Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 29: Wir danken dir, Gott

BWV 29: Vi takker deg, Gud, vi priser deg

 

Innvielse av nytt byråd

   

1. Sinfonia

1. Sinfonia

   

2. Kor: Wir danken dir, Gott, wir danken dir

2. Kor:

Wir danken dir, Gott, wir danken dir,
und verkündigen deine Wunder.

Vi takker deg Gud, vi priser deg,

og forkynner dine under.

   

3. Arie tenor: Halleluja, Stärk und Macht

3. Arie tenor:

Halleluja, Stärk und Macht
sei des Allerhöchsten Namen!
Zion ist noch seine Stadt,
da er seine Wohnung hat,
da er noch bei unserm Samen
an der Väter Bund gedacht.

Halleluja, styrke og makt
til vår store Gud og Herre!
Sion er hans egen by,
bolig med et hellig ry,
der han for vår slekt vil være
vokter for en evig pakt.

   

4. Resitativ bass: Gottlob! es geht uns wohl

4. Resitativ bass:

Gottlob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
sein Schutz, sein Trost, sein Licht
beschirmt die Stadt und die Paläste,
sein Flügel hält die Mauern feste.
Er lässt uns allerorten segnen,
der Treue, die den Frieden küsst,
musst für und für Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
dem Gott so nah und gnädig ist!

Takk Gud, det går oss vel!
Vår Gud er enn vår tillit tro,
hans vern, hans trøst gir ro.
Han skjermer byens slott og hytter,
hans vinger murene beskytter.
Han signer oss på alle steder,
hvor fred og troskap veksler kyss,
har alltid rett og rettferd sine reder.
Hvor finnes vel et folk som vårt
som Gud så nær og nådig er!

   

5. Arie sopran: Gedenk an uns

5. Arie sopran:

Gedenk an uns, mit deiner Liebe,
sleuss uns in dein Erbarmen ein!
Segne, die so uns regieren,
die uns leiten, schützen, führen,
segne, die gehorsam sein.

Gud, tenk på oss med kjærlig varme,
omslutt oss med barmhjertighet!
Signe dem som oss regjerer,
dem som leder, verner, fører,
dem som bor i lydighet.

   

6. Resitativ alt: Vergiss es ferner nicht

6. Resitativ alt:

Vergiss es ferner nicht,
mit deiner Hand
uns Gutes zu erweisen;
so soll dich unsre Stadt und unser Land,
das deiner Ehre voll,
mit Opfern und mit Danken preisen,
und alles Volk soll sagen: Amen!

Glem heller ei med
god og gavmild hand
din godhet å bevise,
så skal vår kjære by og ganske land
din makt og ære rett
med offer og med lovsang prise
og hele folket synger: Amen!

   

7. Arie alt: Halleluja, Stärk und Macht

7. Arie alt:

Halleluja, Stärk und Macht
sei des Allerhöchsten Namen!

Halleluja, styrke og makt
til vår store Gud og Herre!

   

8. Koral: Sei Lob und Preis mit Ehren

8. Koral:

Sei Lob und Preis mit Ehren,
Gott Vater, Sohn, heiligem Geist!
Der wollí in uns vermehren,
was er uns aus Gnaden verheisst,
dass wir ihm fest vertrauen,
gänzlich verlassín auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
dass unsír Herz. Mut und Sinn
ihm tröstlich sollín anhangen,
drauf singen wir zur Stund,
Amen, wir werdenís erlangen,
glaubín wir aus Herzensgrund.

Gi lov og pris og ære
til Fader, Sønn og Hellig Ånd,
som stadig vil forære
oss gaver med en nådig hånd,
så vi hos ham er trygge,
kan stole fast på ham,
av hjertet på ham bygge,
tross all vår synd og skam,
få trøst i sorg og lede,
så synger vi hver stund,
Amen, han vil oss glede,
tror vi av hjertets grunn.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, September 17, 2017 02:49