Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 80
Reformáció ünnepére (október 31.)

 

Ein feste Burg ist unser Gott

Erős vár a mi Istenünk

1. Kórus

Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns itzt hat betroffen.
Der alte böse Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha Ő velünk, ki ellenünk?
Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség,
most is üldöz még,
Nagy a serege,
csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.

2. Ária
(basszus szoprán korállal)

Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren.
Es streit' vor uns der rechte Mann,
Den Gott selbst hat erkoren.
Wer bei Christi Blutpanier
In der Taufe Treu geschworen,
Siegt im Geiste für und für.
Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herre Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.
Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

Ami Istentől született,
győzni fog.
Erőnk magában mit sem ér,
Mi csakhamar elesnénk;
De küzd értünk a hős vezér,
Kit Isten rendelt mellénk.
Aki a keresztségben Krisztus zászlajára
hűséget esküdött,
az mindig győztes lesz.
Kérdezed: ki az?
Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia,
az ég és föld Ura,
Ő a mi diadalmunk.
Ami Istentől született,
győzni fog.

3. Recitativo
(basszus)

Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe,
Da Jesus sich
Mit seinem Blute dir verschriebe,
Wormit er dich
Zum Kriege wider Satans Heer und wider Welt, und Sünde
Geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele
Dem Satan und den Lastern statt!
Laß nicht dein Herz,
Den Himmel Gottes auf der Erden,
Zur Wüste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
Dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde!

Isten gyermeke, mérlegeld azt a nagy szeretetet,
hogy Jézus
vérével jegyzett el.
Ezzel Téged a Sátán hada, a világ és a bűnök elleni harcra készített fel.
Ne engedd a vétkeket lelkedben úrrá lenni!
Óvd szívedet!
Bánd meg minden bűnödet,
hogy Krisztus erősen magához köthessen.

4. Ária
(szoprán)

Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!
  Treib Welt und Satan aus
  Und lass dein Bild in mir erneuert prangen!
  Weg, schnöder Sündengraus!

Jöjj szívem nyitva áll,
Úr Jézus, jöttödet várom.
  A Sátánt űzd ki már,
  hogy képed bennem újra fényben álljon.
  Hitvány bűnök, távozzatok!

5. Korál

Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollten uns verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie saur er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht',
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

E világ minden ördöge,
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene,
Mirajtunk nincs hatalma.
E világ Ura
gyúljon bosszúra:
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár,
az ige porba dönti.

6. Recitativo
(tenor)

So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne,
O Seele, fest
Und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt,
Ja, dass sein Sieg
Auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
Wirst du nur Gottes Wort
So hören als bewahren,
So wird der Feind gezwungen auszufahren,
Dein Heiland bleibt dein Hort!

Ó lelkem, állj szilárdan Jézus véráztatta zászlaja mellett,
és hidd,
hogy Ő nem hagy el.
Győzelme neked is megmutatja az utat a győzelmi koronához!
Induljatok örömmel a harcba!
Ha csak Isten szavára hallgatsz és azt megőrzöd,
akkor ellenséged kénytelen lesz elmenekülni,
és Megváltód menedéked lesz.

7. Duett
(alt, tenor)

Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen,
Doch selger ist das Herz, das ihn im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen
Und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt.

Boldogok azok, akiknek ajkán Isten neve van,
de még boldogabbak azok, akik hisznek benne.
Nem lehet őket legyőzni, õk viszont ellenségüket le tudják győzni.
S ha eléri őket a halál, végül elnyerik a győzelem koronáját.

8. Korál

Das Wort sie sollen lassen stahn
Und kein' Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Laß fahren dahin,
Sie habens kein' Gewinn;
Das Reich muss uns doch bleiben.

Az ige kőszálként megáll,
Megszégyenül, ki bántja.
Velünk az Úr táborba száll,
Szentlelkét ránk bocsátja.
Kincset, életet,
Hitvest, gyermeket:
Mind elvehetik,
Mit ér ez Őnekik.
Mienk a menny örökre!

 

 
   

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, November 20, 2017 14:02