Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 91: Gelobet seist du, Jesu Christ

BWV 91: Vi synger, Herre Krist, din pris

 

1. juledag

   

1. Kor: Gelobet seist du, Jesu Christ

1. Kor:

Gelobet seist du, Jesu Christ!
dass du Mensch geboren bist
von einer Jungfrau, das ist wahr,
dess freuet sich der Engel Schar.
|Kyrie eleis!

Vi synger, Herre Krist, din pris,
du som drog fra paradis
og kom som menneske til jord
med jubelsang fra englekor.
Kyrie eleis!

   

2. Resitativ og koral sopran: Der Glanz

2. Resitativ og koral sopran:

der höchsten Herrlichkeit

 

Der Glanz der höchsten Herrlichkeit,
das Ebenbild von Gottes Wesen,
hat in bestimmter Zeit
sich einen Wohnplatz auserlesen.
Des ewgen Vaters einigs Kind,
Das ewge Licht, von Licht geboren,
itzt man in der Krippe findt.
O Menschen, schauet an,
was hier der Liebe Kraft getan!
In unser armes Fleish und Blut
(und war denn dieses nicht verflucht,
verdammt, verloren?)
verkleidet sich das ewge Gut.
so wird es ja zum Segen auserkoren.

En avglans av Guds herlighet,
og bilde av hans høye vesen
har helt fra evighet
valgt ut sin bolig her i verden.
Gud Faders egen Sønn, så kjær,
Det sanne lys, av lyset båret,
kommer nå i krybben nær
Se, menneske, her bort
hva kjærlighetens kraft har gjort!
og i vårt ringe kjøtt og blod
(og var ei dette helt fortapt,
fordømt, forbannet?)
der skjules Herren, evig god.
så blir det til velsignelse nå kåret.

   

3.Arie tenor: Gott, dem der Erden Kreis

3. Arie tenor:

Gott, dem der Erden Kreis zu klein,
den weder Welt noch Himmel fassen,
will in der engen Krippe sein.
Erscheinet uns dies ewge Licht.
so wird hinfüro Gott uns nicht
als dieses Lichtes Kinder hassen.

Den Gud som verden er for eng,
som verken jord ei himmel rommer,
fant i en krybbe trang sin seng.
Og skinner lys fra krybben hans,
på oss med evighetens glans,
så unngår vi Guds straffedommer.

   

4. Resitativ bass: O Christenheit! Wohlan

4. Resitativ bass:

O Christenheit! Wohlan,

O kristenhet, se til
og gjør deg vel beredt,
til ham, din skaper glad å motta.
Den store Gudesønn
vil som din gjest ditt hjerte godta.
La kjærlighet fra ham ditt hjerte røre,
han kommer nå til deg for hjem til seg
fra denne jammerdal å føre.

so mache dich bereit,
bei dir den Schöpfer zu empfangen.
Der grosse Gottessohn
kömmt als ein Gast zu dir gegangen.
Ach, lass dein Herz durch diese Liebe rühren;
er kommt zu dir, um dich vor seinen Thron
durch dieses Jammerthal zu führen.

   

5. Duett sopran, alt: Die Armut, so Gott

5. Duett sopran, alt:

Die Armut, so Gott auf sich nimmt,
hat uns ein ewig Heil bestimmt,
den Überfluss an Himmelsschätzen.
Sein mensclich Wesen machet euch
den Engelsherrlichkeiten gleich,
euch zu der Engel Chor zu setzen.

Den armod Gud tok på seg selv,
for oss har åpnet frelsens vell,
en overflod av himlens skatter.
Som fattig gjorde han deg rik,
og engleherligheten lik
for deg i englers kor å sette.

   

6. Koral: Das hat er alles uns getan

6. Koral:

Das hat er alles uns getan,
sein gross Lieb zu zeigen an;
des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

Hva han har gjort, det viser klart
kjærlighetens egenart.
Nå jubler glad hans kristenhet
og takker ham i evighet.
Kyrieleis!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1983/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 22, 2017 11:35