Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 112
Der Herr ist mein getreuer Hirt
Dutch Translation
Cantate BWV 112 - De Heer is mijn getrouwe herder

Bestemd voor: Misericordia Domini
Lezingen: Johannes 10:11-16; 1 Petrus 2:21-25

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Corno I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
Hält mich in seiner Hute,
Darin mir gar nichts mangeln wird
Irgend an einem Gute,
Er weidet mich ohn Unterlass,
Darauf wächst das wohlschmeckend Gras
Seines heilsamen Wortes.

 

De Heer is mijn getrouwe herder,
hij houdt mij in zijn hoede;
daarin zal het mij aan niets ontbreken,
aan geen enkel goed.
Hij weidt mij almaar door;
goed smaakt het gras dat daar groeit:
het gras van zijn heilzaam woord.

       

2

Aria A

2

Aria [Alt]

 

Oboe d'amore solo, Continuo

   
 

Zum reinen Wasser er mich weist,
Das mich erquicken tue.
Das ist sein fronheiliger Geist,
Der macht mich wohlgemute.
Er führet mich auf rechter Straß
Seiner Geboten ohn Ablass
Von wegen seines Namens willen.

 

Naar zuiver water wijst hij mij,
dat mij verkwikking brengt.
Het is zijn Geest die heilig is,
die mij goede moed geeft.
Hij leidt mij op het rechte pad
van zijn geboden zonder af te wijken,
zijn grote naam ter eer.

       

3

Recitativo B

3

Recitatief [Bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Und ob ich wandelt im finstern Tal,
Fürcht ich kein Ungelücke
In Verfolgung, Leiden, Trübsal
Und dieser Welte Tücke,
Denn du bist bei mir stetiglich,
Dein Stab und Stecken trösten mich,
Auf dein Wort ich mich lasse.

 

En zo ik door een donker dal moet gaan,
ik vrees geen kwaad
in vervolging, lijden, tegenspoed
en in de gemeenheid van deze wereld:
want gij zijt altijd bij mij,
uw stok en uw staf vertroosten mij,
aan uw woord vertrouw ik mij toe.

       

4

Aria (Duetto) S T

4

Aria (Duet) [Sopraan; Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Du bereitest für mir einen Tisch
Vor mein' Feinden allenthalben,
Machst mein Herze unverzagt und frisch,
Mein Haupt tust du mir salben
Mit deinem Geist, der Freuden Öl,
Und schenkest voll ein meiner Seel
Deiner geistlichen Freuden.

 

Gij richt voor mij een dis aan
voor het oog van mijn vijanden rondom,
gij maakt mij onbevreesd en fris van moed.
Mijn hoofd gaat gij dan zalven
met uw Geest, met vreugde-olie,
en schenkt mijn ziel vol, tot de rand
met uw blijdschap die volkomen is.

       

5

Coro

5

Koraal [Koor]

 

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Corno I/II, Continuo

 

Gutes und die Barmherzigkeit
Folgen mir nach im Leben,
Und ich werd bleiben allezeit
Im Haus des Herren eben,
Auf Erd in christlicher Gemein
Und nach dem Tod da werd ich sein
Bei Christo meinem Herren.

 

Goedheid en barmhartigheid
volgen mij mijn levensdagen.
Ik zal altijd verblijven
in het huis van de Heer,
op aarde in de gemeente van Christus
en na de dood dan zal ik zijn
ij Christus zelf, mijn Heer

       

--

Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan

Contributed by Jaap H. van der Laan (December 2008)

Cantata BWV 112: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Dutch-5 | Dutch-6 | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Der Herr ist mein getreuer Hirt

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ęDecember 29, 2008 ę21:47:05