Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 129: Gelobet sei der, Herr, mein Gott

BWV 129: Høylovet være Gud, min Herre

 

Treenighetssøndag

   

1. Koral: Gelobet sei der Herr, mein Gott

1. Koral:

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Licht, mein Leben,
mein Schöpfer, der mir hat
mein’ Leib und Seel gegeben,
mein Vater, der mich schützt
von Mutterleibe an,
der alle augenblick
viel Guts an mir getan.

Høylovet være Gud,
min Herre, liv og lykke,
min skaper som lot meg
med sjel og legem smykke,
min Far som vern har gitt
fra fødselstunden av,
som hvert et øyeblikk
meg sine goder gav.

   

2. Arie bass: Gelobet sei der Herr

2. Arie bass:

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Heil, mein Leben,
des Vaters liebster Sohn,
der sich für mich gegeben,
der mich erlöset hat
mit seinem teuren Blut,
der mir im Glauben schenkt
sich selbst, das höchste Gut.

Høylovet være Gud,
min Frelser, liv og Herre,
Gud Faders kjære Sønn
som soner ville være,
han som har meg forløst
med sitt, det dyre blod,
han som i troen gir
seg selv og er meg god.

   

3. Arie sopran: Gelobet sei der Herr

3. Arie sopran:

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Trost, mein Leben,
des Vaters werter Geist,
den mir der Sohn gegeben,
der mir mein Herz erquickt,
der mir gibt neue Kraft,
der mir in aller Not
Rat, Trost und Hülfe schafft.

Høylovet være Gud,
min Trøster, liv og Herre,
Gud Faders gode Ånd
som Sønnens tolk vil være,
han som gir hjertet liv,
hans trøst blir meg til del,
han som i all min nød
gir styrke til min sjel

   

4. Arie alt: Gelobet sei der Herr

4. Arie alt:

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, der ewig lebet,
den alles lobet, was
in allen Lüften schwebet;
gelobet sei der Herr,
des Name heilig heisst,
Gott Vater, Gott der Sohn
und Gott der Heilge Geist.

Høylovet være Gud,
min Gud som evig lever,
som altet priser glad
som høyt i luften svever,
høylovet være ham,
som er med hellig bånd:
Gud Fader, Gud, hans Sønn,
og Gud, den Hellig Ånd.

   

5. Koral: Dem wir das Heilig itzt

Koral:

Dem wir das Heilig itzt
mit Freuden lassen klingen
und mit der Engel Schar
das Heilig, Heilig singen,
den herzlich lobt und preist
die ganze Christenheit:
Gelobet sei mein Gott
in alle Ewigkeit!

Til Ham vårt “Hellig” nå
med jubel hos oss klinger,
og med hans englekor
vårt Hellig, Hellig synger,
av hjertet priser ham
den hele kristenhet:
Høylovet være Gud
i tid og evighet!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, October 05, 2017 07:16