Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 60: O Ewigkeit, du Donnerwort

O evighet, du dom så hård

 

25. søndag i treenighetstiden

   

1. Duett alt, tenor: O Ewigkeit, du Donnerwort

1. Duett alt, tenor:

Die Furcht (alt):

Frykten (alt):

O Ewigkeit, du Donnerwort,
o Schwert, das durch die Seele bohrt,
o Anfang sonder ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
ich weiss vor grosser Traurigkeit,
nicht, wo ich mich hinwende.
Mein ganz erschrock’nes Herze bebt,
dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Å, evighet, du dom så hard,
du sverd som gjennom hjertet går,
Du opphav uten ende!
Du evighet, tid uten tid,
et stakkars kryp fra jordens dyp,
hvorhen skal jeg meg vende?
Av frykt og gru mitt hjerte slår
når dette ord for øyet står.

Die Hohhnung (tenor):

Håpet (tenor):

Herr, ich warte auf dein Heil.

”Jeg venter på din frelse, Herre.”

   

2. Resitativ: O schwerer Gang

2. Resitativ:

Die Furcht:

Frykten:

O schwerer Gang zum letzten Kampf und Streite!

Å, tunge vei mot aller siste striden!

Die Hoffnung:

Håpet:

Mein Beistand ist schon da,
mein Heiland steht mir ja
mit Trost zur Seite!

Min hjelper er alt nær,
min Frelser står nå her
med trøst ved side.

Die Furcht:

Frykten:

Die Todesangst, der letzte Schmerz
ereilt und überfällt mein Herz
und martert diese Glieder.

En dødsens angst, det siste ve
er nær, og tvinger meg i kne,
og piner mine lemmer.

Die Hoffnung:

Håpet:

Ich lege diesen Leib
vor Gott zum Opfer nieder.
Ist gleich der Trübsal Feuerheiss,
genug, es reinigt auch zu Gottes Preis.

Jeg legger ned min kropp
for Gud som offergave.
Om trengslen er som ild og brann,
nåvel. Til Herrens pris den rense kan.

Die Furcht:

Frykten:

Doch, nun wird sich der Sünden grosse Schuld
vor mein Gesichte stellen!

Men nå vil nok min store syndeskyld
seg for mitt ansikt melde!

Die Hoffnung:

Håpet:

Gott wird desswegen doch
kein Todesurtheil fällen.
Er giebt ein Ende den Versuchnungsplagen,
dass man sie kann ertragen.

Gud vil allikevel
slett ingen dødsdom felle.
Han gjør en slutt på plagene så svære,
Han hjelper deg å bære.

   

3. Duett: Mein letztes Lager will mich schrecken

3. Duett:

Die Furcht:

Frykten:

Mein letztes Lager will mich schrecken,

Mitt siste leie vil meg skremme,

Die Hoffnung:

Håpet:

Mich wird des Heilands Hand bedecken,

Meg vil min Frelsers hender gjemme,

Die Furcht:

Frykten:

Des Glaubens Schwachheit sinket fast.

min svake tro er døden nær,

Die Hoffnung:

Håpet:

mein Jesus trägt mit mir die Last.

min byrde bærer Jesus her.

Die Furcht:

Frykten:

Das offne Grab sieht gräulich aus.

Den åpne grav ser grufull ut,

Die Hoffnung:

Håpet:

Es wird mir doch ein Friedenshaus!

Den blir for meg et fredens hus!

   

4. Resitativ: Der Tod bleibt doch

4. Resitativ:

Die Furcht:

Frykten:

Der Tod bleibt doch
der menschlichen Natur verhasst,
und reisset fast
die Hoffnung ganz zu Boden.

Men døden blir jo
av vår natur så helt forhatt
og legger glatt
vårt svake håp helt øde.

Die Stimme des heiligen Geistes (bass):

Den Hellige Ånds stemme (bass):

Selig sind die Todten,
die in dem Herren sterben von nun an.

”Salige er de døde;”
de som dør i Herren.”

Die Furcht:

Frykten:

Ach, aber ach, wieviel Gefahr
stellt sich der Seele dar,
den Sterbeweg zu gehen!
Vielleicht wird ihn der Höllenrachen,
der Tod, erschrecklich machen,
wenn er sie zu verschlingen sucht;
vielleicht ist sie bereits verflucht
zum ewigen Verderben.

Akk, men akk, for fare svær
som møter sjelen her
på dødens vei å vandre!
Kan hende skremmer satansjuvet,
får dødsangst til å ruve,
når den tar oss i favnetak,
kan hende sender den oss rak
til evig angst og pine.

Die Stimme des heiligen Geistes (bass):

Den Hellige Ånds stemme:

Selig sind die Todten,
die in dem Herren sterben.

”Salige er de døde,
de som dør i Herren.”

Die Furcht:

Frykten:

Wenn ich im Herren sterbe,
ist dann die Seligkeit mein Theil und Erbe?
Der Leib wird ja der Würmer Speise!
Ja, werden meine Glieder
zu Staub und Erde wieder,
da ich ein Kind des Todes heisse,
so schein’ ich ja im Grabe zu verderben.

Når jeg i Herren sover,
får jeg den herlighet som han meg lover?
Min kropp blir jo til ormers føde!
Ja, ender mine lemmer
som støv i jordens gjemmer,
et dødens barn som legges øde,
da går jo jeg i graven helt til grunne!

Die Stimme des heiligen Geistes (bass):

Den Hellige Ånds stemme:

Selig sind die Todten,
die in dem Herren sterben von nun an.

”Salige er de døde,
som fra nå av dør i Herren.”

Die Furcht:

Frykten:

Wohlan! soll ich von nun an selig sein,
so stelle dich, o Hoffnung, wieder ein!
Mein Leib mag ohne Furcht im Schlafe ruh’n,
der Geist kann einen Blick
in jene Freude thun.

Nåvel! Skal jeg nå få et salig hjem,
så tre da, håp, ut av det skjulte frem.
Min kropp kan uten frykt få gå til ro,
min ånd kan skue fryd
hvor den nå engang skal.

   

5. Koral: Es ist genug

5. Koral:

Es ist genug, Herr, wenn es dir gefällt,
so spanne mich doch aus!
Mein Jesus kommt,
nun gute Nacht, o Welt!
Ich fahr’ ins Himmelshaus,
ich fahre sicher hin mit Frieden,
mein grosser Jammer bleibt hienieden.
Es ist genug, es ist genug!

Jeg er beredt, Gud, når det passer deg,
så la meg sovne inn!
Min Jesus, kom!
Jeg byr deg, jord, god natt!
Jeg drar i himmelen inn
jeg drar hvor freden er til stede,
min sorg og jammer blir her nede.
Jeg er beredt, jeg er beredt.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Tuesday, September 19, 2017 05:42