Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 6: Bleib bei uns, denn es will Abend werden

BWV 6: Bli hos oss, det lir mot kveld

 

2. påskedag

   

1. Kor: Bleib bei uns, denn es will Abend werden

1. Kor:

Bleib bei uns, denn es will Abend werden
|und der Tag hat sich geneiget.

”Bli hos oss, det lir mot kveld,
og dagen heller.”

   

2. Arie alt: Hoch gelobter Gottes Sohn

2. Arie alt:

Hoch gelobter Gottes Sohn,
lass es dir nicht sein entgegen,
dass wir itzt vor deinem Thron
eine Bitte nieder legen.
Bleib, ach bleibe unser Licht,
weil die Finsternis einbricht!

Høyt tilbedte gudesønn,
la det være oss til ære
at vi fremmer denne bønn
for din trones høye sfære:
Bli vårt lys, vårt klare skinn,
nå når natten setter inn!

   

3. Koral: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ

3. Koral:

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
weil es nun Abend worden ist,
dein göttlich Wort, das helle Licht,
lass ja bei uns auslöschen nicht.
In dieser letzt betrübten Zeit
verleih’ uns, Herr, Beständigkeit,
dass wir dein Wort und Sacrament
rein behalt’n bis an unser End.

Bli hos oss, Herre Krist, vår Gud,
når natten kommer på ditt bud.
Ditt guddomsord i all sin glans,
la det få skinne uten stans.
I denne siste, onde tid,
gi du oss kraft til livets strid,
så vi ditt ord og sakrament
bevarer hos oss klart og rent.

   

4. Resitativ bass: Es hat die Dunkelheit

4. Resitativ bass:

Es hat die Dunkelheit an vielen Orten
übehand genommen.
Woher ist aber dieses kommen?
Bloss daher, weil sowohl die Kleinen
als die Grossen nicht in Gerechtigkeit
vor dir, o Gott, gewandelt,
und wider ihre Christepflicht gehandelt.
Drum hast du auch den Leuchter umgestossen.

Se, nå har mørkets makt på mange steder
overmakten vunnet,
men hvordan ble den det forunnet?
Kun fordi så vel de mindre
som de store ikke i rettferdighet
mot deg, å Gud, har vandret,
men mot sin rette kristenplikt har handlet,
så har du, Gud, din lysestake flyttet.

   

5. Arie tenor: Jesu, lass uns auf dich sehen

5. Arie tenor:

Jesu, lass uns auf dich sehen,
dass wir nicht auf den Sündenwegen gehen.
Lass das Licht deines Worts
uns heller scheinen
und dich jederzeit treu meinen.

Jesus, la oss se din seier
så vi ikke lenger går på syndens veier.
La ditt lys, la Ordets lys
for oss så klart få skinne
og hos oss du tro kan finne.

   

6. Koral: Beweis’ dein Macht, Herr Jesu Christ

6. Koral:

Beweis’ dein Macht, Herr Jesu Christ,
der du Herr aller Herren bist;
beschirm’ dein arme Christenheit,
dass sie dich lob’ in Ewigkeit.

Vis, Herre Krist, din store makt
som alle folk er underlagt.
forsvar din stakkars kristenhet
så prises du i evighet.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Cantata BWV 6: Bleib bei uns, denn es will Abend werden for Easter Monday (1725)
Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements
Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

BWV 6: Text: German-1 | German-2 | German-6 | German-7 | NBA Text
Translations: English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10
Arabic-1 | Catalan-1 | Chinese-2 | Danish-1 | Dutch-2 | Dutch-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Japanese-2 | Japanese-6 | Norwegian-1 | Polish-1 | Portuguese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-1 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Saturday, October 07, 2017 09:11