Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 68
Also hat Gott die Welt geliebt
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 68 - Déu ha estimat tant el món

Celebració: Segon dia de Pentecosta

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor (Coral) [S, C, T, B]

 

Corno col Soprano, Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Taille e Viola all' unisono, Continuo

 

Also hat Gott die Welt geliebt,
Dass er uns seinen Sohn gegeben.
Wer sich im Glauben ihm ergibt,
Der soll dort ewig bei ihm leben.
Wer glaubt, dass Jesus ihm geboren,
Der bleibet ewig unverloren,
Und ist kein Leid, das den betrübt,
Den Gott und auch sein Jesus liebt.

 

Déu ha estimat tant el món,
que ens ha donat el seu Fill.
Aquell qui amb fe a ell es dóna,
després amb ell viurà per sempre.
Qui cregui que Jesús, ha nascut, per ell,
no es trobarà mai abandonat,
car, no té ni maldol ni sofriment,
qui per Déu i per Jesús se sent estimat.

       

2

Aria S

2

Ària (Soprano) + Ritornel·lo

 

Oboe, Violino I, Violoncello piccolo, Continuo

   
 

Mein gläubiges Herze,
Frohlocke, sing, scherze,
Dein Jesus ist da!
Weg Jammer, weg Klagen,
Ich will euch nur sagen:
Mein Jesus ist nah.

 

O, cor meu enfervorit,
exulta, canta, salta de joia,
que el teu Jesús és aquí!
Fora planys, tristesa fora,
no res més ara us vull dir:
Jesús meu ets a la vora!

       

3

Recitativo B

3

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Ich bin mit Petro nicht vermessen,
Was mich getrost und freudig macht,
Dass mich mein Jesus nicht vergessen.
Er kam nicht nur, die Welt zu richten,
Nein, nein, er wollte Sünd und Schuld
Als Mittler zwischen Gott und Mensch vor diesmal schlichten.

 

Jo no em vull envanir, com Pere;
el què em consola i em fa content,
és que Jesús no s’ha oblidat de mi.
Ell, no sols, el món, ha vingut a jutjar,
No, no, suara vol ser l’advocat mitjancer,
entre Déu i els homes, de culpes i pecats.

       

4

Aria B

4

Ària [Baix]

 

Oboe I/II, Taille, Continuo

   
 

Du bist geboren mir zugute,
Das glaub ich, mir ist wohl zumute,
Weil du vor mich genung getan.
Das Rund der Erden mag gleich brechen,
Will mir der Satan widersprechen,
So bet ich dich, mein Heiland, an.

 

Tu has nascut per al meu bé,
m’ho crec, n’estic ben content,
perquè ja has fet prou per a mi.
Encara que’s parteixi la bola del món,
encara que Satan no em pugui pair,
és a tu, Salvador meu, a qui pregaré.

       

5

Coro

5

Cor [S, C, T, B]

 

Cornetto col Soprano, Trombone I coll'Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Taille e Viola all' unisono, Continuo

 

Wer an ihn gläubet, der wird nicht gerichtet;
wer aber nicht gläubet, der ist schon gerichtet;
denn er gläubet nicht an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes.

 

Qui en ell cregui, no és judicat;
però qui no hi creu, ja està judicat;
perquè no creu en el nom de l’unigènit Fill de Déu.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, February 2014)

Cantata BWV 68: Also hat Gott die Welt geliebt for Whit Monday
Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements
Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5

BWV 68: Text: German-1 | German-6 | German-7 | NBA
English-1: English-3I | English-3P | English-6 | English-10
Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-4 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Japanese-2 | Japanese-6 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Saturday, July 15, 2017 23:39