Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 61
Nun komm, der Heiden Heiland [I]
Magyar fordítás [Hungarian Translation]

 

Rendezvény Ádvent 1. vasárnapjára

Német szöveg

Magyar fordítás

1. Ouvertüre (Chor)

1. Ouverture (Kórus)

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt:
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Jöjj hát, pogányok Üdvözítője,
gyermeke a Szűznek,
az egész világ csodálatára jár annak,
hogy Isten Neked ilyen születést rendelt.

   

2. Rezitativ (Tenor)

2. Recitativo (tenor)

Der Heiland ist gekommen,
hat unser armes Fleisch und Blut an sich genommen
und nimmet uns zu Blutsverwandten an.
O allerhöchstes Gut,
was hast du nicht an uns getan?
Was tust du nicht
noch tä glich an den Deinen?
Du kömmst und lä ß t dein Licht
mit vollem Segen scheinen.

Üdvözítőnk megérkezett,
szegényes húsunk és vérünk vette magára,
így vér szerinti rokonává téve bennünket.
Ó, legfőbb jóság,
mit meg nem tettél értünk?
Mi az, mit meg nem teszel
naponta a tieidért?
Eljöveteled által fényed
teljes áldásával ránk ragyog.

   

3. Arie (Tenor)

3. Ária (tenor)

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche,
und gib ein selig neues Jahr!
Befördre deines Namens Ehre,
erhalte die gesunde Lehre,
und segne Kanzel und Altar!

Jöjj, Jézus, jöjj egyházadba,
s adj neki boldog új esztendőt!
Erősítsd meg neved dicsőségét,
tartsd meg az igaz tanítást,
áldd meg a szószéket s az oltárt!

   

4. Rezitativ (Baß )

4. Recitativo (basszus)

Siehe, ich stehe vor der Tür
und klopfe an.
So jemand meine Stimmen hören wird
und die Tür auftun,
zu dem werde ich eingehen
und das Abendmahl mit ihm halten
und er mit mir.

Íme, itt állok az ajtó előtt
és bekopogtatok.
Így ha valaki meghallja majd hangom
és kitárja nekem az ajtót,
hozzá bemegyek,
és vele együtt ülök asztalhoz,
ő pedig énvelem.

   

5. Arie (Sopran)

5. Ária (szoprán)

Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kömmt und ziehet ein.
Bin ich gleich nur Staub und Erde,
will er mich doch nicht verschmä hn,
seine Lust an mir zu sehn,
daß ich seine Wohnung werde.
O wie selig werd ich sein!

Nyílj meg, szívem teljessége,
Jézus jön és hozzád költözik.
Mert bár csak por és hamu vagyok,
Ő nem fog megvetni engem,
hanem gyönyörködik bennem,
hisz én lakóhelye lettem.
Ó, mily boldog is leszek akkor!

   

6. Choral

6. Korál

Amen, Amen.
Komm, du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange.
Deiner wart ich mit Verlangen.

Ámen, Ámen.
Jöjj, szép koronája az örömnek, ne késlekedj soká,
hisz várva várlak.

   
 

Vashegyi György nyersfordítása

Source: Orfeo Choir
Contributed by Pal Domokos (September 2006)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, September 21, 2017 09:58