Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 117: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

BWV 117: All lov og pris og ære

 

Anledning ikke angitt

   

1. Koral: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

1. Koral:

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,
dem Vater alle Güte,
dem Gott, der alle Wunder tut,
dem Gott, der mein Gemüte
mit seinem reichen Trost erfüllt,
dem Gott, der allen Jammer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehre!

All lov og pris og ære bør
nå gå til Gud, vår frelse,
den Gud som alle under gjør,
og gir oss liv og helse.
Han hjelper oss og gir oss trøst
og stiller stormen med sin røst.
Gi Herren pris og ære!

   

2. Resitativ bass: Es danken dir

2. Resitativ bass:

Es danken dir die Himmelsheer,
o Herrscher aller Thronen,
und die auf Erden, Luft und Meer,
in deinem Schatten wohnen,
die preisen deine Schöpfersmacht,
die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Deg priser alle englers kor,
du hersker over himler,
og alt som er i luft, på jord
og dypt i havet vrimler.
Du prises for din skapermakt,
for all din godhet og din prakt.
Gi Herren pris og ære!

   

3. Arie tenor: Was unser Gott geschaffen hat

3. Arie tenor:

Was unser Gott geschaffen hat,
das will er auch erhalten;
darüber will er früh und spat
mit seiner Gnade walten.
In seinem ganzen Königreich
ist alles recht und alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Hva Gud har skapt av stort og smått,
det holder han ved like,
og alle har hans nåde fått
i hele kongeriket,
for der hvor riket hans består,
er allting rett, og likhet rår.
Gi Herren pris og ære!

   

4. Koral: Ich rief dem Herrn

4. Koral:

Ich rief dem Herrn in meiner Not:
Ach Gott, vernimm mein Schreien!
Da half mein Helfer mir vom Tod
und liess mir Trost gedeihen.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;
ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!

I nøden ropte jeg til deg:
å Herre, hør min klage!
da kom min hjelper selv til meg
du endte all min plage.
Og derfor, Gud, jeg takker deg,
å, takk da alle Gud med meg!
Gi Herren pris og ære!

   

5. Resitativ alt: Der Herr ist noch

5. Resitativ alt:

Der Herr ist noch und nimmer nicht
von seinem Volk geschieden,
er bleibet ihre Zuversicht,
ihr Segen, Heil und Frieden;
mit Mutterhänden leitet er
die Seinen stetig hin und her.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Han aldri har sitt folk forlatt
i noen nød og fare,
han våker trofast dag og natt
og vil dem vel bevare.
Han leder dem med moderhand
så kjærlig frem på sjø og land.
Gi Herren pris og ære!

   

6. Arie bass: Wenn Trost und Hülf

6. Arie bass:

Wenn Trost und Hülf ermangeln muss,
die alle Welt erzeiget,
so kommt, so hilft der Überfluss,
der Schöpfer selbst, und neiget
die Vateraugen denen zu,
die sonsten nirgend finden Ruh.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Når hjelp og trøst forsvunnet er
i hele verden vide,
da se, din hjelp er nettopp der,
din Skaper ved din side.
Hans faderøyne til dem ser
som ikke finner hvile her.
Gi Herren pris og ære!

   

7. Arie alt: Ich will dich all mein Leben

7. Arie alt:

Ich will dich all mein Leben lang,
o Gott, von nun an ehren;
man soll, o Gott, den Lobgesang
an allen Orten hören.
Mein ganzes Herz ermuntre sich,
mein Geist und Leib erfreue sich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Jeg vil deg all min livsdag lang,
fra nå av vise ære;
din pris, å Gud, og frydesang
skal på min tunge være.
Mitt hjerte, syng for Gud med fryd,
min sjel og ånd gi gleden lyd!
Gi Herren pris og ære!

   

8. Resitativ tenor: Ihr, die ihr

8. Resitativ tenor:

Ihr, die ihr Christi Namen nennt,
gebt unserm Gott die Ehre!
Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt,
gebt unserm Gott die Ehre!
Die falschen Götzen macht zu Spott,
der Herr ist Gott, der Herr ist Gott:
Gebt unserm Gott die Ehre!

De som Kristi navn har nevnt,
skal gi vår Gud hans ære!
De som vår Herres makt har kjent,
skal gi vår Gud hans ære!
De falske guddommer kast ut,
vår Gud er Gud, vår Gud er Gud:
Gi Herren pris og ære!

   

9. Koral: So kommet vor sein Angesicht

9. Koral:

So kommet vor sein Angesicht
mit jauchzenvollem Springen;
bezahlet die gelobte Pflicht
und lasst uns frölich singen:
Gott hat es alles wohl bedacht
und alles, alles recht gemacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Så kom da for hans ansikt frem
med jubel på din tunge,
ditt lovsangsoffer aldri glem,
syng gamle, syng som unge:
Alt hva vår Gud har tenkt og gjort,
det er rettferdig, herlig, stort!
Gi Herren pris og ære!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 00:38