Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 32
A Vízkereszt utáni 1. vasárnapra

 

Liebster Jesu, mein Verlangen

Édes Jézus Hozzád vágyom

1. Ária
(szoprán)

Liebster Jesu, mein Verlangen,
Sage mir, wo find ich dich?
Soll ich dich so bald verlieren
Und nicht ferner bei mir spüren?
Ach! mein Hort, erfreue mich,
Laß dich höchst vergnügt umfangen.

Édes Jézus Hozzád vágyom
Mondd meg nékem, hol talállak?
Ó, csak el ne veszítselek,
Téged mindig közelemben tudjalak.
Ó, mentsváram, vidámíts meg!
Hadd öleljelek át Téged boldogan!

2. Recitativo
(basszus)

Was ists, dass du mich gesuchet?
Weißt du nicht, dass ich sein muss in dem,
das meines Vaters ist?

Miért kerestetek engem? Nem tudtátok,
hogy az én Atyám házában kell lennem?
(Lk 2,49)

3. Ária
(basszus)

Hier, in meines Vaters Stätte,
Findt mich ein betrübter Geist.
  Da kannst du mich sicher finden
  Und dein Herz mit mir verbinden,
  Weil dies meine Wohnung heißt.

Itt, az én Atyám házában
megtalál engem a bánatos lélek.
  Itt bizonnyal megtalálsz engem
  és szívedet összekötheted az enyémmel
  mert ez az én lakóhelyem is.

4. Recitativo
(szoprán, basszus dialógus)

Seele (Sopran), Jesus (Bass)
Sopran
Ach! heiliger und großer Gott,
So will ich mir
Denn hier bei dir
Beständig Trost und Hilfe suchen.
Bass
Wirst du den Erdentand verfluchen
Und nur in diese Wohnung gehn,
So kannst du hier und dort bestehn.
Sopran
Wie lieblich ist doch deine Wohnung,
Herr, starker Zebaoth;
Mein Geist verlangt
Nach dem, was nur in deinem Hofe prangt.
Mein Leib und Seele freuet sich
In dem lebendgen Gott:
Ach! Jesu, meine Brust liebt dich nur ewiglich.
Bass
So kannst du glücklich sein,
Wenn Herz und Geist
Aus Liebe gegen mich entzündet heißt.
Sopran
Ach! dieses Wort, das itzo schon
Mein Herz aus Babels Grenzen reißt,
Fass' ich mir andachtsvoll in meiner Seele ein.

Lélek (Szoprán), Jézus (Basszus)
Szoprán
Ó, szent és nagy Isten
Nálad keresek szüntelen
vigaszt és segítséget!
Basszus
Ha majd földi pályád véget ér
és elvágyódsz a mennyei hajlékba
akkor megállod a próbát hűséggel.
Szoprán
Mily kedvesek a Te hajlékaid, ó Seregek Ura!
Sóvárog, sőt eleped lelkem
az Úr udvarai után.
Testem és lelkem ujjongva kiált
az élő Istenhez (Zsolt 84, 2-3)
Ó Jézus, csak Téged szeretlek örökké!
Basszus
Boldog vagy, ha szív és lélek
hő szeretettel értem lángol.
Szoprán
Ó, ez a szó
már most kiszakítja szívem
Babilon fogságából!
Szívembe rejtem áhítattal.

5. Ária
(szoprán, basszus duett)

beide
Nun verschwinden alle Plagen,
Nun verschwindet Ach und Schmerz.
Sopran
Nun will ich nicht von dir lassen,
Bass
Und ich dich auch stets umfassen.
Sopran
Nun vergnüget sich mein Herz
Bass
Und kann voller Freude sagen:
beide
Nun verschwinden alle Plagen,
Nun verschwindet Ach und Schmerz!

Együtt
Íme, eltűnik minden csapás
eltűnik a jaj és a fájdalom.
Szoprán
Nem hagylak el Téged
Basszus
és én átölellek hűségesen
Szoprán
Íme, most már boldog a szívem.
Basszus
és örömmel mondja:
Együtt
Íme, eltűnik minden csapás
eltűnik a jaj és fájdalom!

6. Korál

Mein Gott, öffne mir die Pforten
Solcher Gnad und Gütigkeit,
Laß mich allzeit allerorten
Schmecken deine Süßigkeit!
Liebe mich und treib mich an,
Dass ich dich, so gut ich kann,
Wiederum umfang und liebe
Und ja nun nicht mehr betrübe.

Istenem, nyissad meg nékem a kegyelem
és a jóság kapuját!
Add, hogy mindenkor és mindenhol
ízelhessem a Te kedvességedet!
Fogadj szeretetedbe és indíts engem
arra, hogy minden igyekezetemmel
átöleljelek és szeresselek
és többé meg ne szomorítsalak!

 

  
   

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, November 20, 2017 14:03