Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 100
Was Gott tut, das ist wohlgetan [III]
Dutch Translation
Cantate BWV 100 - Wat God doet, dat is welgedaan

Gebeurtenis: ZB

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Corno I/II, Timpani, Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Es bleibt gerecht sein Wille;
Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
Der in der Not
Mich wohl weiß zu erhalten;
Drum lass ich ihn nur walten.

 

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil blijft rechtvaardig
zoals Hij het voor mijn zaak opneemt
vertrouw ik rustig op Hem.
Hij is mijn God,
die in de nood
mij wel weet te bewaren;
daarom laat ik hem maar regeren.

       

2

Aria (Duetto) A T

2

Aria (Duet) [Alt, Tenor]

 

Continuo

   
 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Er wird mich nicht betrügen;
Er führet mich auf rechter Bahn,
So lass ich mich begnügen
An seiner Huld
Und hab Geduld,
Er wird mein Unglück wenden,
Es steht in seinen Händen.

 

Wat God doet dat is welgedaan
Hij zal mij niet bedriegen;
Hij voert mij op de rechte weg,
daarom ben ik tevreden
over zijn trouw
en heb geduld,
Hij zal een keer brengen in mijn ongeluk,
alles is in zijn handen.

       

3

Aria S

3

Aria [Sopraan]

 

Flauto traverso solo, Continuo

   
 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Er wird mich wohl bedenken;
Er, als mein Arzt und Wundermann,
Wird mir nicht Gift einschenken
Vor Arzenei.
Gott ist getreu,
Drum will ich auf ihn bauen
Und seiner Gnade trauen.

 

Wat God doet, dat is welgedaan,
ik ben altijd in zijn gedachten;
Hij, als mijn heelmeester en wonderdoener
zal mij geen vergif geven
als medicijn.
God is getrouw,
daarom wil ik op Hem bouwen
en op zijn genade vertrouwen.

       

4

Aria B

4

Aria [Bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Er ist mein Licht, mein Leben,
Der mir nichts Böses gönnen kann,
Ich will mich ihm ergeben
In Freud und Leid!
Es kommt die Zeit,
Da öffentlich erscheinet,
Wie treulich er es meinet.

 

Wat God doet, dat is welgedaan,
Hij is mijn licht, mijn leven,
die mij geen kwaad gunt,
aan hem wil ik mij overgeven
in vreugde en leed!
De tijd komt
dat openlijk zichtbaar wordt
hoe trouw Hij het met ons meent.

       

5

Aria A

5

Aria [Alt]

 

Oboe d'amore, Violoncello, Violone, Continuo

   
 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Muß ich den Kelch gleich schmecken,
Der bitter ist nach meinem Wahn,
Laß ich mich doch nicht schrecken,
Weil doch zuletzt
Ich werd ergötzt
Mit süßem Tost im Herzen;
Da weichen alle Schmerzen.

 

Wat God doet, dat is welgedaan;
ook al moet ik de beker drinken
die bitter is naar mijn smaak,
laat ik mij toch niet afschrikken,
omdat uiteindelijk
ik word verblijd
met zoete troost in mijn hart
en alle smarten zullen verdwijnen.

       

6

Choral

6

Koraal [S, A, T, B]

 

Corno I/II, Timpani, Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Derbei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten;
Drum lass ich ihn nur walten.

 

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar wil ik het op houden.
Ook al drijven nood, dood en ellende
mij op ruwe wegen,
ook dan zal God mij
als een liefhebbende Vader
in zijn armen houden;
daarom laat ik Hem maar regeren.

       

--

Vertaling: Leo de Leeuw

Contributed by Eduard van Hengel (August 2009)

Cantata BWV 100: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
Was Gott tut, das ist wohlgetan

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:20