Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 61
Ádvent elsõ vasárnapjára

 

Nun komm, der Heiden Heiland (I.)

Jöjj, népek Megváltója (I.)

1. Kórus

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Jöjj, népek Megváltója!
Így kér a föld lakója,
Jöjj, lelkünk drága fénye,
Szívünk édes reménye!

2. Recitativo
(tenor)

Der Heiland ist gekommen,
Hat unser armes Fleisch und Blut
An sich genommen
Und nimmet uns zu Blutsverwandten an.
O allerhöchstes Gut,
Was hast du nicht an uns getan?
Was tust du nicht
Noch täglich an den Deinen?
Du kömmst und lässt dein Licht
Mit vollem Segen scheinen.

Eljött a Megváltó,
testvéreinek fogad el minket.
Felvetted a mi nyomorult testünket és vérünket,
rokonságunkat öltöd magadra.
Ó, te legfőbb jó.
Mi mindent meg nem teszel a tieidért?
Mi mindent cselekszel naponta a tieidért?
Jössz és fényeddel megáldasz minket.

3. Ária
(tenor)

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche
Und gib ein selig neues Jahr!
  Befördre deines Namens Ehre,
  Erhalte die gesunde Lehre
  Und segne Kanzel und Altar!

Jöjj, Jézus egyházadhoz,
és adj nekünk üdvös (egyházi) esztendőt!
  Tedd nyilvánvalóvá dicsőségedet.
  Őrizd meg az igaz tanítást,
  és áldásod legyen szószékünkön és oltárunkon.

4. Recitativo
(basszus)

Siehe, ich stehe vor der Tür
und klopfe an.
So jemand meine Stimme hören wird und die Tür
auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten
und er mit mir.

Íme, az ajtó előtt állok,
és zörgetek:
ha valaki meghallja hangomat,
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok,
õ pedig énvelem.

5. Ária
(szoprán)

Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kömmt und ziehet ein.
  Bin ich gleich nur Staub und Erde,
  Will er mich doch nicht verschmähn,
  Seine Lust an mir zu sehn,
  Dass ich seine Wohnung werde.
  O wie selig werd ich sein!

Nyílj meg szívem:
Jézus jön, és betér hozzád.
  Bár csak por és hamu vagyok,
  nem vet meg engem,
  kedvel annyira,
  hogy bennem akar lakozni:
  Ó, mily boldog leszek én ekkor!

6. Korál

Amen, amen!
Komm, du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange!
Deiner wart ich mit Verlangen.

Áldlak, várlak
Nagy örömmel.
Csillagfénnyel jöjj sietve!
Téged várlak reménykedve.

 

  
   

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Tuesday, September 19, 2017 05:41