Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 132: Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

BWV 132: Bered for ham veien, gjør stien hans jevn!

 

4. søndag i advent

   

1. Arie sopran: Bereitet die Wege

1. Arie sopran:

Bereitet die Wege,
bereitet die Bahn!
Bereitet die Wege
und machet die Stege
im Glauben und Leben
dem Höchsten ganz eben,
Messias kömmt an!

Bered for ham veien,
gjør stien hans jevn!
Bered for ham veien
og gjør hele tiden
i tro etter evne
hans stier så jevne,
Messias er her!

   

2. Resitativ tenor: Willst du dich Gottes Kind

2. Resitativ tenor:

Willst du dich Gottes Kind
und Christi Bruder nennen,
so müssen Herz und Mund
den Heiland frei bekennen.
Ja, Mensch,dein ganzes Leben
muss von dem Glauben Zeugnis geben!
Soll Christi Wort und Lehre
auch durch dein Blut versiegelt sein,
so gieb dich willig drein!
Denn dieses ist der Christen Kron’ und Ehre!
Indess, mein Herz, bereite noch heute
dem Herrn die Glaubensbahn
und räume weg die Hügel und die Höhen,
die ihm entgegen stehen!
Wälz ab die schweren Sündensteine,
nimm deinen Heiland an,
dass er mit dir im Glauben sich vereine!

Om du deg et Guds barn
og Kristi bror vil kalle,
så må du Frelseren
bekjenne fremfor alle.
Ja, bror, ditt hele liv
til vitnesbyrd om troen gi
Skal Kristi ord og lære
besegles gjennom blodet enn,
så gi det villig hen!
For dette er en kristens krans og ære!
Til da, min sjel, bered, i tide
en troens vei for ham,
jevn ut hver haug og høyde i ditt indre
som Frelseren kan hindre!
Velt av de tunge syndens stener,
ta Frelseren i mot,
så han med deg i troen seg forener!

   

3. Arie bass: Wer bist du

3. Arie bass:

Wer bist du? Frage dein Gewissen,
da wirst du sonder Heuchelei,
ob du, o Mensch, falsch oder treu,
dein rechtes Urteil hören müssen.
Wer bist du? Frage das Gesetze,
das wird dir sagen, wer du bist:
Ein Kind des Zorns in Satans Netze,
ein falsch und heuchlerischer Christ.

Hvem er du? spør samvittigheten,
da blir du uten hykleri,
om du, min venn, falsk eller tro,
ditt rette domsord vil få høre.
Hvem er du? spør deg lovens budord,
som selv vil si deg hvem du er:
et vredens barn i Satans snøre,
en hykler under falskhets skjær.

   

4. Resitativ alt: Ich will, mein Gott

4. Resitativ alt:

Ich will, mein Gott,
dir frei heraus bekennen,
ich habe dich bisher nicht recht bekannt.
Ob Mund und Lippen gleich
dich Herrn und Vater nennen,
hat sich mein Herz doch
von dir abgewandt.
Ich habe dich verleugnet mit dem Leben!
Wie kannst du mir ein gutes Zeugnis geben?
Als, Jesu, mich dein Geist und Wasser-Bad
gereiniget von
meiner Missetat,
hab ich dir zwar stets feste Treu versprochen;
Ach! Aber ach!
der Taufbund ist gebrochen.
Die Untreu’ reuet mich!
Ach Gott, erbarme dich,
ach hilf, dass ich mit unverwandter Treue
den Gnadenbund im Glauben stets erneue!

Jeg vil, min Gud,
fra nå av fritt bekjenne,
jeg har til nå rett aldri deg bekjent.
Om munn og lepper vil
til deg som Herre vende,
så har mitt hjerte
nok fra deg vært vendt.
Jeg har fornektet deg i liv og handel,
får neppe god attest for all min vandel.
Da, Jesus Krist, din Ånd og dåpens bad
har renset meg fra
synd og gjort meg glad,
har jeg deg troskap lovt til livets slutt.
Akk, men akk,
min dåpspakt har jeg brutt.
Min brøde angrer jeg,
akk Gud, forbarme deg,
og hjelp, så jeg for alltid gjør mitt beste
for nådens pakt i troen å befeste.

   

5. Arie alt: Christi Glieder, ach bedenket

5. Arie alt:

Christi Glieder, ach bedenket,
was der Heiland euch geschenket
durch der Taufe reines Bad!
Bei der Blut- und Wasserquelle
werden eure Kleider helle,
die befleckt von Missetat.
Christus gab zum neuen Kleide
roten Purpur, weisse Seide,
diese sind der Christen Staat.

Kristi lemmer bør betenke
hva vår Frelser vil oss skjenke
gjennom dåpens rene bad!
For ved blod og vann som kilde
får vi klær så rene, gilde,
som av synd var skitnet ad.
Kristus gav oss klær, men hvilke?
Av rød purpur, av hvit silke,
stas som gjør en kristen glad.

   

6. Koral: Ertöt uns durch dein Güte

6. Koral:

Ertöt uns durch dein Güte,
erweck uns durch dein Gnad;
den alten Menschen kränke,
dass der neu’ leben mag
wohl hie auf dieser Erden,
den Sinn und all Begehrden
und G’danken hab’n zu dir.

Gud, drep oss ved din godhet
og vekk oss opp på ny,
den gamle Adam drukne,
hjelp oss å synden fly.
Det nye liv la leve
så vi vårt sinn kan heve
i takk og pris mot deg.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, October 05, 2017 07:17