Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 34
Pünkösd vasárnapjára

 

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

Ó, örök tűz, ó szeretet forrása

1. Kórus

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
Entzünde die Herzen und weihe sie ein.
  Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen,
  Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein,
  Ach, lass dir die Seelen im Glauben gefallen.

Ó, örök tűz, ó szeretet forrása
gyújtsd meg és szenteld meg szíveinket,
  hogy az égi lángok átjárják és lelkesítsék,
  mert templomod szeretnénk lenni, ó Magasságos,
  add, hogy a hívő lelkek elnyerjék tetszésedet.

2. Recitativo
(tenor)

Herr, unsre Herzen halten dir
Dein Wort der Wahrheit für:
Du willst bei Menschen gerne sein,
Drum sei das Herze dein;
Herr, ziehe gnädig ein.
Ein solch erwähltes Heiligtum
Hat selbst den größten Ruhm.

Uram, szívünknek fontos
a te igaz szavad:hogy
szívesen vagy az emberek között.
Ezért legyen tiéd a szív,
kegyelmesen térj be hozzánk.
Az így kiválasztott szentély
a legnagyobb dicsőséget kapja.

3. Ária
(alt)

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,
Die Gott zur Wohnung ausersehn.
  Wer kann ein größer Heil erwählen?
  Wer kann des Segens Menge zählen?
  Und dieses ist vom Herrn geschehn.

Boldogok vagytok, kiválasztott lelkek,
akiket Isten lakhelyül kijelölt.
  Ki adhatna ennél nagyobb üdvöt?
  Ki mérhetné meg az áldás bőségét?
  És mindezt az Úr cselekedte velünk.

4. Recitativo
(basszus)

Erwählt sich Gott die heilgen Hütten,
Die er mit Heil bewohnt,
So muss er auch den Segen auf sie schütten,
So wird der Sitz des Heiligtums belohnt.
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus
Das Wort des Segens aus:

Ha Isten kiválasztja magának a szent hajlékot,
melyet üdvével megtölt
akkor áldását is árasztja rá
és a templom székhelyét is megjutalmazza.
Az Úr kimondja felszentelt házára
az áldás szavát:

5. Kórus

Friede über Israel.
Dankt den höchsten Wunderhänden,
Dankt, Gott hat an euch gedacht.
  Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
  Friede über Israel,
  Friede über euch zu senden.

Béke legyen Izraelnek
adjatok hálát a Magasságos csodát cselekvő kezéért
adjatok hálát, mert Isten gondolt rátok.
  Igen, áldása hatalmas erejével,
  Békét ad Izraelnek
  Békét árasszon rátok is.

   
  

(Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása)

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, September 17, 2017 16:25