Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 117
A Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnapra

 

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

Dicséret és tisztesség legyen a legfőbb Jónak

1. Kórus

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,
Dem Vater aller Güte,
Dem Gott, der alle Wunder tut,
Dem Gott, der mein Gemüte
Mit seinem reichen Trost erfüllt,
Dem Gott, der allen Jammer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Dicséret és tisztesség legyen a legfőbb Jónak
Minden jók Atyjának,
Istennek, aki sok csodát cselekszik,
Istennek, aki lelkemet
Bőségesen megvigasztalja,
Istennek, aki minden panaszomat lecsendesít.
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

2. Recitativo
(basszus)

Es danken dir die Himmelsheer,
O Herrscher aller Thronen,
Und die auf Erden, Luft und Meer
In deinem Schatten wohnen,
Die preisen deine Schöpfermacht,
Die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Hálát ad Néked a mennyek serege,
Ó, minden trónok Uralkodója,
És mindaz, ami e földön, levegőben és a tengerben
A te árnyékodban lakik,
Dicséri teremtő hatalmadat,
Amely mindent olyan tökéletesen gondolt el.
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

3. Ária
(tenor)

Was unser Gott geschaffen hat,
Das will er auch erhalten;
Darüber will er früh und spat
Mit seiner Gnade walten.
In seinem ganzen Königreich
Ist alles recht und alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Amit Istenünk megalkotott,
Azt ő megtartja híven;
Mindezekről kegyelmesen gondoskodik
A maga idejében, jókor, időben.
Országában mindenütt
A jog és egyenlőség uralkodik.
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

4.Korál

Ich rief dem Herrn in meiner Not:
Ach Gott, vernimm mein Schreien!
Da half mein Helfer mir vom Tod
Und ließ mir Trost gedeihen.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;
Ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!

Az Úrhoz kiáltottam nyomorúságomban:
Istenem, halld meg hangom!
És Segítőm megmentett a haláltól
Vigasztalásával vett körül engem.
Ezért hála, ó Istenem, hála legyen neked,
Ó, adjatok hálát, hálát Istennek velem együtt!
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

5. Recitativo
(alt)

Der Herr ist noch und nimmer nicht
Von seinem Volk geschieden,
Er bleibet ihre Zuversicht,
Ihr Segen, Heil und Frieden;
Mit Mutterhänden leitet er
Die Seinen stetig hin und her.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Az Úr még soha, semmikor
nem taszította el népét,
Ő marad néki oltalma,
áldása, üdve és békéje.
Anyai kézzel vezeti
övéit szüntelen.
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

6. Ária
(basszus)

Wenn Trost und Hülf ermangeln muss,
Die alle Welt erzeiget,
So kommt, so hilft der Überfluss,
Der Schöpfer selbst, und neiget
Die Vateraugen denen zu,
Die sonsten nirgend finden Ruh.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Ha vigaszt, segítséget sehol
Az egész világon nem találtok,
Úgy jöjjetek, mert segít bőséggel
maga a Teremtő, és
atyai tekintetét azokra irányítja,
akik különben nem lelnek nyugalmat.
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

7. Ária
(alt)

Ich will dich all mein Leben lang,
O Gott, von nun an ehren;
Man soll, o Gott, den Lobgesang
An allen Orten hören.
Mein ganzes Herz ermuntre sich,
Mein Geist und Leib erfreue sich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Istenem, egész életemben
csak Téged akarlak dicsérni,
Hallják meg minden helyen
a magasztalást, ó Isten.
Bátorodjon fel szívem,
Örüljön lelkem és testem.
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

8. Recitativo
(tenor)

Ihr, die ihr Christi Namen nennt,
Gebt unserm Gott die Ehre!
Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt,
Gebt unserm Gott die Ehre!
Die falschen Götzen macht zu Spott,
Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott:
Gebt unserm Gott die Ehre!

Ti, akik Krisztus nevét valljátok,
adjátok meg Istennek a dicsőséget!
Ti, akik Isten hatalmát hirdetitek
adjátok meg Istennek a dicsőséget!
Ő nevetségessé teszi a hamis isteneket.
Az Úr az Isten, az Úr az egyetlen Isten:
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

9. Korál

So kommet vor sein Angesicht
Mit jauchzenvollem Springen;
Bezahlet die gelobte Pflicht
Und lasst uns fröhlich singen:
Gott hat es alles wohl bedacht
Und alles, alles recht gemacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Hát jöjjetek színe elé
ujjongó tánclépésekkel
adjátok meg a neki járó dicséretet
és énekeljük örömmel:
Isten mindent jól tervezett
és mindent, mindent helyesen végezett.
Adjátok meg Istennek a dicsőséget!

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 15:19