Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 70: Wachet, betet, betet wachet

BWV 70: Bede, våke, våke bede

 

27. søndag i treenighetstiden

  

Del 1 (Prima parte)

Første del

  

1. Kor: Wachet, betet,

1. Kor:

Wachet! betet! betet! wachet!
Seid bereit Allezeit,
bis der Herr der Herrlichkeit
dieser Welt ein Ende machet.

Be og våke, våk og be!
vær beredt, til den dag

da vår Gud i herlighet
denne jord tilintetgjør!

  

2. Resitativ bass: Erschrecket, ihr verstockten Sünder

2. Resitativ bass:

Erschrecket, ihr
verstockten Sünder!
ein Tag bricht an,
vor dem sich Niemand bergen kann.
Er eilt mit dir zum strengen Rechte,
sündliches Geschlechte,
zum ew’gen Herzeleide.
Doch euch, erwählte Gotteskinder
ist er ein Anfang wahrer Freude.
Der Heiland holet euch,
wenn Alles fällt und bricht,
vor sein erhöhtes Angesicht:
drum zaget nicht!

Ha skrekk og gru,
forherdet synder!
Den dag er nær
som møter alle og enhver.
Den skynder med deg til din dommer,
Hør synder, hva som kommer:
en evig hjertelede!
For deg, Guds barn som er blitt kåret,
er den en port til evig glede.
Din Frelser henter deg,
når alt på jord forgår,
du for hans høye trone står,
vær ikke redd!

  

3. Arie alt: Wenn kommt der Tag

3. Arie alt:

Wenn kommt der Tag, an dem wir ziehen
aus dem Egypten dieser Welt?
Ach! lasst uns bald aus Sodom fliehen,
eh’ uns das Feuer überfällt.
Wacht, Seelen auf von Sicherheit
und glaubt, es ist die letzte Zeit.

Når kommer dagenvi forlater
Egyptens harde slaveri?
Akk, la oss fly Sodomas gater,
Fra himmelens straffeild bli fri.
Vokt, sjeler, tryggheten med flid,
for dette er den siste tid!

  

4. Resitativ tenor: Auch bei dem himmlischen Verlangen

4. Resitativ tenor:

Auch bei dem himmlischen Verlangen
hält unser Leib den Geist gefangen,
es legt die Welt durch ihre Tücke
den Frommen Netz und Stricke.
Der Geist ist willig,
doch das Fleisch ist schwach:
dies presst uns aus ein jammervolles Ach!

På tross av all vår himmellengsel
er ånden vår i kroppens fengsel,
og verden full av onde renker
den fromme har i lenker.
Vår ånd er villig,
men naturen svak,
det presser ut vårt klagefulle akk!

  

5. Arie sopran: Lass’ der Spötter Zungen schmähen

5. Arie sopran:

Lass’ der Spötter Zungen schmähen,
es wird doch, und muss geschehen,
dass wir Jesum werden sehen
auf den Wölken, in den Höhen!
Welt und Himmel mag vergehen,
Christi Wort muss fest bestehen.

La så onde tunger håne,
det skal skje, og skje, det må det
at vi Jesus skal beskue
over sky på himmelens bue!
Jord og himmel skal forgå,
Kristi ord skal fast bestå.

  

6. Resitativ tenor:Jedoch! bei dem unartigen Geschlechte

6. Resitativ tenor:

Jedoch! bei dem unartigen Geschlechte
denkt Gott an seine Knechte,
dass diese böse Art
sie ferner nicht verletzet,
indem er sie in seiner Hand bewahrt,
und in ein himmlisch Eden setzet.

Men om du slektens ondskap ofte kjenner,
ser Gud til sine venner
at denne onde art
skal ikke mer dem krenke
i Herrens hender skal de bli bevart
et himmelsk Eden vil han skjenke.

  

7. Koral: Freu’ dich sehr, o meine Seele

7. Koral:

Freu dich sehr, o meine Seele,
und vergiss all’ Noth und Qual,
weil dich nun, Christus, dein Herre,
rufht aus diesem Jammerthal.
Seine Freud’ und Herrlichkeit
sollst du sehn in Ewigkeit,
mit den Engeln jubilieren,
in Ewigkeit triumphieren.

Fryd deg storlig, bange hjerte,
og forglem all nød og kval,
når deg Jesus Krist, din Herre,
kaller fra din jammerdal!
All hans fryd og herlighet
skal du se i evighet,
med hans engler jubilere
og for evig triumfere.

  

2. del (Secunda Parte)

2. del

  

8. Arie tenor: Hebt euer Haupt empor

8. Arie tenor:

Hebt euer Haupt empor
und seid getrost,
ihr Frommen,
zu eurer Seelen Flor.
Ihr sollt in Eden grünen,
Gott ewiglich zu dienen.

Løft deres hoder høyt,
vær glad og fri,
Guds fromme,
mot sjelens blomstringstid
|I Eden skal de leve,
for evig Gud å tjene.

  

9. Resitativ bass. Ach, soll nicht dieser grosse Tag

9. Resitativ bass:

Ach, soll nicht dieser grosse Tag,
der Welt Verfall und der Posaunen Schall,
der unerhörte letzte Schlag,
des Richters ausgesproch’ne Worte,
des Höllenrachens offne Pforte
in meinem Sinn viel Zweifel,
Furcht und Schrecken,
der ich ein Kind der Sünden bin, erwecken?
Jedoch, es gehet meiner Seelen
ein Freudenschein, ein Licht des Trostes auf.
Der Heiland kann sein Herze nicht verhehlen,
so vor Erbarmen bricht,
sein Gnadenarm verlässt mich nicht.
Wohlan! wohlan! so ende ich
mit Freuden meinen Lauf.

Skal ikke denne store dag
med verdens fall, og så basunens kall,
et uhørt siste støt og slag,
min store dommers strenge stemme,
den åpne helvets-port meg skremme?
For i mitt sinn
kan tvil og frykt forskrekke
at dagen meg som syndens barn skal vekke.
Allikevel vil i mitt hjerte
et gledens skinn, et trøstens lys bli tent
Min Frelser kan sitt hjerte aldri skjule,
så lenge miskunn rår,
Hans nådearm for meg består.
Javel, så ender jeg
med glede livets løp.

  

10. Arie bass: Seligster Erquickungstag

10. Arie bass:

Seligster Erquickungstag,
führe mich zu deinen Zimmern.
Schalle, knalle, letzter Schlag!
Welt und Himmel geht zu Trümmern!
Jesus führet mich zur Stille,
an den Ort, da Lust die Fülle.

Salige forløsningsdag,
før meg trygt til dine haller!
Tordne, brake, siste slag,
|dag da jord og himmel faller!
dag da jord og himmel faller!
Jesus fører meg til freden,

  

11. Koral: Nicht nach Welt, nach Himmel nicht

11. Koral:

Nicht nach Welt, nach Himmel nicht
meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünsch’ ich und sein Licht,
der mich hat mit Gott versöhnet,
der mich frei macht vom Gericht,
meinen Jesum lass’ ich nicht.

Hverken verden eller himmelen
er mitt ønske og min lengsel.
Jesus Kristus ønsker jeg,
som har meg med Gud forsonet,
gjort meg fri fra dom og fengsel,
ham forlater aldri jeg.

  
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Wednesday, September 20, 2017 01:30