Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 21
A Vízkereszt utáni 3. vasárnapra

 

Ich hatte viel Bekümmernis

Mikor megtelik szívem aggodalommal

1. Szimfónia

 

 

2. Kórus

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen; aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.

Mikor megtelik szívem aggodalommal, vígasztalásod felüdíti lelkemet. (Zsolt 94,19)

3. Ária
(szoprán)

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz.

Sóhaj, könnyek, bánat, baj
félénk vágyak, aggódás és halál
mardossák szorongó szívem
keserűség és fájdalom tölt el.

4. Recitativo
(tenor)

Wie hast du dich, mein Gott,
In meiner Not,
In meiner Furcht und Zagen
Denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
Von denen, die dir sind
Mit Bund und Treu verwandt?
Da warest meine Lust
Und bist mir grausam worden;
Ich suche dich an allen Orten,
Ich ruf und schrei dir nach,
Allein mein Weh und Ach!
Scheint itzt, als sei es dir ganz unbewusst.

Istenem, miért fordultál el
teljesen tőlem,
nyomorúságomban,
félelmemben és csüggedésemben?
Nem ismered meg gyermeked?
Nem hallod azok panaszát,
akiket hűség és szövetség
köt hozzád?
Te vidámítottál meg,
és most kegyetlen vagy hozzám.
Mindenütt kereslek téged,
hívlak és kiáltok hozzád.
Egyedül vagyok fájdalmammal és jajommal!
Mintha nem is tudnál róla.

5. Ária
(tenor)

Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.
  Sturm und Wellen mich versehren,
  Und dies trübsalsvolle Meer
  Will mir Geist und Leben schwächen,
  Mast und Anker wollen brechen,
  Hier versink ich in den Grund,
  Dort seh ins der Hölle Schlund.

Sós áradat örvénye
elkap és a mélybe húz.
  Vihar és hullámok csapdosnak,
  és a fájdalom tengere
  lelkemre, életemre tör.
  Horgony és súly szakadozik,
  itt a mélységbe süllyedek,
  ott a pokol torka tárul.

6. Kórus

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.

Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. (Zsolt 42,12)

7. Recitativo
(Lélek-szoprán, Jézus-basszus dialógus)

Sopran
Ach Jesu, meine Ruh,
Mein Licht, wo bleibest du?
Bass
O Seele sieh! Ich bin bei dir.
Sopran
Bei mir?
Hier ist ja lauter Nacht.
Bass
Ich bin dein treuer Freund,
Der auch im Dunkeln wacht,
Wo lauter Schalken seind.
Sopran
Brich doch mit deinem Glanz und Licht des Trostes ein.
Bass
Die Stunde kömmet schon,
Da deines Kampfes Kron'
Dir wird ein süßes Labsal sein.

Szoprán
Ó, Jézus, békém,
fényem, hol vagy?
Basszus
Ó, lélek, nézd, veled vagyok.
Szoprán
Velem?
De hisz itt minden sötét.
Basszus
Hű barátod vagyok
aki a sötétben is őrködik,
amikor a gonoszok előjönnek.
Szoprán
Fényeddel és ragyogásoddal lépj be hozzám.
Basszus
Jön már az óra
mikor küzdelmed koronája
édes enyhületet hoz.

8. Ária
(Lélek-szoprán, Jézus-basszus duett)

Sopran
Komm, mein Jesu, und erquicke,
Bass
Ja, ich komme und erquicke
Sopran
Und erfreu mit deinem Blicke.
Bass
Dich mit meinem Gnadenblicker,
Sopran
Diese Seele,
Bass
Deine Seele,
Sopran
Die soll sterben,
Bass
Die soll leben,
Sopran
Und nicht leben
Bass
Und nicht sterben
Sopran
Und in ihrer Unglückshöhle
Bass
Hier aus dieser wunden Höhle
Sopran
Ganz verderben?
Bass
Sollst du erben
Sopran
Ich muss stets in Kummer schweben,
Bass
Heil! durch diesen Saft der Reben,
Sopran
Ja, ach ja, ich bin verloren!
Bass
Nein, ach nein, du bist erkoren!
Sopran
Nein, ach nein, du hassest mich!
Bass
Ja, ach ja, ich liebe dich!
Sopran
Ach, Jesu, durchsüße mir Seele und Herze,
Bass
Entweichet, ihr Sorgen, verschwinde, du Schmerze!
Sopran
Komm, mein Jesus, und erquicke
Bass
Ja, ich komme und erquicke
Sopran
Mit deinem Gnadenblicke!
Bass
Dich mit meinem Gnadenblicke

Szoprán
Jöjj, Jézusom, és üdíts fel
Basszus
Jövök, és felüdítelek
Szoprán
és örvendeztess meg tekinteteddel.
Basszus
kegyelmesen tekintek rád,
Szoprán
Ez a lélek
Basszus
a te lelked
Szoprán
amelynek meg kell halnia,
Basszus
amely élni fog,
Szoprán
nem él
Basszus
nem hal meg
Szoprán
és szerencsétlen hajlékában
Basszus
ebből a sebzett hajlékból
Szoprán
Egészen elpusztul?
Basszus
örököljed meg
Szoprán
Örökös szenvedésben gyötrődöm
Basszus
az Üdvöt! E szőlő leve által.
Szoprán
Ó, igen! Elvesztem!
Basszus
Nem!, ó nem! Kiválasztottalak!
Szoprán
Nem, ó nem, te gyűlölsz engem!
Basszus
De igen én szeretlek téged!
Szoprán
ó Jézusom, édesítsd meg lelkem és szívem,
Basszus
Távozz aggódás, tűnj el, fájdalom!
Szoprán
Jöjj, Jézusom, és üdíts fel
Basszus
Jövök, és felüdítelek
Szoprán
Kegyelmes tekinteteddel!
Basszus
Kegyelmesen tekintek rád.

9. Kórus

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Guts.
Tenor
Was helfen uns die schweren Sorgen,
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen
Beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Nur größer durch die Traurigkeit.
Sopran
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
Dass du von Gott verlassen seist,
Und dass Gott der im Schoße sitze,
Der sich mit stetem Glücke speist.
Die folgend Zeit verändert viel
Und setzet jeglichem sein Ziel.

Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr! (Zsolt 116,7) Tenor
Segít-e mondd, ha gondba veszve
feltör a sóhaj és a jaj?
S úgy talál minket reggel, este?
Elmúlik tőle tán a baj?
Míg panaszt ejt a szenvedő,
Bánata, terhe egyre nő.
Szoprán
Jobb nekünk bízva, csendben lenni
hogy szívünk békén várja meg,
Mit a bölcs Isten készül tenni
Míg üdvös terve végbemegy
Aki megváltott bűn alól,
Mi áldás nékünk tudja jól.

10. Ária
(tenor)

Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze,
Entweiche nun, Kummer, verschwinde, du Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein,
Es wird nun mein Ächzen ein Jauchzen mir sein!
Es brennet und sammet die reineste Kerze
Der Liebe, des Trostes in Seele und Brust,
Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust.

Örülj, lélek, örülj, szív,
távozz aggódás, tűnj el fájdalom!
A bánat könnyéből legyen a vidámság bora,
Jajom ujjongássá legyen!
Égjen és ragyogjon a szeretet és a vígasz
fényes gyertyája lelkemben és bensőmben,
mert Jézus mennyei örömmel vígasztal meg.

11. Kórus

Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Alleluja!

Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás.
Övé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen, halleluja! (Jel 5,12-13)

   
  

(Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, September 17, 2017 07:55