Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Bach kantáták és egyéb énekhangok magyar fordításai
Rendezés cím szerint
Hungarian Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works
Sorted by Title

A

Kantáta BWV 131 A mélységből kiáltok hozzád, Uram (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 131 A mélységből kiáltok, Uram, hozzád (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 168 Adj számot magadról! Mennydörgő szó a Szentháromság utáni 9. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 17 Aki hálával áldozik, az dicsőít engem a Szentháromság utáni 14. vasárnapra

Kantáta BWV 47 Aki magát felmagasztalja, annak meg kell aláztatnia a Szentháromság utáni 17. vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 54 Állj ellene a bűnnek a Oculi vasárnapjára

Kantáta BWV 154 Az én édes Jézusom elveszett a Vízkereszt utáni 1. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 122 Az újszülött Gyermek a karácsonyi ünnepek utáni vasárnapra

Kantáta BWV 112 Az Úr az én hű pásztorom a Misericordias Domini vasárnapjára (Tóth Eszter fordítása)

B

Kantáta BWV 158 Béke legyen veled! a Húsvét 3. ünnepére (Gerőfi Gyuláné fordítása)

Kantáta BWV 125 Békével és örömmel indulok a Mária megtisztulásának ünnepére (február 2.) (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 86 Bizony, bizony mondom néktek a Rogate vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 57 Boldog az az ember a Karácsony 2. napjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 139 Boldog az, ki Istenére hagyatkozik a Szentháromság utáni 23. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 84 Boldog és elégedett vagyok sorsommal a Septuagesimae vasárnapjára (Vashegyi György nyersfordítása)

C

Kantáta BWV 26 Csak halandó, elmúlandó a Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnapra

D

Kantáta BWV 117 Dicséret és tisztesség legyen a legfőbb Jónak a Ismeretlen szent esemény (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

E

Kantáta BWV 32 Édes Jézus Hozzád vágyom a Vízkereszt utáni 1. vasárnapra

Kantáta BWV 170 Édes nyugalom, vágyott lelki derű a Szentháromság utáni 6. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 169 Egyedül Istené legyen a szívem a Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 82 Elég immár... a Mária megtisztulásának ünnepére (február 2.) (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 82 Elég nekem... a Mária megtisztulásának ünnepére (február 2.) (Tóth Eszter fordítása)

Kantáta BWV 82 Elég nekem a Mária megtisztulásának ünnepére (február 2.) (Tóth Eszter fordítása)

Kantáta BWV 145 Élek, szívem, a te gyönyörűségedre a Húsvét 3. ünnepére (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 48 Én nyomorult ember, ugyan ki vált meg engem a Szentháromság utáni 19. vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 85 Én vagyok a jó pásztor a Misericordias Domini vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 80 Erős vár a mi Istenünk a Reformáció ünnepére (október 31.)

Kantáta BWV 75 Esznek a nyomorultak a Szentháromság utáni 1. vasárnapra (Farkas Zoltán fordítása)

F

Kantáta BWV 123 Felséges Immánuel, kegyesek Fejedelme a Vízkereszt ünnepére (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 144 Fogd, ami a tiéd, és menj békével a Hetvened vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 101 Fordítsad el, Isten kérünk! a Szentháromság utáni 10. vasárnapra (Gerőfi Gyuláné fordítása)

G

H

Kantáta BWV 14 Ha nem lett volna most velünk az Úr a Szentháromság utáni 4. vasárnapra

Kantáta BWV 59 Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet Pünkösd első napjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 140 Harsány szó kiált az éjbe a Szentháromság utáni 27. vasárnapra

Kantáta BWV 5 Hová futhatnék el a Szentháromság utáni 19. vasárnapra

Kantáta BWV 166 Hová mész? a Cantate vasárnapra

I

Kantáta BWV 70 Imádkozzatok és virrasszatok! a Szentháromság utáni 26. vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 159 Íme, felmegyünk Jeruzsálembe! a Estomihi vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 106 Isten ideje a legalkalmasabb idő a Gyászünnepre

Kantáta BWV 92 Isten szívébe és gondolataiba a Septuagesimae (hetvened) vasárnapjára

Kantáta BWV 155 Istenem, meddig, ó meddig még? a Vízkereszt utáni második vasárnapra (Gerőfi Gyuláné fordítása )

Kantáta BWV 33 Itt a földön csak tebenned a Szentháromság utáni 13. vasárnapra

J

Kantáta BWV 81 Jézus alszik, miben reménykedjem? a Vízkereszt utáni 4. vasárnapra (Gerőfi Gyuláné fordítása)

Kantáta BWV 91 Jézus Krisztus, dicsértessél a Karácsony első ünnepére

Kantáta BWV 118 Ó, Jézus Krisztus, életem fénye (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 113 Jézus Krisztus, mérhetetlen bőforrású kegyelem a Szentháromság utáni 11. vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 22 Jézus magához vette a tizenkettőt a Estomihi vasárnapjára

Kantáta BWV 151 Jézusom jön! Mily édes vigasztalás! (II.) a Karácsony 3. ünnepére (Tóth Eszter fordítása)

Kantáta BWV 41 Jézusunk, dícsértessél a Újévre

Kantáta BWV 108 Jobb nektek, ha én elmegyek a Cantate vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 161 Jöjj, halálom édes órája a Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnapra / Mária megtisztulására (Tóth Eszter fordítása)

Kantáta BWV 61 Jöjj hát, pogányok Üdvözítője a Ádvent 1. vasárnapjára (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 62 Jöjj hát, pogányok Üdvözítője a Ádvent 1. vasárnapjára (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 61 Jöjj, népek Megváltója (I.) a Ádvent 1. vasárnapjára

Kantáta BWV 62 Jöjj, népek Megváltója (II.) a Ádvent 1. vasárnapjára

K

Kantáta BWV 132 Készítsétek az utat, készítsétek az ösvényt! a Ádvent 4. vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 93 Ki dolgát mind az Úrra hagyja a Szentháromság utáni 5. vasárnapra

Kantáta BWV 156 Közel már halálom órája a Vízkereszt utáni 3. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 4 Krisztus a halál kötelékében feküdt a Húsvét vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása),

Kantáta BWV 121 Krisztust dícsérjük a Karácsony második napjára (Tóth Eszter fordítása)

Kantáta BWV 4 Krisztusunk feláldoztatott a Húsvét vasárnapra

L

Kantáta BWV 64 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya a Karácsony 3. napjára (Tóth Eszter fordítása )

Kantáta BWV 115 Lelkem, vigyázz, készülj fel a Szentháromság utáni 22. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

M

Kantáta BWV 148 Magasztaljátok az Úr dicső nevét a Szentháromság utáni 17. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 29 Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk a Lipcsében újonnan választott városi tanács beiktatására

Kantáta BWV 125 Már megyek békén, örömmel a Mária megtisztulásának ünnepére (február 2.) (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 84 Megelégszem sorsommal a Septuagesimae vasárnapjára (Kisfalvi Erzsébet fordítása)

Kantáta BWV 49 Megyek és vágyakozva keresleka a Szentháromság utáni 20. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 38 Mélységes mélyből kiáltunk a Szentháromság utáni 21. vasárnapra

Kantáta BWV 68 Mert úgy szerette Isten a világot a Pünkösd második napjára (Tóth Eszter fordítása)

Kantáta BWV 21 Mikor megtelik szívem aggodalommal a Szentháromság utáni 3. vasárnapra

Kantáta BWV 100 Mind jó, amit Isten tészen (III.) a Ismeretlen szent esemény (Gerőfi Gyuláné fordítása)

Kantáta BWV 97 Minden cselekedetemben a Ismeretlen szent esemény (Tóth Eszter fordítása)

Kantáta BWV 163 Mindenkinek, ami jár neki! a Szentháromság utáni 23. vasárnapra (Gerőfi Gyuláné fordítása)

Kantáta BWV 111 Mit Isten akar énvelem a Vízkereszt utáni 3. vasárnapra

Kantáta BWV 99 Mit Isten tesz, mind jó nekem (II.) a Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnapra (Tóth Eszter fordítása)

N

Kantáta BWV 124 Nem hagyom el Jézusom a Vízkereszt utáni 1. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 31 Nevet az Ég! Ujjong a Föld a Húsvét vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

O

Kantáta BWV 127 Ó Jézus, Isten s ember is a Estomihi vasárnapjára

Kantáta BWV 162 Ó, látom, most, amikor a menyegzőre megyek a Szentháromság utáni 20. vasárnapra (Gerőfi Gyuláné fordítása)

Kantáta BWV 34 Ó, örök tűz, ó szeretet forrása a Pünkösd vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 20 Ó örökkévalóság, mennydörgő szó a Szentháromság utáni 1. vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 133 Örvendezek benned a Karácsony harmadik napjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

P

Q

R

S

Kantáta BWV 94 Semmit sem törődöm a világgal a Szentháromság utáni 9. vasárnapra (Gerőfi Gyuláné fordítása)

Kantáta BWV 12 Sírás és panaszkodás,aggódás,csüggedés a Jubilate vasárnapra

Kantáta BWV 146 Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába a Jubiláte vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 36 Szárnyaljatok vígan felfelé a Ádvent 1. vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 77 Szeresd Istenedet, a te Uradat a Szentháromság utáni 13. vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 56 Szívesen akarom keresztemet hordozni a Szentháromság utáni 19. vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 56 Szívesen hordom keresztemet a Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnapra

Kantáta BWV 107 Szomorkodnod sohsem kell a Szentháromság utáni 7. vasárnapra

T

Kantáta BWV 126 Tarts meg, Urunk, szent igédben! a Sexagesimae vasárnapjára (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 23 Te igaz Isten, Dávidnak Fia a Quinquagesima vasárnapjára (Farkas Zoltán fordítása)

Kantáta BWV 23 Te, igaz Isten és Dávid fia a Quinquagesima vasárnapjára (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 130 Téged Uram Isten, dicsérünk mindannyian a Mihály arkangyal ünnepére (szeptember 29.) (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

U

Kantáta BWV 51 Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! a Vízkereszt utáni 15. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 113 Úr Jézus Krisztus, Te legfőbb jó a Szentháromság utáni 11. vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 96 Úr Krisztus, az Örökkévaló Atyaisten Fia a Szentháromság utáni 18. vasárnapra

Kantáta BWV 116 Uram Jézus, Béke Fejedelme a Szentháromság utáni 25. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 105 Uram, ne szállj perbe a te szolgáddal a Szentháromság utáni 9. vasárnapra (Vashegyi György nyersfordítása)

Kantáta BWV 102 Uram, Te az igazságot nézed! a Szentháromság utáni 10. vasárnapra

V

Kantáta BWV 114 Vígasztalódjatok, szeretett keresztyének a Szentháromság utáni 17. vasárnapra (Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Kantáta BWV 70 Vigyázzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Vigyázzatok! a Szentháromság utáni 26. vasárnapra (Tóth Eszter fordítása)

W

X

Y

Z

BWV

Cím (Title)

Alkalom (Event)

Fordító (Translator)

248/3

Mennyek Ura, hallgasd meg esdeklésünk [Karácsonyi Oratórium III.]

Karácsony harmadik napjára

Eszter Tóth [L]

248/2

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken [Karácsonyi Oratórium II.]

Karácsony második napjára

Eszter Tóth [L]

169

Szívem egyedül Istené kell, hogy legyen

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnapra

György Vashegyi [O]

1083

Töröld el, Leghatalmasabb, bűneimet [G.B. Pergolesi:

Stabat Mater-ének átdolgozása]

György Vashegyi [O]

248/1

Ujjongjatok és örvendjetek [Karácsonyi Oratórium I.]

Karácsony első napjára

Eszter Tóth [L]

--

Translations of J.S. Bach's works, whose Translator Name is coloured with Pink, are located at: L = Lutherania; O = Orfeo
All other translations are located at: Bach Cantatas Website

Prepared by Pal Domokos, István Zádor &, Aryeh Oron (September 2006 - October 2017)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, November 20, 2017 21:02