Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 48
Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen
Magyar fordítás [Hungarian Translation]
Kantáta BWV 48 - Én nyomorult ember, ugyan ki vált meg engem

 

Rendezvény Szentháromság utáni 19. vasárnapra

Német szöveg

Magyar fordítás

1. Chor

1. Kórus

Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?

Én nyomorult ember, ugyan ki vált meg engem a halálos bűn testétől?

   

2. Rezitativ (Altus)

2. Recitativo (alt)

O Schmerz, o Elend, so mich trifft,
Indem der Sünden Gift
Bei mir in Brust und Adern wütet:
Die Welt wird in mir ein Siech- und Sterbehaus,
Der Leib muß seine Plagen
Bis zu dem Grabe mit sich tragen.
Allein die Seele fühlet den stärksten Gift,
Damit sie angestecket;
Drum, wenn der Schmerz den Leib des Todes trifft,
Wenn ihr der Kreuzkelch bitter schmecket,
So treibt er ihr ein brünstig Seufzen aus.

Fájdalom és nyomorúság sújt engem,
S a bűnök mérge
Szívemben s ereimben tombol:
A világ a ragály és halál házává változott,
A testnek kínjait egészen
A sírig magával kell hurcolnia.
S noha a lélek érzi leginkább a méreg erejét,
Mely megsebezte;
Mégis, amint a test a halál fájdalmaival szembesül,
Amikor a kereszt kelyhe igazán keserű,
Akkor a szenvedés heves sóhajban tör ki.

   

3. Choral

3. Korál

Solls ja so sein, daß Straf und Pein,
Auf Sünde folgen müssen,
So fahr hie fort und schone dort
|Und laß mich hie wohl büßen.

Úgy kell hát lennie, hogy büntetés és kín
Kövesse a bűnöket,
Vigyél hát el engem innen, s irgalmazz ott nekem,
Engedj itt méltón vezekelnem.

   

4. Arie (Altus)

4. Ária (alt)

Ach lege das Sodom der sündlichen Glieder,
Wofern es dein Wille, zerstöret darnieder!
Nur schone der Seele und mache sie rein,
Um vor dir ein heiliges Zion zu sein.

Ah, engedd hát a Szodomáját a bűnös testnek,
Akaratod szerint akár a teljes pusztulásnak!
Csak kíméld meg a lelket, tisztítsd meg,
Hogy szent Sion legyen Előtted.

   

5. Rezitativ (Tenor)

5. Recitativo (tenor)

Hier aber tut des Heilands Hand
Auch unter denen Toten Wunder,
Scheint deine Seele gleich erstorben,
Der Leib geschwächt und ganz verdorben,
Doch wird uns Jesu Kraft bekannt:
Er weiß im geistlich Schwachen
Den Leib gesund, die Seele stark zu machen.

Itt azonban Üdvözítõnk keze
Még a holtakkal is csodát tesz.
Ha lelked halottnak tűnik,
Tested gyengének és utolsó órája közelít,
Akkor ismerjük meg Jézus erejét:
Képes rá, hogy a gyenge léleknek
Testét egészségessé, szellemét erőssé tegye.

   

6. Arie (Tenor)

6. Ária (tenor)

Vergibt mir Jesus meine Sünden,
So wird mir Leib und Seel gesund.
Er kann die Toten lebend machen
Und zeigt sich kräftig in den Schwachen,
Er hält den längst geschlossnen Bund,
Daß wir im Glauben Hilfe finden.

Jézus megbocsátja bűneimet,
Így testem s lelkem meggyógyul majd.
Képes feltámasztani a holtat is,
S legerősebben a gyengeségben mutatja meg magát.
Megtartja a régi szövetséget:
A hitben segítséget lelünk.

   

7. Choral

7. Korál

Herr Jesu Christ, einiger Trost,
Zu dir will ich mich wenden;
Mein Herzleid ist dir wohl bewußt,
Du kannst und wirst es enden.
In deinen Willen seis gestellt,
Machs, lieber Gott, wie dirs gefällt;
Dein bin und will ich bleiben.

Úr Jézus Krisztus, egyetlen vígasz,
Hozzád szeretnék fordulni;
Jól ismered szívem bánatát,
Tudod és akarod is azt eltörölni.
Legyen nekem a Te akaratod szerint,
Tégy velem ahogy Neked tetszik;
A Tied vagyok és maradok örökre.

   
 

Vashegyi György nyersfordítása

Source: Orfeo Choir
Contributed by Pal Domokos (September 2006)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, September 21, 2017 09:57