Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 69
Lobe den Herrn, meine Seele
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 69 - Loof de Heer, mijn ziel

Gebeurtenis: Raadswisseling

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I-III, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

 

»Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.«

 

''Loof de Heer, mijn ziel,
en vergeet niet welke weldaden hij je heeft bewezen.''

    

2

Recitativo S

2

Recitatief [Sopraan]

 

Fagotto e Continuo

  
 

Wie groß ist Gottes Güte doch!
Er bracht uns an das Licht,
und er erhält uns noch!
Wo findet man nur eine Kreatur,
der es an Unterhalt gebricht?
Betrachte doch, mein Geist,
der Allmacht unverdeckte Spur,
die auch im Kleinen sich recht groß erweist.
Ach! möcht es mir, o Höchster, doch gelingen,
ein würdig Danklied dir zu bringen!
Doch, sollt es mir hierbei an Kräften fehlen,
so will ich doch, Herr, deinen Ruhm erzählen.

 

Wat is Gods goedheid toch groot!
Hij heeft ons aan het licht gebracht
en bewaart ons nog steeds!
Is er ergens een schepsel te vinden
dat het aan levensonderhoud ontbreekt?
Aanschouw toch, mijn geest,
het onverborgen spoor van zijn almacht,
die zich ook in het kleine heel groot toont.
Ach, mocht het mij, o Hoogste, toch lukken
u een waardig danklied te brengen!
Maar als mijn krachten daarvoor niet toereikend zijn,
dan wil ik, Heer, toch van uw roem vertellen.

    

3

Aria A

3

Aria [Alt]

 

Oboe, Violino I, Continuo

  
 

Meine Seele,
auf! erzähle,
was dir Gott erwiesen hat.
Rühme seine Wundertat,
laß, dem Höchsten zu gefallen,
ihm ein frohes Danklied schallen.

 

Mijn ziel,
komaan, vertel
wat God je heeft laten ondervinden.
Roem zijn wonderdaden,
laat een vrolijk danklied weerklinken
waarin de Hoogste behagen kan scheppen.

    

4

Recitativo T

4

Recitatief [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Der Herr hat große Ding an uns getan;
denn er versorget und erhält,
beschützet und regiert die Welt;
er tut mehr, als man sagen kann.
Jedoch, nur eines zu gedenken:
Was könnt uns Gott wohl bessers schenken,
als daß er unsrer Obrigkeit
den Geist der Weisheit gibet,
die denn zu jeder Zeit
das Böse straft, das Gute liebet?
Ja, der bei Tag und Nacht
vor unsre Wohlfahrt wacht.
Laßt uns dafür den Höchsten preisen;
auf, ruft ihn an,
daß er sich auch noch fernerhin
so gnädig woll’ erweisen.
Was unserm Lande schaden kann,
wirst du, o Höchster, von uns wenden
und uns erwünschte Hülfe senden.
Ja, ja, du wirst in Kreuz und Nöten
uns züchtigen, jedoch nicht töten.

 

De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan;
want hij verzorgt en bewaart,
beschermt en regeert de wereld;
hij doet meer dan gezegd kan worden.
Maar één ding moeten wij bedenken:
wat zou God ons kunnen schenken dat beter is
dan dat hij onze overheid
de geest van de wijsheid schenkt
zodat ze altijd
het kwade bestraft, het goede liefheeft,
ja, dag en nacht
over ons welzijn waakt.
Laten wij de Hoogste daarvoor prijzen;
komaan, vraag hem
ook in de toekomst
genadig te willen zijn.
Wat ons land kan schaden,
zult u, Hoogste, van ons afwenden
en u zult ons de gewenste hulp sturen.
Ja, ja, u zult ons in leed en nood
tuchtigen, maar niet doden.

    

5

Aria B

5

Aria [Bas]

 

Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

  
 

Mein Erlöser und Erhalter,
nimm mich stets in Hut und Wacht!
Steh mir bei in Kreuz und Leiden,
alsdenn singt mein Mund mit Freuden,
Gott hat alles wohl gemacht.

 

Mijn verlosser en bewaarder,
neem mij steeds onder uw hoede en bewaar mij!
Sta mij bij in beproeving en lijden,
dan zingt mijn mond met vreugde,
God heeft alles wél gedaan.

    

6

Choral

6

Koraal [S, A, T, B]

 

Oboe I-III e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Tromba I-III, Timpani, Fagotto, Continuo

 

Es danke, Gott, und lobe dich
das Volk in guten Taten.
Das Land bringt Frucht und bessert sich,
dein Wort ist wohl geraten.
Uns segne Vater und der Sohn,
uns segne Gott der Heilge Geist,
dem alle Welt die Ehre tut,
für ihm sich fürchten allermeist;
und sprecht von Herzen: Amen!

 

Laat het volk u danken en prijzen,
o God, om uw weldaden.
Het land brengt vrucht voort en verbetert zich,
u woord is geslaagd.
Mogen de Vader en de Zoon
en God de Heilige Geest ons zegenen;
iedereen eert hem
en iedereen vreest hem
en zegt van harte Amen!

    

--

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel

Contributed by Eduard van Hengel (August 2014)

Cantatas BWV 69 & BWV 69a: Details & Complete Recordings of BWV 69 | Details & Complete Recordings of BWV 69a | Recordings of Individual Movemnts from BWV 69 | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
BWV 69: Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Es woll uns Gott genädig sein

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:00