Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 91
Karácsony első ünnepére

 

Gelobet seist du, Jesu Christ

Jézus Krisztus, dicsértessél

1. Kórus

Gelobet seist du, Jesu Christ,
Dass du Mensch geboren bist
Von einer Jungfrau, das ist wahr,
Des freuet sich der Engel Schar.
Kyrie eleis!

Jézus Krisztus, dicsértessél,
Hogy érettünk megszülettél,
Az ember és angyalsereg
Ma ennek mind örvendenek.

2. Korál és Recitativo
(szoprán)

Der Glanz der höchsten Herrlichkeit,
Das Ebenbild von Gottes Wesen,
Hat in bestimmter Zeit
Sich einen Wohnplatz auserlesen.
Des ewgen Vaters einigs Kind,
Das ewge Licht von Licht geboren,
Itzt man in der Krippe findt.
O Menschen, schauet an,
Was hier der Liebe Kraft getan!
In unser armes Fleisch und Blut,
(Und war denn dieses nicht verflucht, verdammt, verloren?)
Verkleidet sich das ewge Gut.
So wird es ja zum Segen auserkoren.

Isten dicsőségének kisugárzása,
és lényének képmása (Zsid 1,3)
Jézus, az idők teljességében
Lakóhelyéül választotta földünk.
A szent Isten egyetlenét
Aki az örök világosság,
a világosságtól született,
Íme, jászolba fektették.
Ó, emberek, nézzétek:
Milyen hatalmas a szeretet ereje!
Az ember gyarló testébe
(amely bizony átkozott, megítélt és elveszett volt)
Öltözött az örök Ige.
Így válik mindnyájunk áldására.

3. Ária
(tenor)

Gott, dem der Erden Kreis zu klein,
Den weder Welt noch Himmel fassen,
Will in der engen Krippe sein.
  Erscheinet uns dies ewge Licht,
  So wird hinfüro Gott uns nicht
  Als dieses Lichtes Kinder hassen.

Isten, kinek kicsiny az egész földkerekség,
Kit sem világ sem menny be nem fogadhat,
Íme, itt található, a szűk jászolban.
  Az örök világosság megjelenik és
  Bennünket e világosság gyermekeit
  Nem utasít el immár Isten.

4. Recitativo
(basszus)

O Christenheit!
Wohlan, so mache die bereit,
Bei dir den Schöpfer zu empfangen.
Der grosse Gottessohn
Kömmt als ein Gast zu dir gegangen.
Ach, lass dein Herz durch diese Liebe rühren;
Er kömmt zu dir, um dich for seinen Thron
Durch dieses Jammertal zu führen.

Áldott keresztyénség!
Készülj fel Teremtőd fogadására
Isten hatalmas Fia
Vendégként érkezik hozzád.
Hadd érintse meg szíved e szeretet:
betér hozzád, hogy a siralmak völgyéből
trónja elé vezessen.

5. Ária
(szoprán, alt duett)

Die Armut, so Gott auf sich nimmt,
Hat uns ein ewig Heil bestimmt,
Den Überfluss an Himmelsschätzen.
  Sein menschlich Wesen machet euch
  Den Engelsherrlichkeiten gleich,
  Euch zu der Engel Chor zu setzen.

Ez a szegénység, amelybe Isten öltözött
Örök üdvösséget szerzett nékünk,
Mennyei kincsek bőségét.
  Emberré válva változtat át titeket
  A dicsőséges angyalokhoz hasonlóvá
  És befogad az angyali karba.

6. Korál

Das hat er alles uns getan,
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Des freu sich alle Christenheit
Und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrie eleis!

Isten tette mindezeket
Hogy lássuk, mennyire szeret.
Jer, keresztyének, zengjetek
Az Úrnak öröméneket!

 
   

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, November 20, 2017 14:02