Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 192: Nun danket alle Gott

BWV 192: Nå takke alle Gud

 

Reformasjonsfest

   

1. Koral: Nun danket alle Gott

1. Koral:

Nun danket alle Gott

Nå takke alle Gud

mit Herzen, Mund und Händen,

med hjerte, munn og hender,

der grosse Dinge tut

som store ting har gjort

an uns und allen Enden,

og daglig hjelp oss sender,

der uns von Mutter Leib

som helt fra mors liv av,

und Kindesbeinen an

fra vugge og til grav,

unzählig viel zu gut

forsørger oss så vel

und noch jetzo getan!

til både kropp og sjel!

   

2. Duett: Der ewig reiche Gott

2. Duett sopran og bass:

Der ewig reiche Gott

Den evig rike Gud,

woll uns bei unserm Leben

må han fremdeles skjenke

ein immer fröhlich Herz

oss alle glede sann,

und edlen Frieden geben

og fred i hjertet senke.

und uns in seiner Gnad

Må vi i nåden stå,

erhalten fort und fort

til livet ebber ut,

und uns aus aller Not

og han oss henter hjem,

erlösen hier und dort.

og vi får skue Gud.

   

3. Kor: Lob, Ehr und Preis

3. Kor:

Lob, Ehr und Preis sei Gott,

Lov, ære, pris skje Gud,

dem Vater und dem Sohne

Gud Fader, Sønn gi ære,

und dem, der beiden gleich

og Han som er dem lik

im hohen Himmelsthrone,

i himlens høye sfære!

dem dreieinigen Gott,

Treenig Guddom, du

als der ursprunglich war

som var og er og blir,

und ist und bleiben wird

vi deg i ydmykhet

jetzund und immerdar.

vårt lovsangsoffer gir.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, October 16, 2017 10:45