Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 120: Gott, man lobet dich in der Stille

BWV 120: Gud, man lover deg i det stille

 

Innvielse av nytt byråd

   

1. Arie alt: Gott, man lobet dich

1. Arie alt:

Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion,
und dir bezahlet man Gelübde.

Gud, man lover deg i det stille på Sion,
og deg innfrir man sine løfter.

   

2. Kor: Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen

2. Kor:

Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen,
steiget bis zum Himmel ‘nauf!
Lobet Gott im Heiligtum
und erhebet seinen Ruhm,
seine Güte,
sein erbarmendes Gemüte
hört zu keinen Zeiten auf.

Juble, dere glade stemmer,
stig med fryd til himlen opp!
Lov Gud i hans helligdom,
og opphøy hans ære som
med sin nåde
i barmhjertighet vil råde
i all tid og evighet.

   

3. Resitativ bass: Auf, du geliebte Lindenstadt

3. Resitativ bass:

Auf, du geliebte Lindenstadt,
komm, falle vor dem Höchsten nieder,
erkenne, wie er dich
in deinem Schmuck und Pracht
so väterlich erhält,
beschützt und bewacht
und seine Liebeshand
noch über dir beständig hat.
Wohlan,
bezahle die Gelübde,
die du den Höchsten hat getan,
und singe Dank - und Demutslieder!
Komm, bitte, dass er Stadt und Land
unendlich wolle mehr erquicken
und diese werte Obrigkeit,
so heute sitz und Wahl verneut,
mit vielem Segen wolle schmücken!

Opp, du lindomkranste by,
kom, fall ned for den Høyes føtter,
erkjenn hvordan han deg
i all din pryd og prakt
oppholder faderlig,
gir vern med makt,
og med en kjærlig hand
gir deg en uopphørlig ly.
Nå vel,
kom, innfri dine løfter
som du har gitt den Høye selv,
og syng ham ydmykt takkesanger!
Kom, be at han gir by og land
fornyet liv og stadig lykke,
og denne øvrigheten vår
vi har i dag og den vi får,
med sin velsignelse vil smykke!

   

4. Arie sopran: Heil und Segen

4. Arie sopran:

Heil und Segen
soll und muss zu aller Zeit
sich auf unsre Obrigkeit
in erwünschter Fülle legen,
dass sich Recht und Treue müssen
mit einander freundlich küssen.

Hell og lykke
skal og må hver tid og sted
følge denne øvrighet.
Herrens signing må den smykke
så den rett og troskap fremmer
og Guds godhet aldri glemmer.

   

5. Resitativ tenor: Nun, Herr, so weihe selbst

5. Resitativ tenor:

Nun, Herr, so weihe selbst das Regiment
mit deinem Segen ein,
dass alle Bosheit von uns fliehe
und die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe,
dass deines Vaters reiner Same
und dein gebenedeiter Name
bei uns verherrlicht möge sein!

O Gud, du vigsle selv vår øvrighet
med din velsignelse,
så ingen ondskap er å finne,
og rett og rettferd må i hus og hytte skinne,
så Faderens og Sønnens ære,
og ditt lovpriste navn skal være
hos oss til pris i evighet!

   

6. Koral: Nun hilf uns, Herr

6. Koral:

Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein,
die mit dein’m Blut erlöset sein!
Lass uns im Himmel haben Teil
mit dem Heil’gen im ewgen Heil!
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,
und segne, was dein Erbteil ist.
Wacht und pfleg ihr’ zu aller Zeit
und heb sie hoch in Ewigkeit!

Nå ber vi deg om hjelp og trøst,
du som så dyrt har oss forløst!
Gi oss å dele helgners kår
hos deg i kjærlighetens vår!
Beskytt oss, Herre, denne dag
fra syndig lyst og ondt bedrag,
bevar og led oss, Herre Krist,
opphøy oss så hos deg til sist!

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999/2001

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 29, 2017 00:39