Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 99
Was Gott tut, das ist wohlgetan [II]
Catalan Translation
Cantata BWV 99 - Tot el què Déu fa està ben fet

Celebració: Diumenge 15è després de la Trinitat

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno col Soprano, Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Es bleibt gerecht sein Wille;
Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
Der in der Not
Mich wohl weiß zu erhalten;
Drum lass ich ihn nur walten.

 

Tot el què Déu fa, està ben fet,
El seu voler perdura a bon dret;
Sigui quin sigui el meu destí,
Jo sempre amb ell vull seguir,
Ell és el meu Déu,
Que en el fatic meu
M’ajuda, em vetlla i don descans;
Així doncs, ho deixo a les seves mans.

       

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Sein Wort der Wahrheit stehet fest
Und wird mich nicht betrügen,
Weil es die Gläubigen nicht fallen noch verderben lässt.
Ja, weil es mich den Weg zum Leben führet,
So fasst mein Herze sich und lässet sich begnügen
An Gottes Vatertreu und Huld
Und hat Geduld,
Wenn mich ein Unfall rühret.
Gott kann mit seinen Allmachtshänden
Mein Unglück wenden.

 

La seva paraula en la veritat s’aferma
I no em pot enganyar,
Puix els que hi creuen
No defalleixen ni es poden perdre,
Sí; perquè em fa seguir el camí de la vida,
El meu cor acontenta i asserena
Amb divina confiança i paternal tendresa
I em fa ser pacient,
Quan l’adversitat m’assetja.
Déu, amb la seva mà omnipotent
Esbargirà tots els meus sofriments.

       

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso, Continuo

   
 

Erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele,
Wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt!
Gott ist dein weiser Arzt und Wundermann,
So dir kein tödlich Gift einschenken kann,
Obgleich die Süßigkeit verborgen steckt.

 

No tremolis, doncs, ànima descoratjada,
Si el calze de la creu és tan amargant!
Déu per tu és un metge savi i miraculós,
Que mai et donaria una metzina mortal,
Mal que se’t mostri amb encoberta dolçor.

       

4

Recitativo A

4

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

   
 

Nun, der von Ewigkeit geschloss'ne Bund
Bleibt meines Glaubens Grund.
Er spricht mit Zuversicht
Im Tod und Leben:
Gott ist mein Licht,
Ihm will ich mich ergeben.
Und haben alle Tage
Gleich ihre eigne Plage,
Doch auf das überstandne Leid,
Wenn man genug geweinet,
Kommt endlich die Errettungszeit,
Da Gottes treuer Sinn erscheinet.

 

Ara, l’aliança segellada per l’Eternitat
És el fonament de la meva fe.
Ella parla de l’esperança
En la vida i en la mort:
Déu és la meva llum,
Jo vull descarregar-li el cor.
Malgrat que cada dia
Em porti nous sofriments,
Però un cop vençuts els dolors,
Després d’haver plorat a bastament,
Vindrà, per fi, el dia de la redempció,
En què la fidelitat de Déu serà esplendent.

       

5

Aria (Duetto) S A

5

Ària - Duet [Soprano, Contralt]

 

Flauto traverso, Oboe d'amore, Continuo

   
 

Wenn des Kreuzes Bitterkeiten
Mit des Fleisches Schwachheit streiten,
Ist es dennoch wohlgetan.
Wer das Kreuz durch falschen Wahn
Sich vor unerträglich schätzet,
Wird auch künftig nicht ergötzet.

 

Quan el dol amargós de la creu
Es debat amb la flaquesa de la carn,
Això està bé de debò.
Mes qui, amb frenètica banalitat
Veu la creu com un suplici enutjós,
No haurà delectança en l’Eternitat.

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Flauto traverso in octava e Oboe d'amore e Corno e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Dabei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten;
Drum lass ich ihn nur walten.

 

Tot el què Déu fa, està ben fet,
És per això que en ell romanc,
Tal volta faci un camí rost
Amb penes, infortuni i mort,
Però, sé que Déu
M’acollirà a prop seu
Amb clemència i amor paternal;
Així doncs, ho deixo a les seves mans.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009)

Cantata BWV 99: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
Was Gott tut, das ist wohlgetan

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýMarch 31, 2009 ý22:31:55