Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 68
Pünkösd második napjára

 

Also hat Gott die Welt geliebt

Mert úgy szerette Isten a világot

1. Kórus

Also hat Gott die Welt geliebt,
Dass er uns seinen Sohn gegeben.
Wer sich im Glauben ihm ergibt,
Der soll dort ewig bei ihm leben.
Wer glaubt, dass Jesus ihm geboren,
Der bleibet ewig unverloren,
Und ist kein Leid, das den betrübt,
Den Gott und auch sein Jesus liebt.

Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta nekünk,
hogy az, aki hittel átadja magát Neki,
az örökké vele élhessen.
Aki hiszi, hogy Jézus érte született meg,
az örökre megmenekül,
és nincs olyan szenvedés, amely elcsüggessze azt,
akit Isten és Jézusa szeret.

2. Ária
(szoprán)

Mein gläubiges Herze,
Frohlocke, sing, scherze,
Dein Jesus ist da!
Weg Jammer, weg Klagen,
Ich will euch nur sagen:
Mein Jesus ist nah.

Hívő szívem, ujjongj
és légy vidám,
hisz Jézusod közel van hozzád.
Távozz tőlem jaj és panasz,
hisz így szólok hozzátok:
Jézusom közel van hozzám.

3. Recitativo
(basszus)

Ich bin mit Petro nicht vermessen,
Was mich getrost und freudig macht,
Dass mich mein Jesus nicht vergessen.
Er kam nicht nur, die Welt zu richten,
Nein, nein, er wollte Sünd und Schuld
Als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal schlichten.

Bár nem vagyok oly merész, mint Péter,
az, ami bizakodóvá és boldoggá tesz, az,
hogy Jézusom nem feledkezett meg rólam.
Nem azért jött, hogy elítélje a világot,
nem, nem! A vétket és a bűnt akarta,
mint Isten és ember közötti közbenjáró
egyszer s mindenkorra eltörölni.

4. Ária
(basszus)

Du bist geboren mir zugute,
Das glaub ich, mir ist wohl zumute,
Weil du vor mich genung getan.
Das Rund der Erden mag gleich brechen,
Will mir der Satan widersprechen,
So bet ich dich, mein Heiland, an.

Javamra születtél meg,
hiszem ezt, s ez bátorít,
mert te eleget tettél értem.
Omoljon bár össze a földkerekség,
vádoljon bár a Sátán,
én imádlak téged, Megváltóm!

5. Kórus

Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet;
wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet; denn er
gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes.

Aki benne hisz, nem megy ítéletre,
aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van,
mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

     
   

(Tóth Eszter fordítása)

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 15:19