Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 69: Lobe den Herrn, meine Seele

BWV 69: Lovpris vår Herre, du min sjel

 

Innvielse av nytt byråd

   

1. Kor: Lobe den Herrn, meine Seele

1. Kor:

Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes gethan hat!

Lovpris vår Herre, du, min sjel,
og glem ikke alle hans velgjerninger!

   

2. Resitativ sopran: Wie gross ist Gottes Güte doch

2. Resitativ sopran:

Wie gross ist Gottes Güte doch!
Er bracht’ uns an das Licht,
und er erhält uns noch!
Wo findet man nur eine Kreatur,
der es an Unterhalt gebricht?
Betrachte doch, mein Geist,
der Allmacht unverdeckte Spur,
die auch im Kleinen sich recht gross erweist.
Ach! möcht’ es mir, o Höchster, doch gelingen,
ein würdig Danklied dir zu bringen!
Doch, soll es mir hierbei an Kräften fehlen,
so will ich doch, Herr, deinen Ruhm erzählen.

Hvor store Guds velgjerninger!
Han gav oss lys og liv,
og sørger for oss vel.
Hvor finner man en av hans skapninger
som ei av omsorg får sin del?
Betrakte da, min sjel,
Guds allmakts åpenbare spor,
som i det minste viser seg som stor.
Å. må det lykkes meg en takk å bringe
som verdig, Gud, for deg kan klinge!
Men skulle svikte her min kraft og evne,
så vil jeg alltid, Gud, din heder nevne.

   

3. Arie alt: Meine Seele, auf! erzähle

3. Arie alt: Opp, min sjel, stå opp å synge

Meine Seele, auf! erzähle,
was dir Gott erwiesen hat!
Rühme seine Wunderthat,
lass, dem Höchsten zugefallen,
ihm ein frohes Danklied schallen!

Opp, min sjel, stå opp å synge
hva min Gud har gjort for deg!
Lovsyng høyt hans nådes vei,
for den høyeste av alle
la din glade lovsang gjalle!

   

4. Resitativ tenor: Der Herr hat grosse Ding’

4. Resitativ tenor:

Der Herr hat grosse Ding’
an uns gethan.
Denn er versorget und erhält,
beschützet und regiert die Welt.
Er thut mehr, als man sagen kann.
Jedoch, nur Eines zu gedenken:
was könnt’ uns Gott wohl bess’res schenken,
als dass er uns’rer Obrigkeit
den Geist der Weisheit giebet,
die denn zu jeder Zeit
das böse straft, das Gute liebet?
ja, die bei Tag und Nacht
für uns’re Wohlfahrt wacht?
Lasst uns dafür den Höchsten preisen;
auf! ruft ihn an,
dass er sich auch noch fernerhin
so gnädig woll’ erweisen.
Was unserm Lande schaden kann,
wirst du, o Höchster, von uns wenden,
und uns erwünschte Hilfe senden.
Ja, ja, du wirst in Kreuz und Nöthen,
uns richtigen, jedoch nicht tödten.

Vår Gud gjør mer mot oss
enn vi forstår.
forsørger oss med omsorg stor,
beskytter, styrer vel vår jord.
Vi kan ei si hva han formår.
Men dog, kun ett bør vi betenke:
hva kan vel Gud oss bedre skjenke
enn at han gir vår øvrighet
den visdoms ånd og styrke
så den i allting vet
å straffe ondt, det gode fremme?
Ja at den dag og natt
er til vår velferd satt?
Så la oss da vår Herre prise,
opp, kall på ham!
at han fremdeles også vil
sin nåde mot oss vise.
Hva skade kan vårt kjære land,
vil du, o Herre, fra oss vende,
nødvendig hjelp vil du oss sende.
Du vil i prøvelsen og nøden,
forbedre oss og fri fra døden.

   

5. Arie bass: Mein Erlöser und Erhalter

5. Arie bass:

Mein Erlöser und Erhalter,
nimm mich stets in Hut und Wacht!
Steh’ mir bei in Kreuz und Leiden,
alsdann singt mein Mund mit Freuden:
Gott hat Alles wohl gemacht!

Min forløser og oppholder,
hold meg i din trygge vakt!
Stå meg bi i angst og lede,
så min munn kan si med glede:
Gud har alt det gode bragt!

   

6. Koral: Es danke, Gott, und lobe dich

5. Arie bass:

Es danke, Gott, und lobe dich
das Volk in guten Thaten.
Das Land bringt Frucht und bessert sich,
dein Wort ist wohl gerathen.
Uns segne Vater und der Sohn,
uns segne Gott, der heil’ge Geist,
dem alle Welt die Ehre thu’,
vor ihm sich fürchte allermeist,
und sprecht von Herzen: Amen!

Gi oss å takke deg så smukt,
vår Gud med vakre dyder.
Velsign vårt land med fager frukt,
lær oss hva ordet byder.
Velsign oss Fader og Guds Sønn
og Hellig Ånd, vår trøster.
Vi ærer deg med ord og bønn
og hever våre røster,
av hjertet synger Amen.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Wednesday, September 20, 2017 01:30