Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 45: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist

BWV 45: Han har kunngjort for deg

 

9. søndag i treenighetstiden

   

Del 1 (prima parte)

Første del

   

1. Kor: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist

1. Kor:

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist,
und was der Herr von dir vordert,
nämlich, Gottes Wort halten
und Liebe üben,
und demütig sein vor deinem Gott.

”Han har kunngjort for deg, menneske, hva som er godt.
Og hva krever Herren av deg?
Bare at du gjør rett,
viser trofast kjærlighet
og vandrer ydmykt med din Gud.”

   

2. Resitativ tenor: Der Höchste lässt mich

2. Resitativ tenor:

Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen
und was ihm wohlgefällt;
er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt,
wonach mein Fuss soll sein befliessen
allzeit einher zu gehn
mit Furcht, mit Demut und mit Liebe
als Proben des Gehorsams, den ich übe,
um als ein treuer Knecht
dereinsten zu bestehn.

Den Høye åpenbarer meg sin vilje,
hva som behager ham.
Hans gode ord er meg en rettesnor,
og etter den vil jeg beflitte meg
at foten min skal gå,
med frykt og ydmyk kjærlighet
som tegn på all den troskap som jeg øver
for som en tjener tro
din prøve skal bestå.

   

3. Arie tenor: Weiss ich Gottes Rechte

3. Arie tenor:

Weiss ich Gottes Rechte,
was ist, das mir helfen kann,
wenn er mir als seinem Knechte
fordert scharfe Rechnung an?
Seele! denke dich zu retten,
auf Gehorsam folget Lohn;
Qual und Hohn
drohet deinem Ûbertreten.

Vet de hva Gud krever,
hva kan da vel hjelpe dem
når som tjenere de lever
og til regnskap stilles frem?
Sjeler, tenk da hva som redder,
lydigheten bringer lønn,
kval og stønn
rammer den som overtreder.

   

Del 2 (seconda parte)

Andre del

   

4. Arioso bass: Es werden viele

4. Arioso bass:

«Es werden viele zu mir sagen
an jenem Tage:»
Herr, Herr! haben wir nicht
in deinem Namen geweissaget,
haben wir nicht in deinem Namen
Teufel ausgetrieben?
Haben wir nicht in deinem Namen
viel Taten getan?
Denn werde ich ihnen bekennen:
ich habe euch noch nie, noch nie erkannt,
weichet alle von mir, ihr Übeltater!»

”Mange skal si til meg
på den dagen:
‘Herre, Herre!
Har vi ikke profetert ved ditt navn,
drevet ut onde ånder
ved ditt navn
og gjort mange mektige gjerninger
ved ditt navn?’
Da skal jeg si dem rett ut:
‘Jeg har aldri kjent dere.
Bort fra meg, dere som gjør urett!’”

   

5. Arie alt: Wer Gott bekennt

5. Arie alt:

Wer Gott bekennt aus wahrem Herzengrund,
den will er auch bekennen.
Denn der muss ewig brennen,
der einzig mit dem Mund
ihn Herren nennt.

Den som har Gud bekjent av hele hjertets grunn,
den vil han óg erkjenne.
Men den må evig brenne
som bare med sin munn
har Herren nevnt.

   

6. Resitativ alt: So wird denn Herz und Mund

6. Resitativ alt:

So wird denn Herz und Mund
selbst von mir Richter sein,
und Gott will mir den Lohn
nach meinem Sinn erteilen;
Trifft nun mein Wandel nicht
nach seinen Worten ein,
wer will hernach der Seelen Schaden heilen?
Was mach ich mir denn selber Hinderniss?
Des Herren Wille muss geschehen;
doch ist sein beistand auch gewiss,
dass er sein Werk durch mich
mög wohl vollendet sehen.

Så skal da hjerte, munn,
min egen dommer bli,
og Gud vil gi meg lønn
som sinnet mitt fortjener.
Men vandrer ikke jeg
på Ordets rette vei,
hvem skal vel da helbrede sjelens skade?
Og hvilke hinder gir jeg selv min sjel?
Guds gode vilje må utføres,
da vil hans bistand gjøre vel,
så Herrens verk ved meg
allikevel fullføres.

   

7. Koral: Gib, dass ich tu mit Fleiss

7. Koral:

Gib, dass ich tu mit Fleiss,
was mir zu tun gebühret,
worzu mich dein Befehl
in meinem Stande führet!
Gib, dass ichs tue bald,
zu der Zeit, da ich soll;
und wenn ichs tu, so gib,
dass es gerate wohl!

Gi at jeg gjør med flid
alt hva jeg her bør gjøre,
hvor din befaling meg
i livets kall vil føre.
Gi at jeg gjør det snart,
i tide som jeg bør,
i all min gjerning led
meg rett i det jeg gjør!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, September 18, 2017 06:24