Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 98: Was Gott tut, das ist wohlgetan [I]

BWV 98: Hva Gud gjør, det er godt og vel [I]

 

22. søndag i treenighetstiden

 
   

1. Sopran + kor: Was Gott tut, das ist wohlgetan

1. Sopran + kor:

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille;
wie er fängt meine Sachen an,
will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
der in der Not
mich wohl weiss zu erhalten;
drum lass ich ihm nur walten.

Hva Gud gjør, det er godt og vel,
hans vilje er den rette;
når han tar mine saker selv,
lar jeg ham gjøre dette.
Han er min Gud,
i nødens bud
bevarer meg i nåde,
jeg lar ham trøstig råde.

   

2. Resitativ tenor: Ach Gott! wenn wirst du mich

2. Resitativ tenor:

Ach Gott! wenn wirst du mich einmal
von meiner Leidensqual,
von meiner Angst befreien?
Wie lange soll ich Tag und Nacht
um Hülfe schreien?
Und ist kein Retter da!
Der Herr ist denen allen nah,
die seiner Macht
und seiner Huld vertrauen.
Drum will ich meine Zuversicht
auf Gott alleine bauen,
den er verlässt die Seinen nicht.

Akk Gud, når vil du engang meg
fra lidelsenes vei,
befri fra angst og plage?
Hvor lenge skal jeg dag og natt
om hjelpen klage?
Men ingen frelser er!
Dog Herren er hos alle nær
som lar hans troskap
og hans makt dem trygge.
Min fremtid derfor ønsker jeg
på Gud alene bygge,
for han forlater sine ei.

   

3. Arie sopran: Hört, ihr Augen auf

3. Arie sopran:

Hört, ihr Augen, auf zu weinen!
Trag ich doch
mit Geduld mein schweres Joch.
Gott, der Vater, lebet noch,
von den Seinen
lässt er keinen.
Hört, ihr Augen, auf zu weinen!

Mine øyne, slutt å gråte!
Bære skal
jeg med tålmod åkets kval.
Gud, min Fader, lever enn,
sine venner
hjelp han sender.
Mine øyne, slutt å gråte!

   

4. Resitativ alt: Gott hat ein Herz

4. Resitativ alt:

Gott hat ein Herz, das des Erbarmens Überfluss;
und wenn der Mund vor seinen Ohren klagt
und ihm des Kreuzes Schmerz
im Glauben und Vertrauen sagt,
so bricht in ihm das Herz,
dass er sich über uns erbarmen muss.
Er hält sein Wort;
er sagt: Klopfet an
so wird euch aufgetan!
Drum lasst uns also fort,
wenn wir in höchsten Nöten schweben,
das Herz zu Gott allein erheben!

Guds hjerte har en overflod av kjærlighet;
og når vår munn sin klage roper ut
og legger korsets smerte
tillitsfullt fremfor sin Gud,
så ynkes hjertet hans
og griper inn med sin barmhjertighet.
Han holder ord;
han sier: bank kun på,
og døren åpnes så!
Så la oss her på jord,
når vi i verste nød må sveve,
vårt hjerte til vår Herre heve!

   

5. Arie bass. Meinen Jesum lass ich nicht

5. Arie bass.

Meinen Jesum lass ich nicht,
bis mich erst sein Angesicht
wird erhören oder segnen.
Er allein
soll mein Schutz in allem sein,
was mir Übels kann begegnen.

Jeg min Jesus slipper ei
før hans kjære ansikt meg
vil velsigne eller høre.
Han kun er
alt mitt vern og støtte her,
hva man ondt meg enn vil gjøre.

   
 

Norsk tekst. Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 22, 2017 11:37