Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 96: Herr Christ, der ein’ge Gottessohn

BWV 96: O Krist, Guds Sønn enbårne

 

19. søndag i treenighetstiden

   

1. Kor: Herr Christ, der ein’ge Gottessohn

1. Kor:

Herr Christ, der ein’ge Gottessohn,
Vaters in Ewigkeit,
aus seinem Herzen entsprossen,
gleichwie geschrieben steht.
Er ist der Morgensterne,
sein’ Glanz streckt er so ferne
vor andern Sternen klar.

O Krist, Guds Sønn enbårne
fra evighetens år,
du, Faderens utkårne,
slik som det skrevet står.
Han er den morgenstjerne,
hans glans når til det fjerne,
og alle overgår.

   

2. Resitativ alt: O Wunderkraft der Liebe

2. Resitativ alt:

O Wunderkraft der Liebe,
wenn Gott an sein Geschöpfe denket,
wenn sich die Herrlichkeit
im letzten Teil der Zeit
zur Ende senket!
O unbegreifliche, geheime Macht!
Es trägt ein auserwählter Leib
den grossen Gottessohn.
den David schon im Geist
als seinen Herrn verehrte,
da dies gebenedeite Weib
in unverletzter Keuschheit bliebe.
O reiche Segenskraft!,
so sich auf uns ergossen
da er den Himmel auf,
die Hölle zugeschlossen.

O kjærlighetens under,
da Gud slik på sin skapning tenker
at han sin herlighet
da tidens fylde kom,
til jorden senker!
O ubegripelige, skjulte makt!
Her bærer utvalgt kjøtt og blod
den store Gudesønn,
som David i sin bønn
alt som sin Herre æret,
da en velsignet jomfru skjønn
Guds Sønn i ubrutt kyskhet fødte.
O rike signings kraft
som her til oss er skjenket,
han åpnet himmerik,
og helvetet ble lenket.

   

3. Arie tenor: Ach, siehe die Seele

3. Arie tenor:

Ach, siehe die Seele mit Seilen der Liebe,
o Jesu, ach zeige dich kräftig in ihr!
Erleuchte sie,
dass sie dich gläubig erkenne,
gib, dass sie mit heiligen
Flammen entbrenne,
ach würke ein gläubiges Dürsten nach dir!

Se nådig til sjelen med kjærlige øyne,
o Jesus, la kraften din vises i meg!
Opplys den, så
den i tro kan deg kjenne,
gi at den med hellige
flammer kan brenne,
akk skap du en tillitsfull tørst etter deg!

   

4. Resitativ sopran: Ach, führe mich, o Gott

4. Resitativ sopran:

Ach, führe mich, o Gott, zum rechten Wege,
mich, der ich unerleuchtet bin,
der ich nach meines Fleisches Sinn
so oft zu irren pflege;
Jedoch gehst du nur mir zur Seiten,
willst du mich nur mit deinen Augen leiten,
so gehet meine Bahn
gewiss zum Himmel an.

Akk, før du meg, o Gud, på rette veier,
jeg, som formørket er og blind,
og med mitt kjødelige sinn
fra rette veien dreier.
Dog, Herre, om du går ved min side,
og leder med dine øyne blide,
så ender visst min vei
i himmelen hos deg.

   

5. Arie bass: Bald zur Rechten, bald zur Linken

5. Arie bass:

Bald zur Rechten, bald zur Linken
lenkt sich mein verirrter Schritt.
Gehe doch, mein Heiland, mit,
lass mich in Gefahr nicht sinken,
lass mich ja dein weises Führen
bis zur Himmelspforte spüren!

Snart til høyre, snart til venstre
vingler jeg på livets vei.
Gå, min Frelser, du med meg,
vern meg du i all slags fare,
la ditt vise råd meg lede
hjem til himmerikes glede!

   

6. Koral: Ertöt uns durch dein Güte

6. Koral:

Ertöt uns durch dein Güte,
erweck uns durch dein Gnad;
den alten Menschen kränke,
dass er neu leben hab
wohl hier auf dieser Erden,
den Sinn und all Begierden
und G’danken hab’n zu dir.

Din godhet lar oss døde,
din nåde vekker opp;
legg gamle Adam øde,
så spirer livets knopp.
La meg i verden, Herre,
kun deg og ditt begjære,
så går min takk til deg.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 22, 2017 11:37