Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 211
Schweigt stille, plaudert nicht - Kaffeekantate
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 211 - Zwijg nu, klets niet mee
Koffiecantate

Gebeurtenis: Collegium Musicum evenement
Liesje
(Sopraan), Schlendrian (Bas), Verteller (Tenor)

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1

Recitativo T

1

Recitatief [ [Tenor]

 

Continuo

 
 

Erzähler:
Schweigt stille, plaudert nicht
Und höret, was itzund geschicht:
Da kömmt Herr Schlendrian
Mit seiner Tochter Liesgen her,
Er brummt ja wie ein Zeidelbär;
Hört selber, was sie ihm getan!

 

Verteller:
Zwijg nu, klets niet meer
En luister wat er nou gebeurt:
Daar komt meneer Treuzel aan
Met zijn dochter Liesje,
Hij bromt als een honingbeer;
Luister zelf naar wat ze hem heeft aangedaan!

    

2

Aria B

2

Aria [Bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Schlendrian:
Hat man nicht mit seinen Kindern
Hunderttausend Hudelei!
Was ich immer alle Tage
Meiner Tochter Liesgen sage,
Gehet ohne Frucht vorbei.

 

Schlendrian:
Heb je met je kinderen
Niet honderdduizend problemen!
Wat ik ook dagelijks zeg
Tegen mijn dochter Liesje,
Het glijdt van haar af.

    

3

Recitativo B S

3

Recitatief [ [Bas, Sopraan]

 

Continuo

 
 

Schlendrian:
Du böses Kind, du loses Mädchen,
Ach! wenn erlang ich meinen Zweck:
Tu mir den Coffee weg!

 

Schlendrian:
Ondeugend kind, ongehoorzaam meisje,
Ach, wanneer zal ik mijn doel bereiken:
Weg met die koffie!

 

Liesgen:
Herr Vater, seid doch nicht so scharf!
Wenn ich des Tages nicht dreimal
Mein Schälchen Coffee trinken darf,
So werd ich ja zu meiner Qual
Wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.

 

Liesje:
Vader, doe toch niet zo streng!
Als ik niet driemaal daags
Mijn kopje koffie mag drinken,
Dan verander ik tot mijn verdriet
In een verdord stukje geitenvlees.

    

4

Aria S

4

Aria [Sopraan]

 

Flauto traverso, Continuo

 
 

Liesgen:
Ei! wie schmeckt der Coffee süße,
Lieblicher als tausend Küsse,
Milder als Muskatenwein.
Coffee, Coffee muss ich haben,
Und wenn jemand mich will laben,
Ach, so schenkt mir Coffee ein!

 

Liesje:
O, wat smaakt die koffie heerlijk,
Lekkerder dan duizend kussen,
Zachter dan muskaatwijn.
Koffie, koffie moet ik hebben,
En als iemand mij wil verkwikken,
Schenk mij dan koffie in!

    

5

Recitativo B S

5

Recitatief [ [Bas, Sopraan]

 

Continuo

 
 

Schlendrian:
Wenn du mir nicht den Coffee lässt,
So sollst du auf kein Hochzeitfest,
Auch nicht spazierengehn.

 

Schlendrian:
Als je de koffie niet laat staan,
Laat ik je nooit meer
Naar een bruiloftsfeest gaan.

 

Liesgen:
Ach ja!
Nur lasset mir den Coffee da!

 

Liesje:
Nou ja!
Als ik maar koffie krijg!

 

Schlendrian:
Da hab ich nun den kleinen Affen!
Ich will dir keinen Fischbeinrock nach itzger Weite schaffen.

 

Schlendrian:
Wat ben je toch een deugniet!
Ik koop geen wijde baleinen rok voor je
Naar de laatste mode.

 

Liesgen:
Ich kann mich leicht darzu verstehn.

 

Liesje:
Daar zit ik niet mee.

 

Schlendrian:
Du sollst nicht an das Fenster treten
Und keinen sehn vorübergehn!

 

Schlendrian:
Je blijft van het raam weg,
Zodat je niemand langs ziet komen!

 

Liesgen:
Auch dieses; doch seid nur gebeten
Und lasset mir den Coffee stehn!

 

Liesje:
Ook daar zit ik niet mee. Ik heb maar één vraag:
Laat mij mijn koffie houden!

 

Schlendrian:
Du sollst auch nicht von meiner Hand
Ein silbern oder goldnes Band
Auf deine Haube kriegen!

 

Schlendrian:
Ook krijg je van mij geen
Zilveren of gouden lint
Om je kapje!

 

Liesgen:
Ja, ja! nur lasst mir mein Vergnügen!)

 

Liesje:
Mij best, als ik mijn pleziertje maar houd!

 

Schlendrian:
Du loses Liesgen du,
So gibst du mir denn alles zu?

 

Schlendrian:
Ongehoorzame Liesje,
Het maakt je allemaal niets uit?

    

6

Aria B

6

Aria [Bas]

 

Continuo

 
 

Schlendrian:
Mädchen, die von harten Sinnen,
Sind nicht leichte zu gewinnen.
Doch trifft man den rechten Ort,
O! so kömmt man glücklich fort.

 

Schlendrian:
Meisjes die koppig zijn
Kun je niet gemakkelijk overtuigen.
Maar als je hen op de juiste plaats treft,
Dan kom je wel waar je wezen wilt.

    

7

Recitativo B S

7

Recitatief [ [Bas, Sopraan]

 

Continuo

 
 

Schlendrian:
Nun folge, was dein Vater spricht!

 

Schlendrian:
Doe nu wat je vader zegt!

 

Liesgen:
In allem, nur den Coffee nicht.

 

Liesje:
Dat wil ik in alles doen,
maar niet wat de koffie betreft.

 

Schlendrian:
Wohlan! so musst du dich bequemen,
Auch niemals einen Mann zu nehmen.

 

Schlendrian:
Goed dan,
maar dan moet je je er nu ook bij neerleggen
Dat je nooit een man zult krijgen.

 

Liesgen:
Ach ja! Herr Vater, einen Mann!

 

Liesje:
O vader, ik wil wel een man hoor!

 

Schlendrian:
Ich schwöre, dass es nicht geschicht.

 

Schlendrian:
Ik verzeker je dat dat niet gaat gebeuren.

 

Liesgen:
(S) Bis ich den Coffee lassen kann?
Nun! Coffee, bleib nur immer liegen!
Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht.

 

Liesje:
Tenzij ik de koffie kan laten staan?
Nou, koffie, blijf dan maar liggen!
Luister, vader, ik drink geen koffie meer.

 

Schlendrian:
So sollst du endlich einen kriegen!

 

Schlendrian:
Dan krijg je eindelijk een man!

    

8

Aria S

8

Aria [Sopraan]

 

Violino I/II, Viola, Cembalo, Continuo

 
 

Liesgen:
Heute noch,
Lieber Vater, tut es doch!
Ach, ein Mann!
Wahrlich, dieser steht mir an!
Wenn es sich doch balde fügte,
Dass ich endlich vor Coffee,
Eh ich noch zu Bette geh,
Einen wackern Liebsten kriegte!

 

Liesje:
Vandaag nog,
Lieve vader, doe het toch!
Ach, een man!
Werkelijk, die past mij!
Als het toch eens snel zou gebeuren
Dat ik eindelijk in ruil voor koffie
Nog voordat ik naar bed ga,
Een flinke geliefde kreeg!

    

9

Recitativo T

9

Recitatief [ [Tenor]

 

Continuo

 
 

Erzähler:
Nun geht und sucht der alte Schlendrian,
Wie er vor seine Tochter Liesgen
Bald einen Mann verschaffen kann;
Doch, Liesgen streuet heimlich aus:
Kein Freier komm mir in das Haus,
Er hab es mir denn selbst versprochen
Und rück es auch der Ehestiftung ein,
Dass mir erlaubet möge sein,
Den Coffee, wenn ich will, zu kochen.

 

Verteller:
Nu gaat de oude Treuzel op zoek:
Hij wil zijn dochter Liesje
Zo snel mogelijk aan een man helpen.
Maar Liesje vertelt stiekem rond:
Er komt geen vrijer mijn huis in
Die mij niet persoonlijk heeft beloofd
En het in de huwelijksacte opneemt
Dat het mij is toegestaan
Koffie te zetten wanneer ik maar wil.

    

10

Coro (Terzetto) S T B

10

Koor - Trio [Sopraan, Tenor, Bas]

 

Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Tutti:
Die Katze lässt das Mausen nicht,
Die Jungfern bleiben Coffeeschwestern.
Die Mutter liebt den Coffeebrauch,
Die Großmama trank solchen auch,
Wer will nun auf die Töchter lästern!

 

Liesje, verteller en Schlendrian:
Een kat wil nu eenmaal blijven muizen,
Vrouwen zullen altijd koffiezusters zijn.
De moeder houdt van koffie,
De grootmoeder dronk het al,
Wie zou het nu de dochters kwalijk kunnen nemen!

    

--

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel

Contributed by Eduard van Hengel (August 2014)

Cantata BWV 211: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
Text:
German-1 | German-6 | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-4 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-2 | Italian | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:03