Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 21: Ich hatte viel Bekümmernis

BWV 21: Jeg hadde stor bekymring

 

4. søndag i treenighetstiden

  

Første del (Prima parte)

Første del

  

1. Sinfonia

1. Sinfonia

  

2. Kor: Ich hatte viel Bekümmernis

2. Kor:

Ich hatte viel bekümmernis
in meinem Herzen;
aber deine Tröstungen
erquicken meine Seele.

”Jeg hadde stor bekymring
dypt i mitt hjerte,
men, Gud, dine trøstens ord
fornyer nå min sjel.”

  

3. Arie sopran: Seufzer, Tränen, Kummer, Not

3. Arie sopran:

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
ängstlich Sehnen, Furcht und Tod
nagen mein beklemmtes Herz,
ich empfinde Jammer, Scmerz.

Sukk og tårer, sorger, nød,
angst og lengsel, frykt og død,
nager mitt nedtrykte sinn,
jager smerte, jammer inn.

  

4. Resitativ tenor: Wie hast du mich, mein Gott

4. Resitativ tenor:

Wie hast du mich, mein Gott, in meiner Not,
in meiner Furcht und Zagen,
denn ganz von mir gewandt?
Ach, kennst du nicht dein Kind?
Ach, hörst du nicht die Klagen von denen,
die dir sind mit Bund und Treu’ verwandt?
Du warest meine Lust
und bist mir grausam worden.
Ich suche dich an allen Orten,
ich ruf’, ich schrei dir nach,
allein mein Weh und Ach scheint jetzt,
als sei es dir ganz unbewusst.

Akk, hvorfor har du, Gud, i all min nød,
i all min frykt og beven,
helt vendt deg bort fra meg?
Akk, har du glemt ditt barn?
Kan du ikke høre klagen fra dem som
i din pakt er bundet fast til deg?
Du var min ene lyst,
nå straffer du meg grusomt.
Jeg søker deg på alle steder
med mine rop og skrik,
min sorg og ve og akk
deg synes være ganske ubevisst.

  

5. Arie tenor: Bäche von gesalz’nen Zähren

5. Arie tenor:

Bäche von gesalz’nen Zähren,
Fluten rauschen stets einher!
Sturm un Wellen mich versehren.
Und dies trübsalvolle Meer
will mir Geist und Leben schwächen,
Mast und Anker wollen brechen!
Hier versink ich in den Grund,
dort seh’ ich der Hölle schlund.

Stride strømmer, salte tårer,
flyter endeløst fra meg.
Storm og bølger livet sårer,
og det ulykksfulle hav
vil min sjel, ja kroppen svekke,
mast og seil tillike knekke.
Her forliser jeg til bunn,
der ser jeg helvetes grunn.

 

6. Kor: Was betrübst du dich

6. Kor:

Was betrübst du dich, meine Seele
und bist so unruhig in mir?
Harre, harre auf Gott!
Denn ich werde ihm noch danken
dass er meines Angesichtes Hilfe
und mein Gott ist.

”Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel,
hvorfor er du urolig?
Jeg vil vente på Gud!
Enda en gang skal jeg prise ham,
min frelser
og min Gud.”

  

2. del (Secunda parte)

Andre del

  

7. Resitativ Sopran, bass: Ach, Jesu, meine Ruh’

7. Resitativ sopran, bass:

Seele:

Sjelen:

Ach, Jesu, meine Ruh’,
mein Licht, wo bleibest du?

Akk, Jesus, all min trøst,
mitt lys, hvor er du nå?

Jesus:

Jesus:

Seele sieh’, ich bin bei dir.

Min kjære, se, jeg er hos deg.

Seele:

Sjelen:

Bei mir? Hier ist ja lauter Nacht!

Hos meg? Her er det mørke natt!

Jesus:

Jesus:

Ich bin dein treuer Freund,
der auch im dunkeln wacht,
|wo lauter Schalken sind.

Jeg er en trofast venn
som våker dag og natt
hvor mørkets makter er.

Seele:

Sjelen:

Brich doch mit deinem Glanz
und Licht des Trostes ein!

Bryt med ditt klare skinn
og trøstens lys her inn.

Jesus:

Jesus:

Die Stunde kommet schon,
da deines Kampfes Kron’
dir wird ein süsses Labsal sein.

Nå er den siste tid,
til ende er din strid,
og seierskronen er nå din.

  

8. Duett Sopran, bass: Komm, mein Jesu

8. Duett sopran, bass:

Komm, mein Jesu, und erquicke!
Ja, ich komme und erquicke
dich mit meinem Gnaden Blicke.
Diese Seele, die soll sterben
und nicht leben.
Deine Seele, die soll leben
und nicht sterben
und in ihrer Unglückshöhle
ganz verderben.
Hier aus dieser wunden Höhle
sollst du erben
Ich muss stets in Kummer schweben,
Heil! durch diesen Saft der reben,
ja, ach ja, ich bin verloren.
Nein, ach nein, du bist erkoren,
Nein, ach nein, du hassest mich,
ja, akk ja, jeg elsker deg,
Ach, Jesu, durchsüsse mir
Seele und Herze!
Entweichet, ihr Sorgen,
verschwinde du Schmerze!

Kom, min Jesus, og oppkvikk meg!
Med ditt nådeblikk beveg meg!
Denne sjelen går mot døden,
bort fra livet –
Nei, din sjel, skal gå mot livet,
bort fra døden,
– og i ulykksalig smerte
gå til grunne.
Her fra denne smertens hule
blir liv funnet,
jeg må her i sorger sveve,
gjennom denne vinen leve.
Ja, akk ja, til døden såret.
Nei, akk nei, du er utkåret.
Nei, akk nei, du hater meg,
Ja, akk ja, jeg elsker deg.
Akk, Jesus, fyll hjerte og
sjel med din glede!
Bort, bort med all sorgen,
forsvinn all din lede!

  

9. Kor: Sei nun wieder zu Frieden

9. Kor, koral:

Sei nun wieder zu Frieden, meine Seele,
denn der Herr tut dir Guts.

”Kom til ro igjen, min sjel,
Herren har svart deg!”

Koral:

Koral:

Was helfen uns die schweren Sorgen,
was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen
beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
nur grösser durch die Traurigkeit.
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
dass du von Gott verlassen sei’.st,
und dass der Gott im Schosse sitze,
der sich mit stetem Glücke speist.
Die Folgezeit verändert viel,
und setzet Jeglichem sein Ziel.

Hva hjelper oss den tunge sorgen,
hva nytter all vår akk og ve?
Hva hjelper det at vi hver morgen
med dype sukk lar allting skje
Vi gjør vårt kors og lidelse
kun tyngre ved sørgmodighet.
Tenk aldri i din trengsels hete
at du av Gud er helt forlatt,
at den som i Guds fang har sete
i stadig lykkerus er satt.
Forandring følger tiden her,
og fyller målet for enhver.

  

10. Arie tenor: Erfreue dich, Seele

10. Arie tenor:

Erfreue dich Seele,
erfreue dich Herze.
entweiche nun, Kummer,
verschwinde, du Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein,
es wird nun, mein Âchzen
ein Jauchzen nur sein!
Es brennet und flammet
die reineste Kerze der Liebe,
des Trostes in Seele und Brust,
weil Jesus mich tröstet
mit himmlischer Lust.

Nå fryd deg, mitt indre,
og gled deg, mitt hjerte,
vik bort fra meg, sorger,
forsvinn, all min smerte.
Forvandle deg, gråten, til reneste vin,
snart skal ikke klage,
men jubel bli min!
Nå brenner og flammer
den klareste kjerte av kjærlighets varme
i hjerte og bryst,
for Jesus meg trøster
med himmelske lyst.

  

11. Kor: Das Lamm, das erwürget ist

11. Kor:

Das Lamm, das erwürget ist,
ist würdig zu nehmen Kraft uns Reichtum
und Weisheit und Stärke und Ehre
und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt
sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Alleluja, alleluja! Amen.

Det lam som ble slaktet,
er verdig til å få kraft og rikdom
og visdom og styrke og ære
og lov og pris!
Lov og ære og pris og all makt
skal være Guds fra evighet til evighet!
Halleluja, halleluja! Amen.

  
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, September 17, 2017 02:49