Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 177
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
Dutch Translation
Cantate BWV 177 - Heer Jezus Christus, k roep u aan

Bestemd voor: 4e Zondag na Trinitatis
Lezingen: Lucas 6:36-42; Romeinen 8:18-23

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Oboe I/II, Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,
Ich bitt, erhör mein Klagen,
Verleih mir Gnad zu dieser Frist,
Laß mich doch nicht verzagen;
Den rechten Glauben, Herr, ich mein,
Den wollest du mir geben,
Dir zu leben,
Meinm Nächsten nütz zu sein,
Dein Wort zu halten eben.

 

Heer Jezus Christus, k roep u aan,
ik bid u: hoor mijn klagen,
geef mij genade deze tijd,
laat mij toch niet versagen;
een recht geloof verlang ik, Heer,
dat wilt gij mij toch geven:
voor u te leven,
mijn naaste dienstbaar te zijn,
uw woord trouw te bewaren.

       

2

Aria A

2

Aria [Alt]

 

Continuo

   
 

Ich bitt noch mehr, o Herre Gott,
Du kannst es mir wohl geben:
Dass ich werd nimmermehr zu Spott,
Die Hoffnung gib darneben,
Voraus, wenn ich muss hier davon,
Dass ich dir mög vertrauen
Und nicht bauen
Auf alles mein Tun,
Sonst wird mich's ewig reuen.

 

Ik vraag daarnaast nog, Here God,
gij kunt het mij zéker geven
dat ik nooit meer tot spot word,
en verder: geef mij alvast hoop,
dat ik, wanneer ik vanhier moet gaan,
mijn vertrouwen op u mag stellen
en niet zal bouwen
op al mijn eigen werken,
anders zal mij dat eeuwig berouwen.

       

3

Aria S

3

Aria [Sopraan]

 

Oboe da caccia, Continuo

   
 

Verleih, dass ich aus Herzensgrund
Mein' Feinden mög vergeben,
Verzeih mir auch zu dieser Stund,
Gib mir ein neues Leben;
Dein Wort mein Speis lass allweg sein,
Damit mein Seel zu nähren,
Mich zu wehren,
Wenn Unglück geht daher,
Das mich bald möcht abkehren.

 

Geef, dat ik uit de grond van mijn hart
mijn vijanden mag vergeven,
vergeef mij ook op dit moment,
schenk gij mij een nieuw leven;
uw woord zij heel mijn weg mijn spijs,
om mijn ziel te voeden,
mij te hoeden,
als ongeluk op mij afkomt,
dat het snel zich van mij af mag wenden.

       

4

Aria T

4

Aria [Tenor]

 

Violino concertante, Fagotto obligato, Continuo

   
 

Laß mich kein Lust noch Furcht von dir
In dieser Welt abwenden.
Beständigsein ans End gib mir,
Du hast's allein in Händen;
Und wem du's gibst, der hat's umsonst:
Es kann niemand ererben
Noch erwerben
Durch Werke deine Gnad,
Die uns errett' vom Sterben.

 

Laat mij geen lust, geen vrees
in deze wereld van u scheiden.
Geef dat ik ten einde toe standvastig ben,
t ligt enkel in uw handen;
en wie gij t geeft, die krijgt t voor niets:
er is niemand die kan erven
of verwerven door zijn werken
uw genade,
die ons redt van t sterven.

       

5

Choral

5

Koraal [Koor]

 

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Fagotto, Continuo

 

Ich lieg im Streit und widerstreb,
Hilf, o Herr Christ, dem Schwachen!
An deiner Gnad allein ich kleb,
Du kannst mich stärker machen.
Kömmt nun Anfechtung, Herr, so wehr,
Dass sie mich nicht umstoßen.
Du kannst maßen,
Dass mir's nicht bring Gefahr;
Ich weiß, du wirst's nicht lassen.

 

Ik lever strijd en bied verzet,
help mij, Heer Christus, ik ben zwak!
Alleen aan uw genade houd ik vast,
gij kunt mij sterker maken.
Komt nu aanvechting, Heer, weer dat onheil,
dat het mij niet omver stoot.
Gij kunt het betomen,
zodat het mij niet in gevaar brengt;
ik weet, gij zult dat niet toelaten.

       

--

Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan

Contributed by Jaap H. van der Laan (December 2008)

Cantata BWV 177: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch-1 | Dutch-6 | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Spanish-3

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: December 29, 2008 22:35:26