Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 113
Knecht Herr Jesu Christ, du höchstes Gut
Magyar fordítás [Hungarian Translation]
Kantáte BWV 113 - Úr Jézus Krisztus, Te legfőbb jó

 

Rendezvény Szentháromság utáni 11. vasárnapra

Német szöveg

Magyar fordítás

1. Choral

1. Korál

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut,
Du Brunquell aller Gnaden,
Sieh doch wie ich in meinem Mut
Mit Schmerzen bin beladen
Und in mir hab der Pfeile viel,
Die im Gewissen ohne Ziel
Mich armen Sünder drücken.

Úr Jézus Krisztus, Te legfőbb jó,
Minden kegyesség forrása,
Nézz most rám, hogyan roskadozom
Fájdalmaktól terhelten,
Sok nyíl hegye kínozza
Tudatomat, cél nélkül,
S nyom engem, szegény bűnöst.

   

2. Choral (Altus)

2. Korál (alt)

Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,
Auf daß ich nicht in großem Weh
In meinem Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.

Könyörülj rajtam e vétekben,
Vedd ki azt szívemből,
Hisz Te magad is megbűnhődtél érte
A keresztfán, halálos fájdalommal,
Hogy nagy kínjaimban
Ne merüljek el a bűnben,
S ne jussak örök kárhozatra.

   

3. Arie (Baß)

3. Ária (basszus)

Fürwahr, wenn mir das kommet ein,
Daß ich nicht recht vor Gott gewandelt
Und täglich wider ihn mißhandelt,
So quält mich Zitter, Furcht und Pein.
Ich weiß, daß mir das Herze bräche,
Wenn mir dein Wort nicht Trost verspräche.

Valóban, ha az vár lelkemre,
Hogy nem igazul meg Isten előtt
Hanem naponta vétkezik ellene,
Úgy reszketés, félelem és kín gyötör majd.
Tudom, megtöretne szívem,
Ha szavad nem ígérne vigasztalást.

   

4. Choral und Rezitativ (Baß)

4. Korál és Recitativo (basszus)

Jedoch dein heilsam Wort, das macht
Mit seinem süßen Singen,
Daß meine Brust,
Der vormals lauter Angst bewußt,
Sich wieder kräftig kann erquicken.
Das jammervolle Herz
Empfindet nun nach tränenreichem Schmerz
Den hellen Schein von Jesu Gnadenblicken;
Sein Wort hat mir so vielen Trost gebracht,
Daß mir das Herze wieder lacht,
Als wenn's beginnt zu springen.
Wie wohl ist meiner Seelen!
Das nagende Gewissen kann mich nicht länger quälen,
Dieweil Gott alle Gnad verheißt,
Hiernächst die Gläubigen und Frommen
Mit Himmelsmanna speist,
Wenn wir nur mit zerknirschtem Geist
Zu unserm Jesu kommen.

És mégis, megváltó szavad eléri
Édes éneke által,
Hogy lelkem,
Mely eddig csak a félelmet ismerte,
Hirtelen megkönnyebbül.
A jajjal-teli szív
Csak könny és fájdalom után pillanthatja meg
Jézus kegyelmének tiszta sugarát;
Szava oly sok vigaszt adott nekem,
Hogy szívem újra örvendezik,
Szinte táncra perdül.
Mily jó sors lelkem osztályrésze!
A gyötrő bűntudat többé már nem kínozhat engem,
Hisz Isten teljes kegyelmet ígér nekem,
Ki a híveket és kegyeseket
Az égi mannával táplálja,
Ha mi alázatos, bűnbánó lélekkel
Jézusunk elé járulunk.

   

5. Arie (Tenor)

5. Ária (tenor)

Jesus nimmt die Sünder an:
Süßes Wort voll Trost und Leben!
Er schenket die wahre Seelenruh
Und rufet jedem tröstlich zu:
Dein Sünd ist dir vergeben.

Jézus magához veszi a bűnösöket:
Édes szó, telve reménnyel és élettel!
Magával hozza a lélek igaz nyugalmát
És mindenkihez vigasztalóan szól:
„Bűneid megbocsáttatnak.”

   

6. Rezitativ (Tenor)

6. Recitativo (tenor)

Der Heiland nimmt die Sünder an:
Wie lieblich klingt das Wort in meinen Ohren!
Er ruft: Kommt her zu mir,
Die ihr mühselig und beladen,
Kommt her zum Brunnquell aller Gnaden,
Ich hab euch mir zu Freunden auserkoren!
Auf diese Wort will ich zu dir
Wie der bußfertge Zöllner treten
Und mit demütgem Geist " Gott sei mir gnädig! " beten.
Ach, tröste meinen blöden Mut
Und mache mich durch dein vergoßnes Blut
Von allen Sünden rein,
So will ich auch wie David und Manasse,
Wenn ich dabei
Dich stets Lieb und Treu
Mit meinem Glaubensarm umfasse,
Hinfort ein Kind des Himmels sein.

Üdvözítőm magához veszi a bűnösöket:
Mily kedves fülemnek e szó csengése!
Így hív: " Gyertek hozzám,
Ti megfáradtak, nagy terhet hordozók,
Jöjjetek minden kegyesség forrásához:
Barátaimnak választottalak titeket! "
E szó nyomán én is,
Mint a bűnbánó vámszedő, Hozzád lépek
És alázatos lélekkel könyörgöm: „Irgalmazz nekem, Uram Istenem!”
Ah, erősítsd törékeny bátorságom
És kiontott véred által
Moss tisztára bűneimtől,
Hogy én is (miképp Dávid és Manassza),
Ha Melletted
Szeretetben és hűségben
Téged hittel magamhoz ölellek,
Mostantól az Ég gyermeke lehessek.

   

7. Arie (Duett: Sopran, Altus)

7. Ária (duett: szoprán, alt)

Ach Herr, mein Gott, vergib mir doch,
Wormit ich deinen Zorn erreget,
Zerbrich das schwere Sündenjoch,
Das mir der Satan auferleget,
Daß sich mein Herz zufriedengebe
Und dir zum Preis und Ruhm hinfort
Nach deinem Wort
In kindlichem Gehorsam lebe.

Ah, Uram Istenem, bocsásd meg nekem
Hogy felkeltettem haragodat,
Zúzd össze bűneim nehéz igáját,
Melyet a sátán rám helyezett,
Hogy szívem ismét elégedett legyen,
Mostantól Téged dicsérve és magasztalva,
Szavadat követve
Gyermeki bizalommal Veled éljen.

   

8. Choral

8. Korál

Stärk mich mit deinem Freudengeist,
Heil mich mit deinen Wunden,
"Wasch mich mit deinem Todesschweiß
In meiner letzten Stunden;
Und nimm mich einst, wenn dir's gefällt,
In wahrem Glauben von der Welt
Zu deiner Auserwählten!

Erősíts örömöd szellemével,
Gyógyíts meg sebeid által,
Halálos izzadságod harmatával moss tisztára
Utolsó órámon;
Végy Magadhoz akkor, mikor Neked tetszik,
Igaz hitben, el e világtól
Kiválasztottaid közé!

   
 

Vashegyi György nyersfordítása

Source: Orfeo Choir
Contributed by Pal Domokos (September 2006)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 00:35