Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 132
Ádvent 4. vasárnapjára

 

Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

Készítsétek az utat, készítsétek az ösvényt!

1. Ária
(szoprán)

Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!
Bereitet die Wege
Und machet die Stege
Im Glauben und Leben
Dem Höchsten ganz eben,
Messias kömmt an!

Készítsétek az utat, készítsétek az ösvényt!
Készítsétek az utat,
tegyétek a hit és az élet
vándorútját
a Magasságos előtt egyenessé,
mert érkezik a Messiás!

2. Recitativo
(tenor)

Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen,
So müssen Herz und Mund den Heiland frei bekennen.
Ja, Mensch, dein ganzes Leben
Muss von dem Glauben Zeugnis geben!
Soll Christi Wort und Lehre
Auch durch dein Blut versiegelt sein,
So gib dich willig drein!
Denn dieses ist der Christen Kron und Ehre.
Indes, mein Herz, bereite
Noch heute
Dem Herrn die Glaubensbahn
Und räume weg die Hügel und die Höhen,
Die ihm entgegen stehen!
Wälz ab die schweren Sündensteine,
Nimm deinen Heiland an,
Dass er mit dir im Glauben sich vereine!

Ha magad Isten gyermekének és Krisztus testvérének nevezed,
úgy szíved és szád bátran vallja meg Megváltódat!
Igen, ó ember, egész életed
tanúskodjon hitedről!
És ha véreddel kell pecsétet tenni
Krisztus szavára és tanítására
úgy önként adjad azt!
Mert ez a keresztyének koronája és dicsősége.
Ezért, szívem, készítsed
még ma
az Úrnak a hit útját,
és ami ellenáll neki, a hegyeket és halmokat hordjad el!
A bűn nehéz köveit hengerítsd el,
fogadd be Megváltódat,
hogy hitben veled egyesüljön!

3. Ária
(basszus)

Wer bist du? Frage dein Gewissen,
Da wirst du sonder Heuchelei,
Ob du, o Mensch, falsch oder treu,
Dein rechtes Urteil hören müssen.
Wer bist du? Frage das Gesetze,
Das wird dir sagen, wer du bist,
Ein Kind des Zorns in Satans Netze,
Ein falsch und heuchlerischer Christ.

Ki vagy te? Kérdezd lelkiismereted,
attól képmutatás nélkül
meghallod a jogos ítéletet,
hogy te, ember, igaz, vagy hamis vagy.
Ki vagy te? Kérdezd a törvényt
az megmondja neked, ki vagy.
A harag gyermeke a Sátán hálójában,
képmutató és hamis keresztyén.

4. Recitativo
(alt)

Ich will, mein Gott, dir frei heraus bekennen,
Ich habe dich bisher nicht recht bekannt.
Ob Mund und Lippen gleich dich Herrn und Vater nennen,
Hat sich mein Herz doch von dir abgewandt.
Ich habe dich verleugnet mit dem Leben!
Wie kannst du mir ein gutes Zeugnis geben?
Als, Jesu, mich dein Geist und Wasserbad
Gereiniget von meiner Missetat,
Hab ich dir zwar stets feste Treu versprochen;
Ach! aber ach! der Taufbund ist gebrochen.
Die Untreu reuet mich!
Ach Gott, erbarme dich,
Ach hilf, dass ich mit unverwandter Treue
Den Gnadenbund im Glauben stets erneue!

Istenem, önként megvallom Neked,
hogy nem tanúskodtam Rólad helyesen.
Bár ajkam és nyelvem Téged Úrnak és Atyának nevez,
szívem mégis elfordult Tőled.
Megtagadtalak életmódommal!
Hogyan is adhatnál rólam jó tanúbizonyságot?
Amikor Jézus, Lelked és a keresztvíz által
bűnömtől megtisztítottál,
néked kitartó hűséget ígértem.
Ó, jaj, de a keresztségkor kötött szövetséget megszegtem,
és bánkódom hűtlenségem miatt
Ó Istenem, irgalmazz!
Kérlek, segíts, hogy állhatatos hűséggel
megújítsam a kegyelmi szövetséget hitben.

5. Ária
(alt)

Christi Glieder, ach bedenket,
Was der Heiland euch geschenket
Durch der Taufe reines Bad!
Bei der Blut- und Wasserquelle
Werden eure Kleider helle,
Die befleckt von Missetat.
Christus gab zum neuen Kleide
Roten Purpur, weiße Seide,
Diese sind der Christen Staat.

Krisztus tagjai, gondoljátok meg,
hogy a Megváltó mit is ajándékozott nektek
a keresztség megtisztító fürdőjében!
Vérének és a víznek forrásánál
ruhátok hófehér lesz
mit a bűn beszennyezett.
Az új ruhához Krisztus szerezte
a vörös bíbort, és a fehér selymet,
a keresztyén díszét ez adja.

6. Korál

Ertöt uns durch deine Güte;
Erweck uns durch deine Gnad;
Den alten Menschen kränke,
Dass der neu' leben mag
Wohl hie auf dieser Erden,
Den Sinn und Begehrden
Und G'danken habn zu dir.

Jóvoltodért te ölj meg,
s támassz föl kegyesen,
az óembert te rontsd meg,
hogy az új élhessen!
Boldogan itt a földön
És mennyben majd örökkön
Rólad elmélkedjünk!
(810. ének a GyLK-ben)

     
   

Gerőfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, October 05, 2017 07:17