Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 93
A Szentháromság utáni 5. vasárnapra

 

Wer nur den lieben Gott lässt walten

Ki dolgát mind az Úrra hagyja

1. Kórus

Wer nur den lieben Gott lässt walten
Und hoffet auf ihn allezeit,
Den wird er wunderlich erhalten
In allem Kreuz und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
Der hat auf keinen Sand gebaut.

Ki dolgát mind az Úrra hagyja
És benne bízik szüntelen.
Azt ő megőrzi és megtartja
Sok földi bajban, ínségben.
Aki az Úrban bízva jár
Homokra az nem épít már.

2. Korál és recitativo
(basszus)

Was helfen uns die schweren Sorgen?
Sie drücken nur das Herz
Mit Zentnerpein, mit tausend Angst und Schmerz.
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Es bringt nur bittres Ungemach.
Was hilft es, dass wir alle Morgen
mit Seufzen von dem Schlaf aufstehn
Und mit beträntem Angesicht des Nachts zu Bette gehn?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Durch bange Traurigkeit nur größer.
Drum tut ein Christ viel besser,
Er trägt sein Kreuz mit christlicher Gelassenheit.

Segít-e mond, ha gondba veszve
A szívünket nyomasztó ezer félelem
És fájdalom súlya miatt
Feltör a sóhaj és a jaj?
Csak keserű vesződséget hoz.
S így talál minket reggel, este.
Fáradtan kelünk fel az álomból
És könnyes arccal térünk nyugovóra.
Szenvedésünk és keresztünk terhét
Bánatunkkal, szorongásainkkal csak növeljük.
Azért jobban teszi a keresztyén, ha sorsát
Krisztusi nyugalommal viseli.

3. Ária
(tenor)

Man halte nur ein wenig stille,
Wenn sich die Kreuzesstunde naht,
Denn unsres Gottes Gnadenwille
Verlässt uns nie mit Rat und Tat.
Gott, der die Auserwählten kennt,
Gott, der sich uns ein Vater nennt,
Wird endlich allen Kummer wenden
Und seinen Kindern Hilfe senden.

Imádkozzál, szenvedj békével
Mikor a nehéz óra közeleg
Mert Istenünk kegyelmes akarata
Nem hagy minket tanács és segítség nélkül.
Isten ismeri a kiválasztottakat
Atyánknak nevezi magát
És végül minden bánatot jóra fordítva
Gyermekeinek segítséget küld.

4. Ária
(szoprán, alt duett)

Er kennt die rechten Freudesstunden,
Er weiß wohl, wenn es nützlich sei;
Wenn er uns nur hat treu erfunden
Und merket keine Heuchelei,
So kömmt Gott, eh wir uns versehn,
Und lässet uns viel Guts geschehn.

A bölcs Isten legjobban érti,
mily sorsot kelljen mérni rád
S ha néha hitedet kísérti,
hidd el segedelmet ád
Megvidít, előbb, mint véled,
S több jót ad, mintsem reméled.

5. Korál és recitativo
(tenor)

> Denk nicht in deiner Drangsalhitze,
Wenn Blitz und Donner kracht
Und die ein schwüles Wetter bange macht,
Dass du von Gott verlassen seist.
Gott bleibt auch in der größten Not,
Ja gar bis in den Tod
Mit seiner Gnade bei den Seinen.
Du darfst nicht meinen,
Dass dieser Gott im Schoße sitze,
Der täglich wie der reiche Mann,
In Lust und Freuden leben kann.
Der sich mit stetem Glücke speist,
Bei lauter guten Tagen,
Muß oft zuletzt,
Nachdem er sich an eitler Lust ergötzt,
"Der Tod in Töpfen" sagen.
Die Folgezeit verändert viel!
Hat Petrus gleich die ganze Nacht
Mit leerer Arbeit zugebracht
Und nichts gefangen:
Auf Jesu Wort kann er noch einen Zug erlangen.
Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein
Auf deines Jesu Güte
Mit gläubigem Gemüte;
Nach Regen gibt er Sonnenschein
Und setzet jeglichem sein Ziel.

Ne véld ínséged keservében
Mikor villámlik és mennydörög
S téged a vihar félelemmel tölt el
Hogy Isten téged elhagyott.
A legnagyobb nyomorúságban is Isten
az övéivel marad kegyelmével egészen a halálig.
Ne gondold hát: csak az van atyai kedvében
aki, a gazdag emberhez hasonlóan
bőségben és jókedvvel tölti napjait.
Kire szerencse s fény ragyog.
Kinek csupa víg napjai vannak,
Végül gyakran kell annak,
- miután hiábavaló élvezetekben élt -
így kiáltania: Halál van a fazékban! (2Kir 4, 40)
Ó itt minden változandó!
Hisz Péter is egész éjjel hiába halászott.
Üres maradt hálója, de Jézus szavára mégis kivetette
Hálóját s gazdag fogásra lelt (Lk 5,5,-7)
Ezért szegénységedben, a szenvedésben és nyomorban
Bízd magad hívő szívvel Jézus jóságára.
Eső után jön a napsütés
Mind jó-, mind balsors forgandó.

6. Ária
(szoprán)

Ich will auf den Herren schaun
Und stets meinem Gott vertraun.
Er ist der rechte Wundermann.
Der die Reichen arm und bloß
Und die Armen reich und groß
Nach seinem Willen machen kann.

Az Úrra tekintek,
és Istenben bízom szüntelen
Mert ő csodákat művel:
a gazdagot szegénnyé, kifosztottá
a szegényt gazdaggá és naggyá teszi
akarata szerint.

7. Korál

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
Verricht das Deine nur getreu
Und trau des Himmels reichem Segen,
So wird er bei dir werden neu;
Denn welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Járj Isten útján hű munkában.
Mondj imádságot, éneket.
Egyedül benne bízzál bátran,
Megújul akkor életed.
Ki benne bízik boldogan,
Arra az Úrnak gondja van.

 

   
     

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 22, 2017 11:40