Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 34: O ewiges Feuer

BWV 34: Å, evige flamme

 

Pinsedag

   

1. Kor: O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

1. Kor:

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
entzünde die Herzen und weihe sie ein.
Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen,
wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein.
Ach! lass dir die Seelen im Glauben gefallen!

Å, evige flamme, og kjærlighets kilde,
Tenn ild i vårt hjerte og vi det til deg!
La himmelske flammer falle så milde,
vi ønsker å være et tempel for deg.
La sjelene alle i tro deg behage!

   

2. Resitativ tenor: Herr, unsre Herzen halten dir

2. Resitativ tenor:

Herr, unsre Herzen halten dir
dein Wort der Wahrheit für:
Du willst bei Menschen gerne sein,
drum sei das Herze dein;
Herr, ziehe gnädig ein.
Ein solch erwähltes Heiligtum
hat selbst den grössten Ruhm.

Gud, våre hjerter holder frem
for deg ditt sannhets ord:
Din bolig er hos dem som tror,
vi vier deg vårt sinn.
Gud, tre da nådig inn!
En helligdom utkåret slik
Er selv på ære rik.

   

3. Arie alt: Wohl euch, ihr auserwählten Seelen

3. Arie alt:

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,
die Gott zu Wohnung ausersehn!
Wer kann ein grösser Heil erwählen?
Wer kann des Segens Menge zählen?
Und dieses ist vom Herrn geschehn.

Nå juble, velutvalgte sjeler
som Gud til bolig har beredt!
Hvem kan vel større frelse melde?
Hvem kan velsignelsene telle?
Og disse er fra Herren sendt.

   

4. Resitativ bass: Erwählt sich Gott

4. Resitativ bass:

Erwählt sich Gott die heil’gen Hütten,
die er mit Heil bewohnt,
so muss er auch den Segen auf sie schütten,
so wird der Sitz des Heiligtums belohnt.
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus
das Wort des Segens aus:

Har Gud valgt sine helligsteder
som han med fred bebor,
så er hans signing der med sine gleder,
hans helligdoms belønning blir òg stor.
Gud roper over huset der han bor,
et nådig signingsord:

   

5. Kor: «Friede über Israel!»

5. Kor:

«Friede über Israel!»
Dankt den höchsten Wunderhänden,
dankt, dankt, dankt,
Gott hat an euch gedacht!
Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
Friede über Israel,

«Fred bli over Israel!»
Takk til Gud, vår undergjører!
Takk, takk, takk,
Gud skjenket oss sin pakt!
Bak hans signing står hans makt:
Fred bli over Israel!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, September 18, 2017 06:28