Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 37: Wer da glaubet und getauft wird

BWV 37: Den som tror og blir døpt

 

Kristi himmelfartsdag

   

1. Kor: Wer da glaubet und getauft wird

1. Kor:

Wer da glaubet und getauft wird,
der wird selig werden.

Den som tror og blir døpt, se,
han blir evig salig.

   

2. Arie tenor: Der Glaube ist der Pfand der Liebe

2. Arie tenor:

Der Glaube ist der Pfand der Liebe,
die Jesus für die Seinen hegt.
Dírum hat er bloss aus Liebestriebe,
da er inís Lebensbuch mich schriebe,
mir dieses Kleinod beigelegt.

Et kjærlighetens pant er troen
som Jesus gir til sines hegn.
Hans store kjærlighet har drevet
at han i livets bok har skrevet
mitt navn og gitt meg dette tegn.

   

3. Koral: Herr Gott Vater, mein starker Held

3. Koral:

Herr Gott Vater, mein starker Held,
du hast mich ewig vor der Welt
in deinem Sohn geliebet.
Dein Sohn hat mich sich selbst vertraut,
er ist mein Schatz, ich bin seiní Braut,
sehr hoch in ihm erfreuet.
Eya, eya,
himmlisch Leben
wird ergeben
mir dort oben,
ewig soll mein Herz ihn loben.

Min store Gud og gode Far,
fra evig tid før verden var,
i Sønnen har meg elsket.
Din Sønn har gitt meg herlig bud,
han er min skatt, jeg er hans brud,
han er min sol og glede.
Eia, eia,
himmelsk glede
ligger rede
for meg hjemme,
evig priser ham min stemme.

   

4. Resitativ bass: Ihr Sterblichen, verlanget

4. Resitativ bass

Ihr Sterblichen, verlanget ihr mit mir
das Antlitz Gottes anzuschauen?
so dürft ihr nicht auf gute Werke bauen;
denn ob sich wohl ein Christ
muss in den guten Werken üben,
weil es der ernste Wille Gottes ist,
so macht der Glaube doch allein,
dass wir vor Gott gerecht und selig sein.

Du menneske, begjærer du med meg
Guds kjære ansikt engang skue
så kan du ei med gode dyder true;
for om en kristen vel
må øve kristne dyder selv
fordi det Herrens gode vilje er,
så er det troen som formår
at du for Gud i rettferd salig står.

   

5. Arie bass: Der Glaube schafft der Seele Flügel

5. Arie bass:

Der Glaube schafft der Seele Flügel,
dass sie sich in den Himmel schwingt.
Die Taufe ist das Gnadensiegel,
das uns den Segen Gottes bringt;
und daher heisst ein selíger Christ,
wer glaubet und getaufet ist.

Vår tro kan skaffe sjelen vinger,
den svinger seg i himlen inn.
Vår dåp er Herrens nådebringer,
som gir hans signing i vårt sinn.
Den kristen har et salig håp
i troen og en hellig dåp.

   

6. Koral: Den Glauben mir verleihe

6. Koral:

Den Glauben mir verleihe
an deinín Sohn, Jesum Christ;
meiní Sündí mir auch verzeihe
allhier, zu dieser Frist.
Du wirst mirís nicht versagen,
was du verheissen hast,
dass er meiní Sündí tuí tragen
und lösí mich von der Last.

La troen min få trøste
seg til vår Herre Krist,
tilgivelse få høste
av samme grunn for visst.
Du vil meg tro forære
hva du har lovet fast,
at han min synd vil bære
og fri meg fra dens last.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, September 18, 2017 06:24