Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 122: Das neugeboríne Kindelein

BWV 122: Det nylig fødte barn på jord

 

Romjulssøndag

   

1. Kor (koral): Das neugeboríne Kindelein

1. Kor (koral):

Das neugeboríne Kindelein,
das herzeliebe Jesulein
bringt abermal ein neues Jahr
der auserwählten Christenschar.

Det nylig fødte barn på jord,
vårt kjære Jesubarn, vår bror,
påny gir oss et godt nytt år,
for kristenfolket gode kår.

   

2. Arie bass: O Menschen, die ihr täglich sündigt

2. Arie bass:

O Menschen, die ihr täglich sündigt,
ihr sollt der Engel freudig sein.
Ihr jubilierendes Geschrei,
dass Gott mit euch versöhnet sei,
hat euch den süssen Trost verkündigt.

O menneske, du som daglig synder,
deg bringer engler frydesang.
De nå sin jubel roper ut
at du har en forsonet Gud
og deg en evig trøst forkynner.

   

3. Resitativ sopran: Die Engel, welche sich zuvor

3. Resitativ sopran:

Die Engel,
welche sich zuvor vor euch
als vor Verfluchten scheuen,
erfüllen nun die Luft im höhern Chor,
um über euer Heil
sich zu erfreuen.
Gott, so euch aus dem Paradies,
aus englischer Gemeinschaft stiess,
lässt euch nun wiederum auf Erden
durch seine Gegenwart
vollkommen selig werden:
So danket nun mit vollem Munde
vor die gewünschte Zeit im neuen Bunde.

Guds engler
som på forhånd fryktet deg
som en forbannet synder,
de synger høyt i sky og fryder seg
når de Guds frelse
glade deg forkynner.
Gud, som fra paradis engang
fra englers fellesskap deg tvang,
han lar deg nå i nåde atter,
ved selv å komme nær,
få del i sine skatter.
Så bring da ham av hjertet takken
for denne nye tid, den nye pakten.

   

4. Trio (S A T): Ist Gott versöhnt

4. Trio (S A T):

Ist Gott versöhnt und unser Freund,
o wohl uns, die wir an ihn glauben,
was kann uns tun der arge Feind?
Sein Grimm kann unsern Trost nicht rauben;
trotz Teufel und der Höllen Pfort,
ihr Wüten wird sie wenig nützen,
das Jesulein ist unser Hort.
Gott ist mit uns und will uns schützen.

Er Gud forsont og blitt vår venn,
å lykke stor for oss som tro vil øve!
Hva kan vel fienden skade enn?
Han kan ei trøsten fra oss røve;
tross mørkets makt og Satans vold,
hans raseri vil lite nytte,
for barnet Jesus er vårt skjold,
Gud selv er med og vil beskytte.

   

5. Resitativ bass: Dies ist ein Tag

5. Resitativ bass:

Die ist ein Tag, den selbst der Herr gemacht,
der seinen Sohn in diese Welt gebracht.
O selge Zeit die nun erfüllt!
O gläubigs Warten, das nunmehr gestillt!
O Glaube, der sein Ende sieht!
O Liebe, die Gott zu sich zieht!
O Freudigkeit,
so durch die Trübsal dringt!
Und Gott der Lippen Opfer bringt,

Å for en dag hvor Herrens skapermakt
sin egen Sønn ned til vår jord har brakt!
Å salige tid som inn har brutt!
Å ventetid lang som nå har tatt slutt!
Å troskap som nå munner ut!
Å kjærlighet som møter sin Gud!
Å glede stor
som gjennom trengsel gror,
og priser Gud i lovsangskor!

   

6. Koral: Es bringt das rechte Jubeljahr

6. Koral:

Es bringt das rechte Jubeljahr,
was trauren wir denn immerdar?
Frisch auf! Itzt ist es Singenzeit,
das Jesulein wendt alles Leid.

Han bringer oss et jubelår,
opp alle som i sorgen går,
vær glad, nå er det lovsangstid,
med Jesus ender all vår strid.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 00:39