Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Bach kantáták és egyéb énekhangok magyar fordításai
Rendezés szerint rendezvény
Hungarian Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works
Sorted by Event

Újévre:
Kantáta BWV 41 Jézusunk, dícsértessél

Vízkereszt ünnepére:
Kantáta BWV 123 Felséges Immánuel, kegyesek Fejedelme

Vízkereszt utáni 1. vasárnapra:
Kantáta BWV 32 Édes Jézus Hozzád vágyom
Kantáta BWV 124 Nem hagyom el Jézusom
Kantáta BWV 154 Az én édes Jézusom elveszett

Vízkereszt utáni 2. vasárnapra:
Kantáta BWV 155 Istenem, meddig, ó meddig még?

Vízkereszt utáni 3. vasárnapra:
Kantáta BWV 111 Mit Isten akar énvelem
Kantáta BWV 156 Közel már halálom órája

Vízkereszt utáni 4. vasárnapra:
Kantáta BWV 81 Jézus alszik, miben reménykedjem?

Septuagesimae (hetvened) vasárnapjára:
Kantáta BWV 84 Megelégszem sorsommal
Kantáta BWV 84 Boldog és elégedett vagyok sorsommal
Kantáta BWV 92 Isten szívébe és gondolataiba
Kantáta BWV 144 Fogd, ami a tiéd, és menj békével

Sexagesimae vasárnapjára:
Kantáta BWV 126 Tarts meg, Urunk, szent igédben!

Estomihi (Quinquagesima) vasárnapjára:
Kantáta BWV 22 Jézus magához vette a tizenkettőt
Kantáta BWV 23 Te igaz Isten, Dávidnak Fia
Kantáta BWV 23 Te, igaz Isten és Dávid fia
Kantáta BWV 127 Ó Jézus, Isten s ember is
Kantáta BWV 159 Íme, felmegyünk Jeruzsálembe!

Oculi vasárnapjára:
Kantáta BWV 54 Állj ellene a bűnnek

Húsvét vasárnapra:
Kantáta BWV 4 Krisztusunk feláldoztatott
Kantáta BWV 4 Krisztus a halál kötelékében feküdt
Kantáta BWV 31 Nevet az Ég! Ujjong a Föld

Húsvét 3. ünnepére:
Kantáta BWV 145 Élek, szívem, a te gyönyörűségedre
Kantáta BWV 158 Béke legyen veled!

Misericordias Domini vasárnapjára
Kantáta BWV 85 Én vagyok a jó pásztor
Kantáta BWV 112 Az Úr az én hű pásztorom

Cantate vasárnapjára:
Kantáta BWV 108 Jobb nektek, ha én elmegyek
Kantáta BWV 166 Hová mész?

Jubilate vasárnapra:
Kantáta BWV 12 Sírás és panaszkodás,aggódás,csüggedés
Kantáta BWV 146 Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába

Rogate vasárnapjára:
Kantáta BWV 86 Bizony, bizony mondom néktek

Pünkösd első napjára:
Kantáta BWV 34 Ó, örök tűz, ó szeretet forrása
Kantáta BWV 59 Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet

Pünkösd második napjára:
Kantáta BWV 68 Mert úgy szerette Isten a világot

Szentháromság utáni 1. vasárnapra:
|Kantáta BWV 20 Ó örökkévalóság, mennydörgő szó
Kantáta BWV 75 Esznek a nyomorultak

Szentháromság utáni 2. vasárnapra:

Szentháromság utáni 3. vasárnapra:
Kantáta BWV 21 Mikor megtelik szívem aggodalommal

Szentháromság utáni 4. vasárnapra:
Kantáta BWV 14 Ha nem lett volna most velünk az Úr

Szentháromság utáni 5. vasárnapra:
Kantáta BWV 93 Ki dolgát mind az Úrra hagyja

Szentháromság utáni 6. vasárnapra:
Kantáta BWV 170 Édes nyugalom, vágyott lelki derű

Szentháromság utáni 7. vasárnapra:
Kantáta BWV 107 Szomorkodnod sohsem kell

Szentháromság utáni 8. vasárnapra:

Szentháromság utáni 9. vasárnapra:
Kantáta BWV 94 Semmit sem törődöm a világgal
Kantáta BWV 105 Uram, ne szállj perbe a te szolgáddal
Kantáta BWV 168 Adj számot magadról! Mennydörgő szó

Szentháromság utáni 10. vasárnapra:
Kantáta BWV 101 Fordítsad el, Isten kérünk!
Kantáta BWV 102 Uram, Te az igazságot nézed!

Szentháromság utáni 11. vasárnapra:
Kantáta BWV 113 Jézus Krisztus, mérhetetlen bőforrású kegyelem
Kantáta BWV 113 Úr Jézus Krisztus, Te legfőbb jó

Szentháromság utáni 12. vasárnapra:

Szentháromság utáni 13. vasárnapra:
Kantáta BWV 33 Itt a földön csak tebenned
Kantáta BWV 77 Szeresd Istenedet, a te Uradat

Szentháromság utáni 14. vasárnapra:
Kantáta BWV 17 Aki hálával áldozik, az dicsőít engem

Szentháromság utáni 15. vasárnapra:
Kantáta BWV 51 Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!
Kantáta BWV 99 Mit Isten tesz, mind jó nekem (II.)

Szentháromság utáni 16. vasárnapra:
Kantáta BWV 161 Jöjj, halálom édes órája

Szentháromság utáni 17. vasárnapra
Kantáta BWV 47 Aki magát felmagasztalja, annak meg kell aláztatnia
Kantáta BWV 114 Vígasztalódjatok, szeretett keresztyének
Kantáta BWV 148 Magasztaljátok az Úr dicső nevét

Szentháromság utáni 18. vasárnapra
Kantáta BWV 96 Úr Krisztus, az Örökkévaló Atyaisten Fia
Kantáta BWV 169 Egyedül Istené legyen a szívem

Szentháromság utáni 19. vasárnapra:
Kantáta BWV 5 Hová futhatnék el
Kantáta BWV 48 Én nyomorult ember, ugyan ki vált meg engem
Kantáta BWV 56 Szívesen hordom keresztemet
Kantáta BWV 56 Szívesen akarom keresztemet hordozni

Szentháromság utáni 20. vasárnapra:
Kantáta BWV 49 Megyek és vágyakozva keresleka
Kantáta BWV 162 Ó, látom, most, amikor a menyegzőre megyek

Szentháromság utáni 21. vasárnapra:
Kantáta BWV 38 Mélységes mélyből kiáltunk

Szentháromság utáni 22. vasárnapra:
Kantáta BWV 115 Lelkem, vigyázz, készülj fel

Szentháromság utáni 23. vasárnapra:
Kantáta BWV 139 Boldog az, ki Istenére hagyatkozik
Kantáta BWV 163 Mindenkinek, ami jár neki!

Szentháromság utáni 24. vasárnapra:
Kantáta BWV 26 Csak halandó, elmúlandó

Szentháromság utáni 25. vasárnapra:
Kantáta BWV 116 Uram Jézus, Béke Fejedelme

Szentháromság utáni 26. vasárnapra:
Kantáta BWV 70 Vigyázzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Vigyázzatok!
Kantáta BWV 70 Imádkozzatok és virrasszatok!

Szentháromság utáni 27. vasárnapra:
Kantáta BWV 140 Harsány szó kiált az éjbe

Ádvent 1. vasárnapjára:
Kantáta BWV 36 Szárnyaljatok vígan felfelé
Kantáta BWV 61 Jöjj, népek Megváltója (I.)
Kantáta BWV 61 Jöjj hát, pogányok Üdvözítője
Kantáta BWV 62 Jöjj, népek Megváltója (II.)
Kantáta BWV 62 Jöjj hát, pogányok Üdvözítője

Ádvent 4. vasárnapjára:
Kantáta BWV 132 Készítsétek az utat, készítsétek az ösvényt!

Karácsony első ünnepére:
Kantáta BWV 91 Jézus Krisztus, dicsértessél

Karácsony 2. napjára:
Kantáta BWV 57 Boldog az az ember
Kantáta BWV 121 Krisztust dícsérjük

Karácsony 3. napjára:
Kantáta BWV 64 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya
Kantáta BWV 133 Örvendezek benned
Kantáta BWV 151 Jézusom jön! Mily édes vigasztalás! (II.)

Karácsonyi ünnepek utáni vasárnapra:
Kantáta BWV 122 Az újszülött Gyermek

Mária megtisztulásának ünnepére (február 2.):
Kantáta BWV 82 Elég nekem...
Kantáta BWV 82 Elég immár...
Kantáta BWV 82 Elég nekem
Kantáta BWV 125 Már megyek békén, örömmel
Kantáta BWV 125 Békével és örömmel indulok
Kantáta BWV 161 Jöjj, halálom édes órája

Mihály arkangyal ünnepére (szeptember 29.):
Kantáta BWV 130 Téged Uram Isten, dicsérünk mindannyian

Reformáció ünnepére (október 31.):
Kantáta BWV 80 Erős vár a mi Istenünk

Lipcsében újonnan választott városi tanács beiktatására:
Kantáta BWV 29 Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk

Gyászünnepre:
Kantáta BWV 106 Isten ideje a legalkalmasabb idő
Kantáta BWV 118 Ó, Jézus Krisztus, életem fénye
Kantáta BWV 131 A mélységből kiáltok hozzád, Uram
Kantáta BWV 131 A mélységből kiáltok, Uram, hozzád

Ismeretlen szent esemény:
Kantáta BWV 97 Minden cselekedetemben
Kantáta BWV 100 Mind jó, amit Isten tészen (III.)
Kantáta BWV 117 Dicséret és tisztesség legyen a legfőbb Jónak

Prepared by Pal Domokos, István Zádor & Aryeh Oron (September 2006 - October 2017)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, November 20, 2017 21:02