Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 148: Bringet dem Herrn Ehre seines Namens

BWV 148: Gi Herren den ære hans navn skal ha

 

18. søndag i treenighetstiden

   

1. Kor: Bringet dem Herrn

1. Kor:

Bringet dem Herrn Ehre seines Namens,
betet an den Herrn im heiligen Schmuck.

Gi Herren den ære hans navn skal ha,
be, ja be til Ham i hellig skrud.

   

2. Arie tenor: Ich eile

2. Arie tenor: Jeg haster med øret

Ich eile, die Lehren
des Lebens zu hören,
und suche mit Freuden das heilige Haus.
Wie rufen so schöne
das frohe Getöne
zum Lobe des Höchsten die Seligen aus!

Jeg haster med øret
for Ordet å høre
og søker med jubel det hellige hus.
Her høres det klanger
av jublende sanger,
den Høyeste prises av tonenes brus.

   

3. Resitativ alt: So, wie der Hirsch

3. Resitativ alt: Så som en hjort

So, wie der Hirsch nach frischen Wasser schreit,
so schrei ich, Gott, zu dir.
Denn alle meine Ruh
ist niemand ausser du.
Wie heilig und wie teuer
ist, Höchster, deine Sabbatsfeier!
Da preis ich deine Macht
in der Gemeine der Gerechten.
O! wenn die Kinder dieser Nacht
die Lieblichkeit bedächten!
Denn Gott wohnt selbst in mir.

Så som en hjort vil skrike etter vann,
så skriker jeg til deg.
Min fred og ro har jeg,
o Herre, kun i deg.
Hvor hellig og hvor kjær
o Herre, din sabbat er!
Da priser jeg din makt
|i de rettferdiges forsamling.
Å, kunne mørkets barn gi akt,
dens herlighet betenke!
Da bor Gud selv i meg.

   

4. Arie alt: Mund und Herze

4. Arie alt: Munn og hjerte

Mund und Herze steht dir offen,
Höchster, senke dich hinein!
Ich in dich, und du in mich;
Glaube, Liebe, Dulden, Hoffen
soll mein Ruhebette sein.

Munn og hjerte står deg åpen,
Herre, kom og senk deg inn!
Jeg i deg og du i meg;
Tro og lengsel, håp ved dåpen
gir meg fred i sjel og sinn.

   

5. Resitativ tenor: Bleib auch, mein Gott

5. Resitativ tenor:

Bleib auch, mein Gott, in mir
und gib mir deinen Geist,
der mich nach deinem Wort regiere,
dass ich so einen Wandel führe,
der dir gefällig heisst,
damit ich nach der Zeit
in deiner Herrlichkeit,
mein lieber Gott, mit dir

den grossen Sabbat möge halten!

Bli òg, min Gud, i meg,
gi meg din Ånd i dag,
så etter Ordet jeg kan gjøre
og en rettferdig vandel føre
som er til ditt behag.
La meg i evighet
i himlens herlighet,
min kjære Gud, med deg
den store sabbat engang holde.

   

6. Koral: Amen zu aller Stund

6. Koral:

Amen zu aller Stund
sprech ich aus Herzensgrund;
du wollest uns tun leiten,
Herr Christ, zu allen Zeiten,
auf dass wir deinen Namen
ewiglich preisen. Amen.

Amen hver tid og stund,
fra dypest hjertegrunn!
Du vil oss nådig lede,
O Krist, hver stund her nede,
så vi ditt navn kan sammen
for evig prise. Amen.

 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, October 15, 2017 14:19