Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 168: Thue Rechnung! Donnerwort!

BWV 168: Legg frem regnskap! Tordenord!

 

10. søndag i treenighetstiden

   

1. Arie bass: Thue rechnung

1. Arie bass:

Thue Rechnung! Donnerwort,

Legg frem regnskap! Tordenord,

das die Felsen selbst zerspaltet.

som får klipper til å rivne,

Wort, wovon mein Blut verkaltet!

som får blodet til å stivne!

Thue rechnung, Seele, fort!

Legg frem regnskap på Guds bord!

Ach! du musst Gott wiedergeben

Akk, du må gi Gud med rente

seine Güter, Leib und Leben!

alle goder han deg sendte!

Thue Rechnung! Donnerwort!

Legg frem regnskap! Tordenord!

   

2. Resitativ tenor: Es ist nur fremdes Gut

2. Resitativ tenor:

Es ist nur fremdes Gut,

Det er kun fremmed gods

was ich in diesem Leben habe;

som jeg i livet disponerer;

Geist, Leben, Mut und Blut

ånd og liv, mot og blod,

und Amt und Stand

og kall og stand

ist meines Gottes Gabe,

og hva meg Gud forærer,

es ist mir zum Verwalten

er gitt meg å forvalte,

und treulich damit hauszuhalten

til tro husholder han meg kalte,

von hohen Händen anvertraut!

betrodde meg sitt gods og bu!

Ach! aber Ach! mir graut,

Akk, atter akk! Med gru

wenn ich in mein Gewissen gehe

må jeg samvittigheten kjenne

und meine Rechnungen

når jeg til regnskapet

so voll defeckte sehe!

så skamfull må meg vende!

Ich habe Tag und Nacht

Jeg har jo natt og dag

die Güter, die mir Gott verliehen,

de goder Gud har latt meg låne

kalltsinnig durchgebracht!

kun brukt til mitt behag!

Wie kann ich dir,

Hvordan kan jeg

gerechter Gott, entfliehen?

få deg, Gud, til å skåne?

Ich rufe flehentlich:

Jeg roper tryglende:

ihr Berge, fallt!

Kom, fjell og fall,

ihr Hügel, decket mich

kom hauger og skjul meg

vor Gottes Zorngerichte

for Herrens store harme

und vor dem Blitz

som lik et lyn

von seinem Angesichte!

vil ramme meg, den arme!

   

3. Arie tenor: Kapital und Interessen

3. Arie tenor:

Kapital und Interessen,

Kapital og mange renter,

meine Schulden gross und klein

skyld og gjeldspost, liten, stor,

müssen einst verrechnet sein!

legges frem på Herrens bord!

Alles, was ich schuldig blieben,

Alt hva jeg har her bedrevet

ist in Gottes Buch geschrieben

er i Herrens bok blitt skrevet

als mit Stahl und Demantstein!

ned med stål og diamant!

   

4. Resitativ bass: Jedoch, erschrocknes Herz

4. Resitativ bass:

Jedoch, erschrocknes Herz,

Og dog, forskrekket sjel,

lebí und verzage nicht!

lev, mist ei motet ditt,

Tritt freudig vor Gericht!

for dommen freidig skritt!

Und überführt dich dein Gewissen,

Og vil samvittigheten true

du werdest hier verstummen müssen,

og si du må for dommen grue,

so schau den Bürgen an,

se til din kausjonist

der alle Schulden abgetan!

som har din hele skyld forvist!

Es it bezahlt und völlig abgeführt,

Det er betalt, fullstendig ryddet bort

was du, o Mensch, in Rechnung schuldig blieben;

alt hva du her i livet er blitt skyldig;

des Lammes Blut, o grosses Lieben!

for Lammets blod for skyld er gyldig!

hat deine Schuld durchstrichen

Det har ditt skyldbrev sonet

und dich mit Gott verglichen!

og deg med Gud forsonet!

Es ist bezahlt, du bist quittiert!

Det er betalt, med blod kvittert!

Indessen, weil du weisst,

Men når du vet at her

dass du Haushalter seist,

du kun forvalter er,

so sei bemüht und unvergessen,

så gjør deg flid og glem slett ikke

den Mammon klüglich anzuwenden,

å Mammon viselig anvende,

den Armen wohlzutun,

de arme gjøre vel,

so wirst du, wenn sich Zeit und Leben enden,

så vil du da når tiden er til ende

in Himmelshütten sicher ruhn!

til himlens glede komme selv.

   

5. Duett sopran, alt: Herz, zerreiss

5. Duett sopran, alt:

Herr, zerreiss des Mammons Kette!

Hjerte, spreng, spreng Mammons lenke!

Hände! streuet Gutes aus!

Hender, strø så goder ut!

Machet sanft mein Sterbebette,

Mild og rolig død meg skjenke,

bauet mir ein festes Haus,

gi meg så et hus hos Gud

das im Himmel ewig bleibet,

som i himlen trygt består

wenn der Erden Gut zerstäubet.

når alt jordisk gods forgår.

   

6. Koral: Stärk mich mit deinem Freudengeist

6. Koral:

Stärk mich mit deinem Freudengeist,

Med gledens Ånd meg styrk og led,

heil mich mit deinen Wunden,

leg meg med dine vunder,

wasch mich mit deinem Todesschweiss

rens meg med dødens bitre sved

in meiner letzen Stunden;

når siste time stunder;

und nimm mich einst, wenn dirís gefällt,

og ta meg når du finner best

in wahrem Glauben von der Welt

fra verdens strid til himlens fest

zu deinen Auserwählten!

hos deg og de utvalgte!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, October 16, 2017 10:39