

2

Ach God, zie uit de hemel neer

2e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

2

O God, zie van de hemel neer

2e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

20

O eeuwigheid, gij donderwoord

2e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

76

De hemelen verkondigen Gods glorie

2e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

21

Ik had zo veel bekommernis

3e Zondag na Trinitatis

Peter Bloemendal

135

Ach heer, straf mij, arme zondaar

3e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

24

Een zuivere gezindheid

4e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

177

Ik roep tot U, Heer Jezus Christus

4e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

177

Heer Jezus Christus, ’k roep u aan

4e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

93

Wie maar de goede God laat zorgen

5e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

93

Wie maar de goede God laat zorgen

5e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

9

Het heil is naar ons toegekomen

6e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

170

O blijde rust, geliefde lust voor de ziel

6e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

107

Wat zou je bedroefd zijn, mijn ziel

7e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

187

Zij allen wachten op U

7e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

45

Er is U gezegd, mens

8e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

136

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart

8e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

94

Wat zou ik naar de wereld vragen

9e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

105

Heer, daag uw knecht niet voor het gerecht

9e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

105

Heer, ga niet in het gericht met Uw knecht

9e Zondag na Trinitatis

HenkPijlman

46

Kijk toch en zie, of ergens geleden wordt zoals ik lijd

10e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

102

Heer, Uw ogen zien toe op het geloof!

10e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

113

Christus, Heer, gij hoogste goed

11e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

113

Heer Jezus Christus, Gij hoogste goed

11e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

179

Zie toe dat uw vroomheid geen huichelarij is

11e Zondag na Trinitatis

Bert Rooze

199

Mijn hart baadt in het bloed

11e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

69a

Loof de Heer, mijn ziel

12e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

137

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

12e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

33

Alleen op U, Heer Jezus Christus

13e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

17

Wie dank brengt, die prijst mij

14e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

78

Jezus, Gij die mijn ziel

14e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

51

Laat de lof van God in elk land klinken

15e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

51

Juich voor God in alle landen!

15e zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

99

Wat God doet, dat is welgedaan

15e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

138

Waarom treur je, mijn hart

15e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

8

Lieve God, wanneer zal ik sterven?

16e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

8

Liefste God, wanneer zal ik sterven?

16e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

27

Wie weet hoe dichtbij mijn einde is

16e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

95

Christus is mijn leven

16e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

161

Kom, gij zoet uur van de dood

16e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

47

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden

17e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

148

Geeft de Heer de eer van zijn naam

17e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

96

Heer Christus, de enige Zoon van God

18e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

169

Alleen aan God wil ik mijn hart geven

18e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

169

God alleen mag mijn hart bezitten!

18e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

5

Waarheen moet ik vluchten?

19e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

48

Wie zal mij, ongelukkig mens

19e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

56

Graag wil ik de kruisstaf dragen

19e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

56

Ik ben bereid de kruisstaf te dragen

19e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

56

Graag wil ik de kruisstaf dragen

19e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

49

Ik ga en zoek met verlangen

20e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

162

Ach, ik zie, nu ik ter bruiloft ga

20e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

180

Tooi je feestelijk, o dierbare ziel

20e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

38

Uit diepe nood schreeuw ik tot U

21e Zondag na Trinitatis

Rob over de Linden.

109

Ik geloof, Heer

21e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

188

Ik heb mijn vertrouwen

21e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

115

Maak je klaar, mijn ziel

22e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

139

Gelukkig de mens, die zich als een kind

23e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

26

Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig

24e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

60

O eeuwigheid, woord als een donderslag

24e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

140

Op, waakt op! zo laat zich horen

27e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

140

Ontwaak, roept ons toe de stem

27e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

140

Ontwaakt, roept tot ons de stem

27e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

36

Verhef u vol blijdschap

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

61

Kom toch, gij Heiland der heidenen

1e Zondag van Advent

Janny Kisteman

61

Kom nu, Heiland van de volken

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

62

Kom nu, verlosser van heidenen

1e Zondag van Advent

Leo de Leeuw

62

Kom nu, Heiland van de volken

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

70

Waak! bid! bid! waak!

2e Zondag van Advent

Tanja Luinge

141

Dit is een waar woord

3e Zondag van Advent

Leo de Leeuw

186a

Erger je er niet aan, mijn ziel

3e Zondag van Advent

Henk Beindorff

132

Bereidt de wegen, bereidt de baan!

4e Zondag van Advent

Henk Pijlman

91

Geprezen zijt gij, Jezus Christus

1e Kerstdag

Janny Kisteman

110

Moge onze mond vervuld zijn met lachen

1e Kerstdag

Leo de Leeuw

40

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard

2e Kerstdag

Leo de Leeuw

57

Zalig is de man

2e Kerstdag

Dick Wursten

64

Ziet, welke liefde ons de Vader heeft betoond

3e Kerstdag

Leo de Leeuw

133

Ik verheug mij in u

3e Kerstdag

Janny Kisteman

--

82

Het is genoeg

Maria Lichtmis (2 februari)

Dick Wursten

82

Ik heb genoeg

Maria Lichtmis (2 februari)

Jaap H. van der Laan

125

In vrede en met vreugde ga ik heen

Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel) - 2 februari

Jaap H. van der Laan

161

Kom, gij zoet uur van de dood

Maria Lichtmis (2 februari)

Henk Pijlman

1

Hoe schoon licht de Morgenster

Maria Boodschap (25 maart)

Léon P. B. Habets

182

Hemelkoning, wees welkom

Maria Boodschap (25 maart)

Léon P. B. Habets

182

Hemelvorst, wees welkom

Maria Boodschap (25 maart)

Henk Pijlman

7

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Johannesdag (24 juni)

Léon P. B. Habets

7

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Johannesdag (24 juni)

Jaap H. van der Laan

30

Verheug u, verloste schare

Johannesdag (24 juni)

Leo de Leeuw

10

Mijn ziel verheft de Heer

Maria Bezoek (2 juli)

Léon P. B. Habets

147

Hart en mond en daad en leven

Maria Bezoek (2 juli)

Dick Wursten

147

Hart en mond en daad en levenswijze

Maria Bezoek (2 juli)

Henk Pijlman

189

Mijn ziel roemt en prijst

Maria Bezoek (2 juli)

Henk Beindorff

50

Nu is het heil en de kracht

Michaelsdag (29 september)

Eduard van Hengel

79

God de Heer is zon en schild

Reformatie (31 oktober)

Leo de Leeuw

192

Dankt, dankt nu allen God

Reformatie (31 oktober) ?

?

--

194

Wees welkom, vreugdefeest

Orgelweihe

Henk Pijlman

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

Dick Wursten

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

?

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

Jaap H. van der Laan

118

O Jezus Christus, licht van mijn leven

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

131

Uit de diepte roep ik tot u, Heer

Rouwplechtigheid

Eduard van Hengel

131

Uit de diepte roep ik tot U, Heer

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

198

Laat, vorstin, laat nog één straal

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

29

Wij danken U, God, wij danken U

Raadswisseling

?

71

God is mijn koning van oudsher

Raadswisseling

Alice Bij de Vaate

21

Ik had zo veel bekommernis

elke andere gelegenheid

Peter Bloemendal

117

Lof zij de Heer, ons hoogste goed

geen speciale gelegenheid bekend

Dick Wursten

97

Ik laat in al mijn daden

ZB

?

100

Wat God doet, dat is welgedaan

ZB

Leo de Leeuw

150

Tot U, o Heer, hef ik mijn ziel op

ZB

Kees Boogaard en Rob over de Linden

--

211

Zwijgt stil, babbelt niet

Koffie-cantate

Léon P. B. Habets

--

Translations of J.S. Bach's works, whose Translator Name is coloured with Pink, are located at: Walter F. Bischof Website
All other translations are located at: Bach Cantatas Website

Prepared by Aryeh Oron (March 2003 - November 2013)

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: żNovember 2, 2013 ż20:03:29