Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 83
Erfreute Zeit im neuen Bunde
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 83 - Temps joiós de la Nova Aliança

Celebració: La Purificació de Maria (La Candelera)

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Aria A

1

Ària [Contralt]

 

Corno I/II, Oboe I/II, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Erfreute Zeit im neuen Bunde,
Da unser Glaube Jesum hält.
Wie freudig wird zur letzten Stunde
Die Ruhestatt, das Grab bestellt!

 

Temps joiós de la nova Aliança
En què nostra fe, amb Jesús ens sosté:
Al darrer moment, amb quina alegrança,
Tindrem prest un lloc de repòs al carner!

       

2

Intonazione e Recitativo B

2

Ària i Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola all' unisono, Continuo

   
 

Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren,
wie du gesaget hast.

 

Ara, Senyor, deixeu anar vostre servent en pau,
segons la vostra paraula.

 

Was uns als Menschen schrecklich scheint,
Ist uns ein Eingang zu dem Leben.
Es ist der Tod
Ein Ende dieser Zeit und Not,
Ein Pfand, so uns der Herr gegeben
Zum Zeichen, dass er's herzlich meint
Und uns will nach vollbrachtem Ringen
Zum Frieden bringen.
Und weil der Heiland nun
Der Augen Trost, des Herzens Labsal ist,
Was Wunder, dass ein Herz des Todes Furcht vergisst!
Es kann den erfreuten Ausspruch tun:

 

El que per nosaltres, els homes, ens sembla terrible,
És la nostra entrada a la Vida.
Això és, la mort;
La fi d’aquest temps de torbació,
Una fermança que el senyor ens ha donat,
Com a signe del seu voler amorós,
Per portar-nos a la pau
Un cop enllestit el darrer combat.
I mentrestant, el Senyor,
És consol pels nostres ulls, bàlsam pels nostres cors.
No és un miracle, que meu cor,
Per la mort, ja no tingui reguard?
I que amb gaubança ho pugui manifestar:

 

Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast für allen Völkern.

 

Perquè els meus ulls han vist la seva Salvació,
que has disposat davant la faç de tots els pobles.

       

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Eile, Herz, voll Freudigkeit
Vor den Gnadenstuhl zu treten
Du sollst deinen Trost empfangen
Und Barmherzigkeit erlangen,
Ja, bei kummervoller Zeit,
Stark am Geiste, kräftig beten.

 

Corre, cor, sadolla’t de joia
Ves i entra al Tron del perdó!
Del consol, hauràs l’abraçada,
La mercè de la compassió,
Sí, quan en els moments d’ànsia
Resis amb l’esperit ferm i animós.

       

4

Recitativo A

4

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

   
 

Ja, merkt dein Glaube noch viel Finsternis,
Dein Heiland kann der Zweifel Schatten trennen;
Ja, wenn des Grabes Nacht
Die letzte Stunde schrecklich macht,
So wirst du doch gewiss
Sein helles Licht im Tode selbst erkennen.

 

Sí, tot i que la teva fe encare veu molta foscor,
El teu Salvador pot esboirar
Les ombres de la vacil·lació;
Sí, quan la negra nit del son etern
Faci espantós aquell darrer moment,
Sentiràs venir de debò,
De bracet amb la mort,
La seva llum resplendent.

       

5

Choral

5

Coral [S, C, T, B]

 

Corno I e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Es ist das Heil und selig Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehre, Freud und Wonne.

 

Aquesta és la benaurada llum salvadora
De tots els gentils,
Per a il·luminar a aquells que t’ignoren
I donar-los delit.
Ell és pel teu poble, Israel,
Glòria, honor, alegria i plaer.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009)

Cantata BWV 83: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Texts:
Das Nunc dimittis | Mit Fried und Freud

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýMarch 26, 2009 ý11:03:27