Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 126: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

BWV 126: Gud, hold oss oppe ved ditt ord

 

Såmannssøndag

   

1. Kor (koral): Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

1. Kor (koral):

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
und steur des Papsts und Türken Mord,
die Jesum Christum, deinen Sohn,
stürzen wollen von seinem Thron.

Gud, hold oss oppe ved ditt ord,
fri oss fra krig og splid på jord.
Styrt dem som bruker makt og list
mot din enbårne Jesus Krist!

   

2. Arie tenor: Sende deine Macht

2. Arie tenor:

Sende deine Macht von oben,
Herr der Herren, starker Gott!
Deine Kirche zu erfreuen
und der Feinde bittern Spott
augenblicklich zu zerstreuen.

Send din gode makt fra oven,
herrers Herre, sterke Gud,
så din kirke kan seg fryde
over fiendens hårde bud
som du hastig vil utrydde.

   

3. Resitativ alt, tenor + koral: Der Menschen Gunst

3. Resitativ alt og tenor + koral:

Alt:

Alt:

Der Menschen Gunst und Macht
wird wenig nützen,
wenn du nicht willt das arme Häuflein schützen,
Gott, Heilíger Geist, du Tröster wert,

Men verdslig gunst og makt
vil lite nytte,
hvis ikke folket ditt du vil beskytte,
Gud, Hellig Ånd, vår trøst på jord,

Tenor:

Tenor:

Du weisst, dass die verfolgte Gottesstadt
den ärgsten Feind nur in sich selber hat
durch die Gefährligkeit der falschen Brüder.
gib deiním Volk einerlei Sinn auf Erd

Du vet, i din forfulgte by på jord,
midt i den selv, den verste fiende bor,
det er de falske brødres onde lære.
forén din kirke om ditt ord.

Alt:

Alt:

dass wir, an Christi Leibe Glieder,
im Glauben eins, im Leben einig seiín.
Steh bei uns in der letzten Not!

så vi i Jesu Krist kan være
i troen ett, i livet enig, tro.
Vær hos oss i vår siste nød,

Tenor:

Tenor:

Es bricht alsdann der letzte Feind herein
und will den Trost von unsern Herzen trennen;
doch lass dich da als unsern Helfer kennen.
Gíleit uns ins Leben aus dem Tod!

Den siste fiende bryter da seg inn
og vil ta trøst og håp fra hjertet inne,
da la deg som vår gode hjelper finne.
led du oss trygt i liv og død!

   

4. Arie bass: Stürze zum Boden

4. Arie bass:

Stürze zum Boden schwülstige Stolze!
Mache zunichte, was sie erdacht!
Lass sie den Abgrund plötzlich verschlingen,
wehre den Toben feindlicher Macht,
lasst ihr Verlangen nimmer gelingen!

Styrt dem til grunnen, svulstige stolte!
Omgjør til intet hva de har sagt!
La dem i avgrunnen hastig forsvinne,
Vern oss mot fiendens truende makt,
la deres anslag aldri få vinne!

   

5. Resitativ tenor: So wird dein Wort

5. Resitativ tenor:

So wird dein Wort und Wahrheit offenbar
und stellet sich im höchsten Glanze dar,
dass du vor deine Kirche wachst,
dass du des heilígen Wortes Lehren
zum Segen fruchtbar machst;
und willst du dich als Helfer zu uns kehren,
so wird uns denn in Frieden
des Segens Überfluss beschieden.

Så blir ditt ord, din sannhet åpenbart
så det går frem for alle soleklart,
at du for kirken holder vakt,
at du gjør Skriftens ord og lære
til signing ved din makt;
og vil du så vår gode hjelper være,
skal vi i fred få dvele
og av din overflod få dele.

   

6. Koral: Verleih uns Frieden

6. Koral:

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten;
es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Gi nådig fred i alle land,
vår Gud, i disse tider!
Det er det ingen makt som kan
blant alle dem som strider,
alene du, vår Herre Gud.

   

Gib unsern Fürstín und aller Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
dass wir unter ihnen
ein geruhíg und stilles Leben führen mögen
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Amen

Gi fyrstens råd og all vår øvrighet
et fredfullt styresett,
så vi hos dem kan bo
og få leve livet vårt i stillhet og ro
og ekte gudfryktighet og ærbarhet.
Amen

 

.

 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, October 05, 2017 07:16