Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 134
Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 134 - El cor, que sap que el seu Jesús és viu

Celebració: Dimarts de Pasqua

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Recitativo T A

1

Recitatiu [Tenor, Contralt]

 

Continuo

   
 

Tenor:
Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß,
Empfindet Jesu neue Güte
Und dichtet nur auf seines Heilands Preis.

 

Tenor:
El cor, que sap que el seu Jesús és viu,
Percep la bondat renovada de Jesús
I no fa res més que lloar el seu Salvador.

 

Alt:
Wie freuet sich ein gläubiges Gemüte.

 

Contralt:
Quina gran joia sent l’ànima que creu!

       

2

Aria T

2

Ària [Tenor]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Auf, Gläubige, singet die lieblichen Lieder,
Euch scheinet ein herrlich verneuetes Licht.
Der lebende Heiland gibt selige Zeiten,
Auf, Seelen, ihr müsset ein Opfer bereiten,
Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht.

 

Vinga! cantem fidels cançons agradoses,
Que ens torna a il·luminar una llum joiosa.
El Salvador vivent porta jorns de felicitat,
Vinga! cal que li prepareu un oferiment,
Pagueu-li a l’Altíssim el deute d’agraïment.

       

3

Recitativo (Dialog) T A

3

Recitatiu [Tenor, Contralt]

 

Continuo

   
 

Tenor:
Wohl dir, Gott hat an dich gedacht,
O Gott geweihtes Eigentum;
Der Heiland lebt und siegt mit
Macht Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm
Muß hier der Satan furchtsam zittern
Und sich die Hölle selbst erschüttern.
Es stirbt der Heiland dir zugut
Und fähret vor dich zu der Höllen,
Sogar vergießet er sein kostbar Blut,
Dass du in seinem Blute siegst,
Denn dieses kann die Feinde fällen,
Und wenn der Streit dir an die Seele dringt,
Dass du alsdann nicht überwunden liegst.

 

Tenor:
Quina sort. Déu ha pensat en tu,
O heretat de Déu beneita!
El Salvador viu, i amb poder ha vençut
Per la teva salvació, per a glòria seva.
Suara Satan fremeix abatut
I fins l’infern espernega.
El Salvador morí pel teu bé
Pel teu bé baixà a la tenebra,
Vessà la seva sang preciosa,
Perquè puguis per mà d’ella,
L’enemic posar en vençó,
I si en el combat l’ànima és assetjada,
Que no en pugui, així, sortir esgalabrada.

 

Alt:
Der Liebe Kraft ist vor mich ein Panier
Zum Heldenmut, zur Stärke in den Streiten:
Mir Siegeskronen zu bereiten,
Nahmst du die Dornenkrone dir,
Mein Herr, mein Gott, mein auferstandnes Heil,
So hat kein Feind an mir zum Schaden teil.

 

Contralt:
El poder de l’amor és per a mi un estendard
De l’heroisme, de la bravor en el combat:
Per a preparar-me una corona triomfal,
Tu te’n cenyires una d’espines,
Senyor meu, Déu meu, salvador meu ressuscitat
Ja cap enemic no podrà destruir-me.

 

Tenor:
Die Feinde zwar sind nicht zu zählen.

 

Tenor:
Certament, els enemics no es poden ni comptar!

 

Alt:
Gott schützt die ihm getreuen Seelen.

 

Contralt:
Déu protegeix les ànimes que en ell creuen.

 

Tenor:
Der letzte Feind ist Grab und Tod.

 

Tenor:
Els darrers enemics són la fossa i la mort.

 

Alt:
Gott macht auch den zum Ende unsrer Not.

 

Contralto:
També els va fer Déu per acabar amb el nostre dol.

       

4

Aria (Duetto) A T

4

Aria - Duet [Contralt, Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wir danken und preisen dein brünstiges Lieben
Und bringen ein Opfer der Lippen vor dich.
Der Sieger erwecket die freudigen Lieder,
Der Heiland erscheinet und tröstet uns wieder
Und stärket die streitende Kirche durch sich.

 

Regraciem i lloem el teu fervent amor
I dels nostres llavis en surt una ofrena.
El vencedor desvetlla joioses cançons,
Apareix el Salvador i ens torna el consol
Reforça i dóna pau a l’Església seva.

       

5

Recitativo T A

5

Recitatiu [Tenor, Contralt]

 

Continuo

   
 

Tenor:
Doch würke selbst den Dank in unserm Munde,
In dem er allzu irdisch ist;
Ja schaffe, dass zu keiner Stunde
Dich und dein Werk kein menschlich Herz vergisst;
Ja, lass in dir das Labsal unsrer Brust
Und aller Herzen Trost und Lust,
Die unter deiner Gnade trauen,
Vollkommen und unendlich sein.
Es schließe deine Hand uns ein,
Dass wir die Wirkung kräftig schauen,
Was uns dein Tod und Sieg erwirbt
Und dass man nun nach deinem Auferstehen
Nicht stirbt, wenn man gleich zeitlich stirbt,
Und wir dadurch zu deiner Herrlichkeit eingehen

 

Tenor:
Doncs, posa’ns a la boca mots d’agraïment,
Encara que potser et semblin molt mundans;
Sí, fes-ho per tal que en cap moment
Ni tu, ni els teus fets, oblidi el cor humà;
Si, fes que el bàlsam que sentim al cos
I el consol i l’alegria de tots els cors,
Que confien en la teva pietat,
Siguin perfectes i per sempre més.
Que la teva mà ens vulgui fer costat,
A fi que puguem sentim tot el seu poder,
El que ens ha donat la teva mort gloriosa,
Perquè, després de la teva Resurrecció
Ja ningú mor, mal que vagi a la fossa,
I així té oberta l’entrada del teu Esplendor.

 

Alt:
Was in uns ist, erhebt dich, großer Gott,
Und preiset deine Huld und Treu;
Dein Auferstehen macht sie wieder neu,
Dein großer Sieg macht uns von Feinden los
Und bringet uns zum Leben;
Drum sei dir Preis und Dank gegeben.

 

Contralt:
Tot el què és amb nosaltres, t’exalça, Déu gran,
I glorifica el teu favor i la teva fidelitat.
La teva resurrecció ho ha renovat tot,
La teva gran victòria de l’enemic ens deslliga
I ens ha donat nova vida;
És per això que et donem gratitud i honor.

       

6

Coro

6

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Erschallet, ihr Himmel, erfreue dich, Erde,
Lobsinge dem Höchsten, du glaubende Schar,
Er schauet und schmecket ein jedes Gemüte
Des lebenden Heilands unendliche Güte,
Er tröstet und stellet als Sieger sich dar.

 

Esclateu de goig, cels, alegra’t, terra,
Estol de fidels, canteu-li a l’Altíssim llaor!
Cal que cada ànima pugui tastar i veure
La bondat infinita del vivent Salvador,
Que esdevé triumfant i ens dóna conhort.

       
 

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantatas BWV 134 & BWV 134a: Complete Recordings of BWV 134 | Recordings of Individual Movements from BWV 134 | Recordings of BWV 134a | Discussions
BWV 134:
German Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-3

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýApril 15, 2009 ý20:11:43