Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 126
Sexagesimae vasárnapjára

 

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

Tarts meg, Urunk, szent igédben!

1. Kórus

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort,
Und steur' des Papsts und Türken Mord,
Die Jesum Christum, deinen Sohn,
Stürzen wollen von seinem Thron.

Tarts meg, Urunk, szent igédben!
Végy erőt ellenséginken.
Kik szent Fiadat támadják,
Hogy trónodról letaszítsák.

2. Ária
(tenor)

Sende deine Macht von oben,
Herr der Herren, starker Gott!
Deine Kirche zu erfreuen
Und der Feinde bittern Spott
Augenblicklich zu zerstreuen.

Urak Ura, erős Isten
küldd el fentről hatalmadat,
egyházad örömére
hogy az ellenség kegyetlen gúnyolódását
egy szempillantás alatt szétszórja.

3. Korál és recitativo
(alt és tenor)

Alt
Der Menschen Gunst und Macht wird wenig nützen,
Wenn du nicht willt das arme Häuflein schützen,
beide
Gott Heilger Geist, du Tröster wert,
Tenor
Du weißt, dass die verfolgte Gottesstadt
Den ärgsten Feind nur in sich selber hat
Durch die Gefährlichkeit der falschen Brüder.
beide
Gib dein'm Volk einerlei Sinn auf Erd,
Alt
Dass wir, an Christi Leibe Glieder,
Im Glauben eins, im Leben einig sei'n.
beide
Steh bei uns in der letzten Not!
Tenor
Es bricht alsdann der letzte Feind herein
Und will den Trost von unsern Herzen trennen;
Doch lass dich da als unsern Helfer kennen.
beide
G'leit uns ins Leben aus dem Tod!

Alt
Az emberek kegye és hatalma mit sem ér,
ha Te nem óvod maroknyi néped.
Együtt
Jer vigasztaló Szentlélek
Tenor
Tudod jól, hogy az üldözött Isten városa
legádázabb ellenségét falai között találja
a veszélyt jelentő hamis testvérekben.
Együtt
Adj egyetértést népednek
Alt
hogy mint Krisztus testének tagjai
Egy hitben járjunk, és életünk dolgaiban is összetartsunk.
Együtt
Állj mellénk a végső órán!
Tenor
Hamarosan ránk tör a végső ellenség.
És szívünk vigaszát el akarja venni.
Segítőként jöjj közel akkor hozzánk!
Együtt
Vígy életre halál után! (EÉ 255. ének)

4. Ária
(basszus)

Stürze zu Boden, schwülstige Stolze!
Mache zunichte, was sie erdacht!
Laß sie den Abgrund plötzlich verschlingen,
Wehre dem Toben feindlicher Macht,
Laß ihr Verlangen nimmer gelingen!

Döntsd le a porba a fennhéjázó gőgöst!
Semmisítsd meg szándékait!
Hadd nyelje el a mélység hirtelen
Gátold meg az ellenséges hatalom tombolását,
Hogy vágyai ne valósuljanak meg!

5. Recitativo
(tenor)

So wird dein Wort und Wahrheit offenbar
Und stellet sich im höchsten Glanze dar,
Dass du vor deine Kirche wachst,
Dass du des heilgen Wortes Lehren
Zum Segen fruchtbar machst;
Und willst du dich als Helfer zu uns kehren,
So wird uns denn in Frieden
Des Segens Überfluss beschieden.

Így lesz igéd igazsága nyilvánvalóvá
és ragyogó fényében látható,
hogy te őrködsz egyházad felett,
és szent Igéd tanítását
megsokszorozod és áldásul adod.
Hozzánk fordulsz segítőként
és így a bőséges áldás
békében árad majd ránk.

6. Korál

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten;
Es ist doch ja kein andrer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du, unser Gott, alleine.

Gib unsern Fürst'n und aller Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
Dass wir unter ihnen
Ein geruh'g und stilles Leben führen mögen
In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Amen.

Adj békét a mi időnkben,
Úristen, téged kérünk.
Hisz rajtad kívül más nincsen,
Ki síkra szállna értünk.
Egyedül, Te örök Isten. (EÉ 291.ének)

Adj fejedelmeinknek és minden felsőbbségnek
békét és jó kormányzást,
hogy uralkodásuk alatt
nyugodt és csendes életünk legyen
teljes istenfélelemben és tisztességben.
Ámen

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, October 05, 2017 07:15